Marit Ludvigsen Sundelin.
Marit Ludvigsen Sundelin.

– Å få være med på å forme morgendagens profesjonsutøvere, er en ære

«Du må tenke at du skal være en så god pedagog at du vil sende dine egne barn til deg selv» pleier Marit Ludvigsen Sundelin å si til studentene sine. Hun er en av fem forelesere som kan vinne prisen «Årets barnehageinspirator».

Publisert Sist oppdatert

Hun formidler sin kunnskap på den mest ærlige, rause og engasjerende måten, og man føler seg som likeverdig bidragsyter til samtaler og diskusjoner. Hun har over all forventing engasjert og inspirert meg i sine forelesninger, til det punktet at jeg har ønsket jeg kunne ha en miniatyr-Marit med i lomma videre i arbeidslivet.

Slik beskrives Marit Ludvigsen Sundelin av en av studentene som har nominert henne til prisen.

– Litt tilfeldig

Sundelin, som opprinnelig er fra Bodø, er utdannet norrøn filolog ved Universitetet i Bergen.

– Ganske fjernt fra barnehage sånn sett, men jeg har alltid vært glad i barn. Da jeg flyttet til Tromsø etter studiene, var jeg med på å starte opp en liten privat barnehage. Noen venner eide barnehagen, og da de ikke fikk tak i barnehagelærer endte det med at jeg jobbet ett år som konstituert pedagogisk leder. Slik fikk jeg øyene opp for hvor spennende barnehagefeltet er, forteller Sundelin.

I 2002 tok hun og mannen over barnehagen. De eide den frem til den ble avviklet i 2007.

– Jeg kom altså litt tilfeldig inn i barnehagesektoren, både som ansatt og eier, og fikk veldig stor respekt for kompleksiteten i det å jobbe med barn og drive en barnehage, sier Sundelin.

I dag er hun norsklektor og stipendiat ved UiT– Norges arktiske universitet. Her underviser hun i kunnskapsområdet språk, tekst og matematikk på barnehagelærerutdanningen, i forsterkningen språk og kommunikasjon, og i fordypningsemnet språkutvikling og språkmiljø for en- og flerspråklige barn.

For tiden holder hun også på med en doktorgrad om barnehagebarns bruk av rekontekstualisert språk når norsk er andrespråket.

Profesjonsforståelse

Sundelin var finalist også i 2010. Hun synes det er stas å være nominert til barnehageinspirator-prisen nok en gang:

– Det er en stor anerkjennelse av den jobben man gjør fra dem man som lærer bryr seg aller mest om. Vi har jo ikke undervisning for undervisningen sin del. Det er for å motivere studentene til å bli gode profesjonsutøvere, sier hun.

– Hvilke egenskaper mener du en god underviser må ha?

– Man må selvsagt holde seg faglig oppdatert, men det kanskje aller viktigste for meg – og som jeg diskuterer mye på jobb – er profesjonsforståelse. Det er så viktig å forstå hva det vil si å være en god barnehagelærer. Hva trenger for eksempel en barnehagelærer å kunne om språkutvikling, om barnelitteratur og litteraturformidling for å kunne bli en god ansatt for barn?

«Du må tenke at du skal være en så god pedagog at du vil sende enten dine egne barn eller barn du bryr deg om til deg selv» pleier Sundelin å si til studentene sine.

– Det er viktig for meg å inspirere studentene til å bli interessante voksne for barn. Jeg prøver å yte litt motstand, og noen vil kanskje oppfatte meg som en streng lærer, men det er fordi jeg stiller krav. Min agenda er å jobbe for at barn som går i barnehager der mine studenter jobber, skal ha gode muligheter.

Liker å vise hvordan alt henger sammen

Hva finner du mest glede i å undervise i?

– Jeg er jo et språkmenneske, og min styrke ligger i at jeg kan mye om språk og språkutvikling. Jeg tror likevel at det jeg synes er aller morsomst, er å holde introduksjonsforelesninger og de oppsummerende forelesningene der man viser hvordan alt henger sammen. For eksempel at et barn ikke kan bli god på å fortelle hvis det ikke har et ordforråd å fortelle med.

