I dag gikk i alt 1 007 ansatte i 122 PBL-barnehager ut i streik. De fleste har fremdeles åpent, men med et redusert, alternativt tilbud.

Streiken: De fleste holder åpent med redusert tilbud

Læringsverkstedet, Kanvas og NLM-barnehagene er blant kjedene som er berørt av streiken. Ingen av dem har stengt noen av barnehagene sine på streikens første dag.

Publisert Sist oppdatert

2 066 av landets 2 881 barnehager er organisert i PBL. Disse barnehagene sysselsetter over 36 000 arbeidstakere. I dag ble det tatt ut 1 007 ansatte i 112 barnehager i streik.

Kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i PBL sier de enn så lenge ikke har oversikt over hvor mange av de berørte barnehagene som har måttet stenge i dag.

– Vi vet at det er enkelte barnehager som har måttet stenge helt, men at det også er mange barnehager som fortsatt har åpent. Noen av disse har nok vært nødt til å redusere tilbudet, enten ved å kutte åpningstidene, kutte i tilbudet til barna eller omorganisere på andre måter.

I alt 43 av barnehagene som er berørt av streken, tilhører Læringsverkstedet. Når streiken trappes opp torsdag, tas ansatte i ytterligere 33 Læringsverkstedet-barnehager ut i streik. Av de totalt 1 007 barnehageansatte som streiker i dag, jobber 429 i landets største barnehagekjede.

Daglig leder Trude Sydtangen i Læringsverkstedet.

– Per i dag har vi ikke stengt noen barnehager. Men mange av barnehagene har en delt barnepass-løsning med redusert åpningstid, eller de har et tilbud annenhver dag i noen av barnehagene, sier daglig leder Trude Sydtangen.

– Er du overrasket over at så mange av deres barnehager, og ansatte, er tatt ut i streik?

– Jeg ble nok litt overrasket da uttaket kom, men var samtidig litt forberedt på at det kunne skje.

– Hvilke tanker gjør du deg om det?

– Jeg ønsker ikke å spekulere på hva som ligger bak. Arbeidstakerorganisasjonene har valgt å gjøre sitt uttak, og det registrerer vi.

Med det samme varselet om plassfratredelse kom fredag, ble beredskapen iverksatt på Læringsverkstedets hovedkontor.

– Vi satte tidlig i gang med møter, og skjønte at dette måtte vi planlegge for. Vi gjennomførte opplæring og en gjennomgang på hva det innebærer å være i streik, i tillegg til at vi hadde ekstra oppfølging av styrerne i de barnehagene som berøres i første omgang. Vi ser blant annet at det er mye trykk fra mediene.

Sydtangen forteller at mens noen av styrerne har uttalt seg til mediene, har andre overlatt den oppgaven til hovedkontoret.

– De skal få lov til å konsentrere seg om å organisere barnehagen sin, og ta vare på barna, foreldrene og de ansatte. Det er også viktig å tenke på at det kommer en dag når vi skal tilbake til normalen igjen, både for ansatte og foreldre. Vi ønsker å ha et så godt samarbeidsklima som mulig.

Sydtangen sier hun håper konflikten blir kortvarig.

– Det er ingen som ønsker en streik, og det beklager vi ovenfor både ansatte og barna.

I en sak i VG pekes det på at Steffen Handal nylig var ansiktet utad for en lærerstreik som ble langvarig. Det er knapt tre uker siden den var over. Nå er det igjen småbarnsfamilier som rammes - etter en pandemi, med både delvis redusert læringstilbud og generelt tøffe tider.

Men Handal håper på forståelse for at det igjen går til streik.

– Jeg må jo bare beklage og håper at de forstår at dette er en viktig kamp, også for fremtiden for de ansatte som hver dag har ansvaret for barna deres. Det er viktig at private barnehager klarer å tiltrekke seg arbeidskraft, slik at de klarer å levere tilbudet som foreldrene ønsker, sier han til VG.

– Hvor lenge vil samfunnet tåle en barnehagestreik, tror du?

