Siv Jensen (Frp) er en av forslagsstillerne. Bildet ble tatt i forbindelse med et barnehagebesøk da Siv Jensen var finansminister.

Fremskrittspartiet vil forby barnehijab – får ikke støtte i utdanningskomiteen

8. mars fremmet representanter fra Fremskrittspartiet forslag om at Hijab skal forbys i barnehager og skoler. Får ikke støtte blant utdanningspolitikerne på Stortinget.

Publisert Sist oppdatert

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innføre et nasjonalt forbud mot bruk av hijab i barnehage og i grunnskolen.»

Det var ordlyden i forslaget som stortingsrepresentantene Siv Jensen, Sylvi Listhaug, Jon Engen-Helgheim og Silje Hjemdal fremmet i mars.

Nå er saken behandlet i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, og der henter forslagsstillerne kun støtte fra representantene fra eget parti.

Representantene fra Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti vender tommelen ned for forslaget, og viser i sin argumentasjon til vurderingen fra kunnskapsminister Guri Melby. Hun har i et brev til komiteen argumentert for at et generelt forbud mot at barn bruker hijab i barnehage og grunnskole ikke er et egnet virkemiddel for å bekjempe negativ sosial kontroll.

Lovvurdering

Flertallet viser også til vurderingen som Justisdepartementets lovavdeling gjorde i 2010, knyttet til et forslag fra Fremskrittspartiet om å forby hijab i barneskolen. Da var konklusjonen at et forbud som utelukkende rettet seg mot hijab ville være diskriminerende og i strid med menneskerettighetene.

– Både barnehagen og skolen skal være fellesarenaer der alle barn skal føle seg velkommen og inkludert, og der både individets ytringsfrihet og foreldreretten skal ivaretas. Samtidig er det viktig å arbeide for å forebygge sosial kontroll rettet mot jenter. Det er også viktig at kommunene, både gjennom barnehagen og skolen, går i dialog med foreldre og foresatte dersom bruk av hijab reduserer jentenes mulighet til å utfolde seg i lek og i fysisk aktivitet, uttaler medlemmene fra Sp og SV i innstillingen fra komitéen.

Nå skal saken få sin endelige avgjørelse i Stortinget, og det er ventet at spørsmålet om å forby barnehijab vil bli debattert 11. mai.

Forbud

Det eksisterer for øvrig allerede forbud mot bruk av enkelte hodeplagg i barnehagen. I 2018 vedtok Stortinget et forbud mot såkalte ansiktsdekkende plagg i barnehager, skoler, høyere utdanning og opplæring av nyankomne innvandrere etter introduksjonsloven. Regjeringen brukte da finlandshette og nikab som eksempel på ansiktsdekkende plagg. Forbudet gjelder ikke hodeplagg som hijab og luer. I tillegg er det unntak for plagg som brukes av hensyn til pedagogiske, helsemessige, klimatiske eller sikkerhetsmessige forhold, som for eksempel verneutstyr. Men, dette forbudet gjaldt ikke barna.

– Forbudet gjelder ikke barna i barnehagen, fordi erfaring viser at plagg som nikab og burka ikke brukes av barn i barnehagealder, skrev regjeringen i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS