Nestleder i Høyre, Tina Bru er kritisk til regjeringens ønske om å utvide kommunenes makt.
Nestleder i Høyre, Tina Bru er kritisk til regjeringens ønske om å utvide kommunenes makt.

Høyre er dypt bekymret. KrF mener at regjeringen tar feil

– Dette kan være siste året vi som foreldre får bestemme hvilken barnehage barna våre skal gå i, sier Tina Bru (H). Ideologisk kortslutning, mener Abid Raja (V).

Publisert Sist oppdatert

– Dette kan være det siste året vi som foreldre selv får lov til å bestemme hvilken barnehage barna våre skal gå i. Det vil ikke lengre være vårt ønske om barnehageplass som bestemmer hvilke barnehager det skal være flest plasser i, det skal være opp til kommunen. Det svekker forutsigbarheten og likebehandlingen av barnehagene våre og det svekker valgfriheten til foreldrene.

Det sier Høyres nestleder Tina Bru i en pressemelding, etter at regjeringen kom med forslag til omfattende endringer i barnehageloven onsdag.

Det foreslås blant annet å gi kommunene mulighet til å redusere antall barn i private barnehager hvert tiende år. Regjeringen foreslår også å gi kommunene mulighet til å lage lokale regler om prioritering ved opptak av barn.

– Vil ta fra deg makten

Høyre er dypt bekymret for foreldrenes valgfrihet.

– Dette er nok et eksempel på en regjering som vil frata deg og dine nærmeste makten over de viktige valgene i livet. Fritt behandlingsvalg er avviklet, friskolene får dramatiske kutt, valget om hvilken videregående skole du skal gå på er flyttet bort fra eleven og over på fylkeskommunen og nå svekkes foreldrenes valgfrihet i barnehagene, sier Bru.

Regjeringen foreslår også å overføre makt og ansvar for hvor mye penger de private barnehagene skal få, til kommunen. I dag baserer tilskuddet til private barnehager seg på utgiftene kommunene har til sine kommunale barnehager.

Allerede i dag ser vi at enkelte kommuner ikke sikrer reell likebehandling mellom egne og og ideelle og private barnehager, påpeker Høyre.

– Regjeringen fortsetter sin ideologiske kamp mot private og ideelle barnehager. Det er verdt å minne om at rundt halvparten av norske barn går i en slik barnehage og at foreldrene jevnt over er mer fornøyd enn i de kommunale barnehagene. De pakker forslagene sine inn i et ønske om mer kommunal styring, men i realiteten svekker det forutsigbarheten for de private og ideelle barnehagene. Det går til syvende og sist utover kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna, sier barnehagepolitisk talsperson, Kari-Anne Jønnes.

KrF:– Regjeringen tar feil

Også nestleder i KrF, Ida Lindtveit Røse, reagerer.

Hun mener regjeringen tar feil når den i sin barnehagestrategi sier at det er kommunen som kjenner behovene til sine innbyggere best, og at kommunen trenger flere virkemidler slik at den får mer demokratisk styring og kontroll med barnehagesektoren:

– Det er barnefamiliene som kjenner sine egne behov best, og det er familienes valg som bør styre dimensjoneringen av barnehagetilbudet i kommunene, uttaler Røse til Barnehage.no.

– Regjeringen ønsker at avgjørelser skal tas «nær folk», KrF mener her det er best at beslutningene tas «av folk».

Forslaget om å gi kommunene mulighet til å redusere antall barn en barnehage er godkjent for hvert 10. år kan ses på som en form for tidsavgrenset tilskudd.

– Dette vil gi mer uforutsigbarhet, spesielt for mindre enkeltstående barnehager, sier Røse.

– Det er behov for å se på finansieringssystemet for å skape forutsigbarhet for hele sektoren og gi rom for videre utvikling. Grunnlaget for finansiering må være likebehandling. Vi vil sette oss grundig inn i forslagene om finansiering og lytte til innspillene i høringsrunden, avslutter hun.

– Et tydelig brudd

Venstre-nestleder Abid Raja er svært kritisk.

– Denne regjeringen jakter med lys og lykt etter alle private initiativ i samfunnet. Om det er næringslivet, privatskolene eller som nå, barnehagene. Venstre er svært kritiske til at regjeringen med dette forslaget sier farvel til barnehageforliket som har tjent oss godt, sier han.

– De sier farvel til et system der foreldrene selv kan velge hvor de vil plassere sine egne barn, og de sier nei til et system som har gitt oss stadig bedre barnehager for barna våre. Vi er veldig skuffet over denne ideologiske kortslutningen fra Nessa Nordtun.

– Regjeringen mener altså at foreldrene ikke er de som er best til å bestemme barnehage for sine barn, det skal i stedet kommunen gjøre. Foreldredemokratiet skal fjernes.

Det vi nå ser, er et tydelig brudd på likebehandlingen mellom private og offentlige barnehager, som flere tusen norske barn har nytt godt av siden barnehageforliket i 2005, ifølge Raja.

– Regjeringen åpner for at kommunene kan tegne opp nye grenser for å forfordele sine egne barnehager, og har laget en pakke for rødgrønne kommuner som vil fjerne foreldrenes valgfrihet og likebehandling av barnehagene.

Powered by Labrador CMS