– For at denne satsingen skal bli reell, må det følge med midler

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er positiv til at regjeringen tydeliggjør hvilke muligheter barnehagelærere har for videreutdanning. Men i denne pressemeldingen etterlyser leder Hedda Eia Vestad midlene som gjør kompetansestrategien til mer enn et passivt dokument.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen offentliggjorde tirsdag en revidert kompetansestrategi som skal tydeliggjøre hvilke muligheter barnehagens ansatte har for videreutdanning og kompetanseutvikling. Pedagogstudentene mener kompetanse i barnehagen er svært viktig, det er nøkkelen for å skape en bedre barnehage som en viktig arena i barns lek og utvikling.

Positivt, men det trengs også midler

Pedagogstudentene mener det er positivt at regjeringen i den nye reviderte kompetansestrategien tydeliggjør bedre hvilke muligheter barnehagelærerne har for videreutdanning. Likevel etterlyser vi midler slik at strategien skal bli realisert som noe mer enn et passivt dokument.

– Vi ser dessverre at regjeringen ikke prioriterer kompetanse i barnehagen i like stor grad som i skolen.

– Med videreutdanningsstrategien for skolen «Kompetanse for kvalitet», fulgte det massive midler, dessverre ser vi at regjeringen ikke følger opp kompetansestrategien for barnehagen med midler. Det er synd. For at denne satsingen skal bli reell, må det følge med midler, sier leder av Pedagogstudentene Hedda Eia Vestad.

– Vi mener det bør bli et krav om at pedagogisk leder og styrer i barnehagen har masterkompetanse for å lede arbeidet i barnehagen, og det er viktig med et bredere mastertilbud som retter seg mot barnehagens behov, sier Eia Vestad.

For lav finansiering

Per i dag har barnehagelærerutdanningen for lav finansiering, noe som gjør at kvaliteten varierer for mye på de ulike utdanningene. Barnehagelærerutdanningen har lavere finansiering enn grunnskolelærerutdanningen, til tross for at de er de samme kravene til kvalitet og praksis i utdanningene.

– Kompetansen man får gjennom barnehagelærerutdanningen må være grunnleggende for kompetansehevingen i barnehagen. Finansieringen av grunnutdanningen må bli bedre for å sikre kvalitet, mener Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.

– SV har programfestet at de ønsker å sikre kvaliteten på barnehagelærerutdanningen gjennom bedre finansiering. Nå er det på tide at resten av partiene følger etter. Utdanningen starter i barnehagen, sier Eia Vestad.

Veiledningsordning av nytilsatte

Veiledning av nyutdannede lærere til barnehage og skole ble vedtatt i et enstemmig Storting i februar i år. For å beholde barnehagelærere i yrket og at barna skal ha trygge voksne fra første stund, er veiledning viktig å få på plass. Det er derfor positivt å lese at veiledning er listet opp som ett av tiltakene for kompetanseutvikling og som videreutdanning for barnehagelærere.

– Veiledningsordning av nyutdannede er viktig for å beholde de ansatte i yrket og at barna har trygge voksne fra første stund, sier leder av Pedagogstudentene. - Vi har jobbet lenge for at veiledningsordningen skal komme på plass og er veldig glade for at dette blir prioritert i strategien som en videreutdanning, sier Hedda Eia Vestad, leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

Powered by Labrador CMS