DEBATT

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo.
«Vi må jobbe for økt tverrfaglighet i sektoren, som for eksempel at vi må ha flere spesialpedagoger inn i barnehagene» skriver Karita Bekkemellem.

Tidlig innsats vil sikre den fremtidige arbeidslinja. Det starter i barnehagen

«Kampen om arbeidslinja starter ikke med inkluderingstilrettelegging i næringslivet. Det starter ikke med tiltak i skolen. Det starter allerede i barnehagen» skriver administrerende direktør i NHO Geneo, Karita Bekkemellem.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Den siste uken har Tonje Brenna, nestleder i Arbeiderpartiet og tidligere kunnskapsminister, løftet en viktig debatt. Nemlig arbeidslinja og at det skal lønne seg å jobbe. Hun etterlyste blant annet mer fokus på hvordan vi kan få flere i arbeid.

Dette vil vi berømme Brenna for. Den sosialdemokratiske samfunnskontrakten innebærer at man skal gjøre sin plikt (jobbe og betale skatt), for å kreve sin rett. Men hvorfor er det så mange som sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet og finne sin plass?

Alt fra trenings-, kiropraktor, -rehabilitering til arbeidsinkluderingsbransjen har en svært viktig rolle for å forebygge, rehabilitere og inkludere folk i arbeid. Men arbeidet - det forebyggende arbeidet - starter lenge før.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det for unge voksne, spesielt unge kvinner, har vært en økning i andelen som rapporterer om psykiske plager de siste ti årene. Dette må vi ta på alvor. Og arbeidet med å snu denne trenden starter allerede i barnehagen.

Vi har den siste tiden hørt barnehageansatte som melder om mindre «robuste barn», og krevende arbeidssituasjoner for ansatte som må bruke mer ressurser og tid på å sette grenser for å trygge barna. Det er flere barn som utagerer og trenger ekstra oppfølging av de spesialpedagogiske tjenestene rundt om i kommunene. Lange søkeprosesser for å få spesialpedagogiske ressurser og knapphet på midler i kommunen, medfører økt arbeidspress på de ansatte i barnehagene.

Siden barnehageforliket i 2003 har barnehagesektoren gått fra å være under barne- og familiedepartementet til kunnskapsdepartementet. Et viktig skritt for å sikre at barnehagesektoren ble en del av utdanningsløpet vårt, og en anerkjennelse av sektorens pedagogiske arbeid for våre minste. Forliket som bygger på samarbeid mellom det offentlige og privat næringsliv, har vært en stor suksess, og det har gitt oss full barnehagedekning, noe som har vært avgjørende for å få flere kvinner i jobb.

Nå trenger vi nye tak i sektoren for å gjøre barna våre trygge i møte med skoleverket og arbeidslivet.

For å sikre dette må vi sørge for at barnehagesektoren er en attraktiv arbeidsplass for barnehagelærere og fagarbeidere. Dessverre ser vi at søkertallet til barnehagelærerutdanningen går ned, og de mangler fortsatt mange barnehagelærere rundt om i barnehagene.

Vi må jobbe for økt tverrfaglighet i sektoren, som for eksempel at vi må ha flere spesialpedagoger inn i barnehagene. Vi må sørge for å få ned sykefraværet i sektoren. Trygge, stabile og kompetente ansatte, gir trygge og robuste barn. I tillegg må det legges til rette for økt kvalitetsutvikling i barnehagene.

Tidlig innsats vil sikre den fremtidige arbeidslinja. Det starter i barnehagen.

Powered by Labrador CMS