– Jeg tror dette kommer til å bli krevende for foreldrene. Jeg tror folk flest føler at de nettopp har kommet seg tilbake til normalen etter pandemien, og så kommer det en lærerstreik. Og nå en barnehagestreik, sier Trude Sydtangen, før hun legger til:

– Men jeg ser samtidig at det er mange som ønsker å legge godviljen til, og begynner å samarbeide om barnepass.

Store avstander

Mens arbeidstakerorganisasjonene streiker for en «anstendig pensjon», trekker arbeidsgiverne fram at partene er enige om at barnehagepensjonen regnes som en «gullstandard i sektoren». Siden 2005 har partene møttes hos Riksmekleren fem ganger, flere av gangene var nettopp pensjon stridens kjerne.

– Hvorfor er det så vanskelig å bli enige?

–Pensjon er vanskelig. Jeg tror også det er vanskelig for folk flest å skjønne alle elementene i dette med pensjon, og hva det betyr for hver enkelt. Det er noen myter og noen utsagn som blir til en sannhet, sier Sydtangen, før hun understreker:

– VI er opptatt av å gi de ansatte en god pensjon. Vi er veldig opptatt av det, at vi har anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Det er viktig for oss å få gode folk, og vi har vært stolte av den barnehagepensjonen vi har hatt.

– Men nå mener blant andre Utdanningsforbundet at den er uanstendig?

– Det er trist å høre, i en sektor der det har vært en selvfølge at de ansatte har gode vilkår. Det har også vært sagt fra arbeidstakerorganisasjonene at dette er en gullstandard. Vi har hatt veldig gode avtaler, noe vi mener de ansatte fortjener. Det har forsvunnet i diskusjonen til nå.

Tror det blir langvarig

Arbeidslivsforsker Kristine Nergaard i Fafo sier til TV2 at hun frykter streiken kan bli langvarig.

Daglig leder Harald Berge Breistein i NLM-barnehagene håper hun tar feil.

– Jeg håper virkelig ikke dette blir langvarig. Det er en oppfatning jeg opplever at også mange av de ansatte som er i streik deler.

Daglig leder Harald Berge Breistein i NLM-barnehagene.

NLM-barnehagene har streik i fire av sine barnehager: To i Ålesund, Tryggheim barnehage Brattvåg og Tryggheim barnehage Vatne, samt Misjonsbarnehagen Lasseliten i Stavanger og Tryggheim barnehage i Halden.

– Og så har vi skjønt at det kommer to til ved neste uttak.

– Hvordan påvirker streiken barnehagene deres så langt?

–Vi har såpass med ressurser igjen at alle barnehagene gir et tilbud, men de fleste gir ikke et barnehagetilbud, men tilbud om barnepass.

Breistein forteller at de ulike barnehagene har kommet fram til ulike løsninger.

– En av barnehagene har et tilbud til alle, men der får barna en dag denne uken der de ikke kan komme i barnehagen. Andre har løst det med redusert åpningstid.

– Hvordan har reaksjonen vært fra foreldrene?

– Vi hadde et møte i går kveld, og dialogen fram til da har vært positiv. Samtidig er det noen av de ansatte som har misforstått hva vi faktisk har anledning til å gjøre, selv om det er streik. Så det har vært litt krevende i den ene barnehagen, men da de tillitsvalgte ble koblet på ble det en løsning.

Breistein håper de klarer å komme fram til en løsning alle kan leve med.

– Jeg mener vi må forsøke å være løsningsorientert i stedet for konfliktdrivende.

– Hvorfor er det så vanskelig?

– Pensjon er så komplisert. Å skjønne hva slags følger ulike løsninger får. Jeg mener det er viktig å holde fram at vi har fått en veldig god løsning i barnehagepensjonen, som også arbeidstakerorganisasjonene kalte for en gullstandard. De som skaper inntrykk av at vi har dårlige pensjonsordninger, gir ikke et riktig bilde, mener han.

– Men motparten mener ikke bare den er dårlig, men direkte uanstendig?

