Silje Hjemdal (Frp) står i spissen når partiet nok en gang fremmer forslag om å forby barnehijab i barnehage og skole. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Går nok en gang inn for å forby barnehijab i barnehagen

Frp mener barnehijab skaper et skille mellom barna, hemmer integrering og ikke minst er det «en form for seksualisering hvor den kulturelle konteksten tilsier at jentebarnet er en syndig fristerinne som må tildekkes».

Publisert

– Den slags praksis og tankegang er kvinnefiendtlig og hemmer likestillingen i Norge, sier stortingspolitiker Silje Hjemdal.

FrP tar nok en gang et oppgjør med barnehijab og fremmer et forslag om at hijab skal forbys i barnehager og på grunnskolen, skriver partiet på sine egne hjemmesider, med bakgrunn i at plagget hemmer likestillingen.

– Vi vet at det er mange barn som blir presset til å gå med hijab av foreldrene og dette må vi ta et oppgjør med, sier Hjemdal og fortsetter:

– Barnehijab kvalifiserer som negativ sosial kontroll her i Norge. Det skaper et skille mellom barna, hemmer integrering og ikke minst er det en form for seksualisering hvor den kulturelle konteksten tilsier at jentebarnet er en syndig fristerinne som må tildekkes. Den slags praksis og tankegang er kvinnefiendtlig og hemmer likestillingen i Norge, sier Hjemdal.

Forslaget tar utgangspunkt i dødsfallet til iranske Mahsa Amini, som ble pågrepet av «moralpolitiet» i Iran fordi hun var kledd uanstendig, og utløste voldsomme demonstrasjoner. «I ettertid tok flere tusen iranske kvinner til gatene og kastet hijaben i protest mot Irans regime. Flere andre unge jenter på Aminis alder som tok til gatene for å demonstrere mot moralpolitiet og regimet i Iran, har blitt skadet eller drept. Blant de drepte er også barn», står det blant annet i forslaget, som er fremmet av Hjemdal sammen med partikollegene Erlend Wiborg, Himanshu Gulati, og Frank Edvard Sve.

Her kan du lese hele forslaget.

Ikke første gang

8. mars i 2021 fremmet partiet et likelydende forslag, uten å få støtte fra andre i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget - bortsett fra eget parti.

Da viste flertallet til en vurdering gjort av Justisdepartementets lovavdeling i 2010, knyttet til et forslag fra Fremskrittspartiet om å forby hijab i barneskolen. Da var konklusjonen at et forbud som utelukkende rettet seg mot hijab ville være diskriminerende og i strid med menneskerettighetene. Flere viste også til en vurdering fra daværende kunnskapsminister Guri Melby (V). I et brev til komiteen argumenterte hun for at et generelt forbud mot at barn bruker hijab i barnehage og grunnskole ikke er et egnet virkemiddel for å bekjempe negativ sosial kontroll.

I 2017 tok Sylvi Listhaug, som da var innvandrings- og integreringsminister, til orde for å forby hijab i skolen. Det ble imidlertid ikke fremmet forslag i Stortinget.

Men i 2010 fremmet Fremskrittspartiet et forslag om å forby hijab. Den gang ønsket representantene Bente Thorsen, Mette Hanekamhaug, Per-Willy Amundsen, Solveig Horne og Tord Lien å få med seg Stortinget på å forby hijab i barneskolen. Forslaget fikk kun støtte fra eget parti i Stortinget.

Da saken ble behandlet i det som den gang het kirke- utdannings- og forskningskomiteen, viste komiteens flertall blant annet til at lovavdelingen i Justisdepartementet hadde vurdert den prinsipielle siden av et generelt forbud mot hijab i skolen. Konklusjonen var at et forbud som utelukkende rettet seg mot hijab ville være diskriminerende og i strid med menneskerettighetene.

Eksisterer forbud

Det eksisterer for øvrig allerede forbud mot bruk av enkelte hodeplagg i barnehagen. I 2018 vedtok Stortinget et forbud mot såkalte ansiktsdekkende plagg i barnehager, skoler, høyere utdanning og opplæring av nyankomne innvandrere etter introduksjonsloven. Regjeringen brukte da finlandshette og nikab som eksempel på ansiktsdekkende plagg. Forbudet gjelder ikke hodeplagg som hijab og luer. I tillegg er det unntak for plagg som brukes av hensyn til pedagogiske, helsemessige, klimatiske eller sikkerhetsmessige forhold, som for eksempel verneutstyr. Men, dette forbudet gjaldt ikke barna.

– Forbudet gjelder ikke barna i barnehagen, fordi erfaring viser at plagg som nikab og burka ikke brukes av barn i barnehagealder, skrev regjeringen i en pressemelding på det tidspunktet.

Powered by Labrador CMS