Forskings- og utdanningskomiteen på Stortinget sier nei til Frps forslag om å forby hijab i barnehagen.
Forskings- og utdanningskomiteen på Stortinget sier nei til Frps forslag om å forby hijab i barnehagen.

Ingen andre enn Frp vil ha forbud mot barnehijab

Frp tok nok en gang et oppgjør med barnehijab og fremmet et forslag om at hijab skal forbys i barnehager og på grunnskolen. Nok en gang sier alle de andre partiene nei.

Publisert Sist oppdatert

– Den slags praksis og tankegang er kvinnefiendtlig og hemmer likestillingen i Norge, sa stortingspolitiker Silje Hjemdal da Frp i fjor høst fremmet forslag om å forby hijab i barnehager og grunnskolen.

Nå er forslaget behandlet i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. I likhet med da et likelydende forslag ble behandlet våren 2021, fikk ikke partiet støtte fra noen andre. Og i likhet med forrige gang er konklusjonen at et forbud som utelukkende rettet seg mot hijab ville være diskriminerende og problematisk fra et menneskerettighets- og likestillingsperspektiv.

Denne konklusjonen støttes av Justisdepartementets lovavdelingen som i 2010 gjorde en vurdering av hvorvidt menneskerettighetene var til hinder for å innta et forbud i skolers ordensreglement mot bruk av hijab, står det også i merknaden.

Komiteen har avholdt skriftlig høring i saken, og det har kommet inn 14 innspill.

Flertallet, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Venstre, er bekymret for problemet med at hijab kan brukes som et verktøy for foreldres negative sosiale kontroll over sine barn. Et forbud vil likevel være et svært inngripende virkemiddel som ikke løser problemet med at noen føler seg presset til å bruke hijab. Et slikt forbud vil tvert imot kunne bidra til at skolen ikke oppleves som et trygt og inkluderende sted, med rom for alle elever, står det videre i merknaden.

Og:

For flertallet er det et viktig prinsipp at skolen og barnehagen skal være inkluderende for alle. Et inkluderende miljø er viktig for å gi barn kunnskap som bidrar til selvstendighet, samt for å bekjempe holdninger og praksis som er ment å begrense barns frihet. Et forbud mot hijab kan lede til det motsatte.

Her kan du lese mer om behandlingen av saken.

Powered by Labrador CMS