– Enten snakker de mot bedre vitende, eller så er det en retorikk som ikke hører hjemme i en seriøs debatt, sier Breistein, og fortsetter:

– Jeg skulle ønske organisasjonene var en tydeligere pådriver for å kunne beholde pensjonstilskuddet på 13 prosent. Det ville gjort situasjonen lettere for alle parter.

De 39 barnehagene til Norsk Luthersk Misjonssamband, NLM-barnehagene, ligger spredt utover kartet fra Mandal i sør til Finnsnes i nord, fra Øygarden i vest til Halden i øst.

Breistein forteller at barnehagene gikk med et betydelig underskudd i fjor.

– Vi er en ideell barnehagekjede som ikke tar ut noe utbytte, og likevel er økonomien så krevende som den er. Det kommer til å bli veldig tøft framover. Vi har ikke penger.

Blodrøde tall

Det er en situasjon som går igjen i mange PBL-barnehager. I en undersøkelse gjennomført av arbeidsgiverorganisasjonen nylig, svarer fire av ti respondenter at barnehagen gikk med underskudd i 2021, og kun én av tre budsjetterer med overskudd i 2022. Andelen som er usikker på videre drift er fremdeles høy: To av tre barnehager som har svart på undersøkelsen oppgir at det enten ikke er, eller er usikkerhet rundt, grunnlag for videre drift, ifølge pbl.no.

Daglig leder Robert Ullmann i Stiftelsen Kanvas.

For Kanvas-barnehagene har kuttet i pensjonstilskudd fra inngangen på året ført til et kutt i tilskuddet på 17 millioner kroner, forteller daglig leder Robert Ullmann.

– Det har påvirket vårt resultat enormt, og vi styrer mot et stort negativt resultat. Tidligere har vi anslått en minus på 25 millioner, men det kan faktisk bli mer enn det, med de strømprisene vi har nå. Det er en veldig alvorlig økonomisk situasjon.

Ullmann peker på pandemi, strømpriser og en streik nå på toppen som noe tilsvarende en perfekt storm:

– Det er kraftig kost, og mye krefter i sving. Håpet er at vi på sikt vil få på plass gode nok forutsetninger til at vi kan drifte med mål om god kvalitet for barna.

Ullmann ønsker ikke å kommentere selve uenigheten om pensjonsspørsmålet, men:

– En ting jeg har tenkt på når det gjelder hva som blir sagt om konflikten, er at hvis man ikke vet så mye om detaljene om den delen av pensjonsordningen som er koblet til AFP, kan det se ut som at man ikke har en AFP-ordning. Men det stemmer jo ikke. Det er viktig at det kommer fram hva slags ytelser som faktisk ligger der i dag.

Holder åpent med lekegrupper

I alt 20 Kanvas-barnehager er i dag berørt av streiken. Om partene ikke kommer til enighet før torsdag, tas ytterligere to av kjedens barnehager ut i streik. Ullmann registrerer at nær en tredjedel av Kanvas-barnehagene er berørt av streiken.

– Alle barnehagene som er tatt ut holder åpent med det vi kaller lekegrupper. Antall ansatte i barnehagene som er tatt ut varierer fra 3 til 11 ansatte. Ingen av de barnehagene kan opprettholde sitt ordinære tilbud, så derfor tilbyr vi lekegrupper i redusert åpningstid, 7,5 timer per dag.

Ullmann forteller videre at kjeden bestreber seg på å opprettholde tilbudet til de yngste og mest sårbare barna.

– Vi har stoppet alt av mattilbud, så barna tar med seg matpakker, og stanset oppholdsbetalingen.

– Hva sier foreldrene?

– Dette er ikke noe de kan velge, så de må ta det til etterretning og forsøke å tilpasse seg. De som forsøker å forstå innholdet i konflikten, henviser vi til å lese mer på nettsidene til partene.

Ullmann tror foreldrene på kort sikt er tilfreds med at det opprettholdes lekegrupper.

– De kan nok leve med det en stund, at de har et tilbud 2-3 dager i uka. Men for barnas del er ikke det noe godt alternativ i lengden.

Powered by Labrador CMS