Takket være hennes formidlingsmåte har jeg klart å tilegne meg språkkompetanse som jeg selv har begynt og teste ut i praksis og jobbsammenheng. Det er jo SÅ GØY og se hvordan teorien henger sammen med praksisen! skriver en annen student som har nominert Sundelin til prisen.

– En ære

– Hvem inspirerer deg?

– Jeg er kjempeglad i studentene mine. De inspirerer meg. Hvis jeg måtte velge mellom forskning og undervisning, må jeg innrømme at undervisning er en klar vinner. Det å få lov til å være med på å forme morgendagens profesjonsutøvere, er rett og slett en ære. Studentene hjelper meg dessuten med å beholde en nærhet til feltet, som er veldig viktig.

Sundelin trekker også frem kollegene på barnehagelærerutdanningen ved UiT:

– Vi har en fantastisk ansattstab som jobber tverrfaglig. Vi lærer av hverandre og lærer å se våre fag i lys av andre fag. Tett samarbeid med gode kolleger, særlig innen pedagogikk og matematikk, har ført til bedre undervisning fordi jeg prøver å hjelpe studentene til å se arbeidet de skal gjøre i barnehagen som en helhet. Det er flott å være en del av et sånt miljø.

Balansekunst

Etter å ha jobbet med barnehagelærerstudenter i 20 år kan Sundelin med hånden på hjertet si at studentene også har lært henne mye:

– Det kanskje aller viktigste jeg har lært av dem er respekten for kompleksiteten i å balansere teori og praksis. Hver faglærer har sine kjepphester og mener selvfølgelig at det er det viktigste i verden, men det er studentene som skal knytte dette lappeteppet sammen for å få et helhetlig bilde. Det har jeg lært mye om ved å diskutere med studentene.

– Det er en glede å se hvor engasjerte de blir og hvor opptatt de er av barns beste. Når studentene kan fortelle gode praksisfortellinger og vise med hele seg at dette har vi skjønt, så er det helt fantastisk, sier Sundelin.

Dro til Island

– Har du et gyllent minne du vil dele fra din egen studietid?

– I 1991 reiste jeg på utveksling til Island for å ta det som den gang het mellomfag i nordisk. Det er kanskje det valget i løpet av utdanningen min som har betydd aller mest. Å prøve å se seg selv, sin egen kultur og faget i lys av andre perspektiver enn de man får når man er hjemme i Norge, var veldig spennende. Jeg skulle ønske at flere studenter grep muligheten til å prøve praksis i utlandet.

– Å være en del av et studentmiljø og få være aktiv og faglig engasjert sammen med både medstudenter og faglærere betydde også veldig mye for meg, avslutter Sundelin.

Her kan du stemme på din favoritt.

Årets barnehageinspirator

Prisen Årets barnehageinspirator er på 50.000 kroner og skal gå til en foreleser ved en av landets barnehagelærerutdanninger – som på en god måte inspirerer og motiverer studentene sine til en yrkeskarriere i barnehage.

Det er ellevte gang PBL deler ut prisen Årets barnehageinspirator. Prisen deles som alltid ut i forbindelse med PBLs landsmøte hvert andre år. I år arrangeres landsmøtet på Scandic Oslo Airport 8. og 9. mai.

I perioden 17. mars-20. april er det avstemning på Facebook og andre sosiale medier.

Gjennom uke 12 kan du gjøre deg bedre kjent med finalistene gjennom intervjuer på barnehage.no.

Kandidatene som blir foreslått, må oppfylle følgende kriterier:

  • Formidler fagkunnskap på en inspirerende og engasjerende måte
  • Bidrar i betydelig grad til at studentene fullfører utdanningen
  • Gir studentene lyst til å jobbe med barn i barnehage etter endt utdanning
  • Inspirerer studentene til refleksjon og fordypning i faget

I tillegg til Eirik Husby består juryen av Lars Strande Syrrist (leder for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet) og Kari Pape (pedagog, foredragsholder og fagutvikler i Læringsverkstedet).

Powered by Labrador CMS