DEBATT

Ole Morten Mouridsen er barnehagepedagog og rådgiver i Stine Sofies Stiftelse.
Ole Morten Mouridsen er barnehagepedagog og rådgiver i Stine Sofies Stiftelse.

Hvem forteller hvis ingen lytter?

Barn må dele vonde hemmeligheter. Da må det også være voksne der til å lytte og ta imot.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Hvert år utsettes tusenvis av barn for vold og overgrep. Barnehageansatte er i en unik posisjon til å fange opp barn som har det utrygt - dersom de blir gitt tid, anledning og mulighet.

I dag, 15. mars, er årets barnehagedag. Under parolen «Liten og stor» setter den søkelys på betydningen av flere ansatte i barnehagen. «Å ha nok ansatte til stede sammen med barna er den viktigste garantien for at barnehagen oppleves som et trygt og samtidig utfordrende sted å være», heter det på hjemmesiden til Unio og de andre fagforbundene. Denne tryggheten er også en garanti for at barn med voldserfaring i større grad kan dele dette med en voksen de stoler på.

I posisjon til å avdekke

Stine Sofies Stiftelse jobber for at alle barn skal ha en barndom uten vold og overgrep. Årlig møter vi flere hundre barnehageansatte som har et brennende ønske om å se og gjøre mer for barn de er bekymret for.

Ifølge Udir.no gikk 93,4 % av barn over ett år og 97,4 % av alle 5-åringene i barnehage i 2021. Det betyr at de aller fleste barn i Norge møter barnehageansatte i løpet av sine første leveår. Ansatte som kan se dem, lytte til dem, leke med dem og trøste ved behov.

Dette gjør barnehagene til en unik arena for å avdekke vold eller overgrep - og ikke minst forebygge fremtidige hendelser. Forutsetningen for å få dette til er nok antall ansatte som har tid og mulighet til å følge opp bekymringsfull adferd.

Voldserfaringer starter før skolealder

Nylig kunne Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS) melde om høy forekomst av vold og overgrep av voksne i Norge. Tallene er basert på egenrapporterte tall fra voksne, men flere av typene vold eller overgrep startet før fylte 18 år.

Dagen etter mottok Justisdepartementet en rapport om at vold i nære relasjoner kostet samfunnet 92,7 milliarder kroner i 2021. Hvor mye av denne volden eller overgrepene som kan forebygges i barnehagene, er det ikke gjort beregninger på. Men vi vet fra før av at ungdom, som har rapportert om flere volds- eller overgrepserfaringer, forteller at de første hendelsene startet allerede før skolealder.

Nok ansatte skaper trygghet

Da må kostnadsdiskusjoner om antall ansatte i barnehage ikke kun sees i lys av antall hender som kan holdes i. Det handler i høyeste grad om antall ører som lytter, antall hjerter som bryr seg og antall trygge og kompetente voksne med tilstrekkelig kunnskap, mot og støtte til å se og handle for barna det gjelder.

Så kjære alle ansatte i barnehager: Gratulerer med barnehagedagen, og takk for at dere gjør alt dere kan for at barna våre skal få en trygg barndom – hver eneste dag. Vi i Stine Sofies Stiftelse heier på dere, og mener det er på høy tid at dere får bedre forutsetninger for å gjøre den viktige jobben dere er satt til. Å ha nok ansatte i barnehagen for at barna skal bli sett, hørt og tatt på alvor er en forutsetning for å ta forebygging og avdekking av vold og overgrep mot barn på alvor.


Powered by Labrador CMS