Denne gangen førte ikke møtet på riksmeklerens kontor fram.
Denne gangen førte ikke møtet på riksmeklerens kontor fram.

– Komplekst, viktig og kostbart

Siden 2014 har partene i PBL-oppgjøret vært hos riksmekleren tre ganger. Uenighet om pensjon har vært en fellesnevner.

Publisert Sist oppdatert


Historisk sett har tariffområdet hvor Private Barnehagers Landsforbund (PBL) forhandler med Utdanningsforbundet, Delta og Fagforbundet vært fredelig, ifølge fagfolk.

Det er 22 år siden forrige streik.

Av arkivet på Riksmeklerens nettsider framgår det at partene har vært til mekling fem ganger siden 2005, og tre av disse siden 2014, medberegnet årets oppgjør hvor man altså sto for langt fra hverandre til å unngå konflikt. I alle de tre sistnevnte meklingene har pensjon vært stridstema.

– Har vært mange dragkamper

– Det er riktig at det har vært mange dragkamper mellom arbeidstakerorganisasjonene og PBL de siste årene. Det har nok først og fremst sammenheng med de store endringene som har vært i hele pensjonssystemet i Norge. Selvsagt er det utfordrende å tilpasse de enkelte ordningene til ny folketrygd og de ulike tjenestepensjonsordningene. Det er utfordrende å tilpasse dem slik at de blir så gode som mulig, at de er like for kvinner og menn – og at de er livsvarige. Dette er svært viktig for oss i Fagforbundet, svarer Anne Green Nilsen på spørsmål fra Barnehage.no om hvorfor pensjon er et så vanskelig tema.

– Pensjon er til dels komplekst, det er en viktig del av de samlede betingelsene for ansatte i private barnehager og for arbeidsgiverne er det er også store kostnader forbundet med pensjonsordningene. I tillegg har det skjedd, og skjer fortsatt, store endringer utenfor vår sektor som også berører barnehagene og forutsetningene for de ordningene som er for ansatte i private barnehager, svarer Marius Iversen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i PBL, på samme spørsmål.

Peker på pensjonskutt og forskjellsbehandling

– I tillegg er det kuttet betydelig i finansieringen og spesifikt i pensjonstilskuddet, noe som rammer alle private barnehager hardt. Og som svekker barnehagenes mulighet til å opprettholde gode ordninger, fortsetter Iversen.

– Kutt i tilskudd – og stadig større forskjellsbehandling av private og kommunale barnehager – gjør at mange private barnehager drifter med underskudd. Pensjonstilskuddet er kuttet med en halv milliard kroner på to år. Det gjør at vi frykter at vi ikke klarer å opprettholde like gode ordninger som i dag, i fremtiden. Det bekymrer oss veldig, understreker han.

Iversen sier at PBL og fagforeningene har vært enige om at vesentlige endringer i finansieringen, for eksempel det nå gjennomførte kuttet i pensjonstilskuddet, vil kunne tvinge frem endringer i ordningene barnehagene kan tilby.

– Vi vil oppfordre fagforeningene til fortsatt å kjempe for økonomisk likebehandling av barn og barnehager, i stedet for å sette barn og familier i den vanskelige situasjonen de nå gjør.

– Hvilke utslag får streiken økonomisk for arbeidsgiversiden?

– Det er for tidlig å si noe om, nå har barnehagene fullt opp med å vurdere konsekvensene av streiken i den enkelte barnehage, og å sikre god dialog med foreldrene som er rammet, sier Iversen.

Han er klar på at situasjonen er alvorlig.

– Det er alvorlig at det nå er streik i private barnehager. Streiken rammer barn og foreldre, og det er svært beklagelig. Barnehagene skal være åpne og ha et best mulig tilbud for alle barn. Men nå er mange barnehager enten stengt eller har et redusert tilbud. Det beklager vi, sier Iversen.

Frykter tvungen lønnsnemd

På spørsmål om streiken svir økonomisk for Fagforbundet, svarer Nilsen:

– Fagforbundet er sterkt økonomisk. Med 400 000 medlemmer i ryggen har vi økonomi til å ta de konfliktene vi kommer opp i.

Lærerstreiken ble tidligere i høst stoppet av regjeringen, og i fjor sommer skjedde det samme med streiken i KS-området.

Til VG sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal at han frykter at det ender med tvungen lønnsnemnd igjen.

– Ut fra begrunnelsene som er brukt, er det grunn til bekymring for at dette vil skje, sier Handal og varsler at det er fare for en ytterligere opptrapping.

Han beklager at streiken medfører krevende en krevende situasjon for mange familier som også ble rammet av den langvarige skolestreiken, og sier at forbundet ikke streiker for å ramme familier eller barn, eller uskyldig tredjepart.

Til VG opplyser PBL at det ikke har vært formell kontakt mellom partene, men at man er innstilt på å ta opp dialogen med motparten «så snart forutsetningene ligger til rette for det».

Powered by Labrador CMS