Tilbake for fullt. Holtet barnehage har over flere år hatt fokus på tilrettelegging for å få ned sykefraværet. Det har blant annet ført til at Lill-Tone Mikalsen (40) i dag er tilbake i 100 prosent stilling etter mange år med sykmeldinger.
Tilbake for fullt. Holtet barnehage har over flere år hatt fokus på tilrettelegging for å få ned sykefraværet. Det har blant annet ført til at Lill-Tone Mikalsen (40) i dag er tilbake i 100 prosent stilling etter mange år med sykmeldinger.

Jobbet seg tilbake

Lill-Tone Mikalsen (40) hadde vært sykmeldt i flere år og lå an til å bli uføretrygdet. Med god planlegging og tilrettelegging er hun nå tilbake i 100 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Fagarbeideren i Holtet barnehage i Harstad har siden tenårene vært plaget med ryggen. Noe som førte til jevnlige sykmeldinger allerede i 2005, mange av dem over lang tid. I voksen alder fikk hun påvist diagnosen spondylolistese, som kort forklart er en virvelforskyvning. I ett år, før hun ble operert, gikk hun helt eller delvis sykmeldt. Det samme gjorde hun ett år etter operasjonen. Men så startet hun sammen med Nav og barnehagen arbeidet for å komme tilbake.

– Jeg har aldri likt å være hjemme. Jeg er aktiv av natur og trener mye. Det har hjulpet meg mye, tror Lill-Tone Mikalsen.

Tilbake for fullt

Ett år etter operasjonen begynte hun i 20 prosent stilling i barnehagen i 2008. Gradvis har hun jobbet seg oppover. 8. oktober i år ble en milepæl for Mikalsen. Hun var tilbake i 100 prosent.

– Det er ingen selvfølge med denne sykdommen. Men det har vært veldig godt tilrettelagt både fra barnehagen og Nav. Jeg kjenner det i ryggen hver dag, men det er noe man lærer seg å leve med. Så langt ser det veldig bra ut, sier Mikalsen som har jobbet i Holtet barnehage siden de åpnet i 1994.

Hun kunne aldri drømme om et liv som uføretrygdet i en alder av 40 år.

– Jeg stortrives på jobb og det har jeg alltid gjort. For meg var det egentlig ikke noe alternativ, selv om sykdommen i verste fall kan sette folk ut av arbeidslivet.

Vant pris

Det er ikke tilfeldig at Lill-Tone Mikalsen har lyktes så godt med å komme tilbake i jobb. De siste årene har daglig leder, Britt Ingebrigtsen, hatt et sterkt fokus på sykefravær og tilrettelegging i barnehagen som en IA-bedrift – i tett samarbeid med Nav. Sammen med fem andre private barnehager i Harstad vant Holtet en Nav-pris for sitt gode arbeid.

Ingebrigtsen skryter av det gode tilbudet som ligger i å være IA-bedrift og mener mange barnehager burde sette seg bedre inn i hva de kan få hjelp til for å tilrettelegge. For her er det mye hjelp å få.

– Vi visste ikke om alle tilbudene før vi bestemte oss for å jobbe mer aktivt med inkluderende arbeidsliv. Blant annet kan vi søke om midler til å ta inn en ekstra personalressurs for å avlaste en person som er i ferd med å havne i sykmelding.

En slik ressurs har barnehagen fått innvilget av Nav som skal bistå Lill-Tone i de tyngste oppgavene.

– Denne personen kommer ut på dagen, når det gjerne er tyngre oppgaver som påkledning. Da trekker jeg meg unna og gjør andre oppgaver som ikke sliter så mye på ryggen, sier Mikalsen. 

Britt Ingebrigtsen kan ikke få fullrost ordningen som hun mener bidrar sterkt til å få sykmeldte tilbake i jobb. Ikke minst i tilfelle med Lill-Tone som har gått fra å være nesten ufør til å komme tilbake i 100 prosent.

– Tilretteleggingstilskuddet gjør at vi kan beholde folk i jobb selv om de ikke er i stand til å utføre alle arbeidsoppgavene. Men de er på jobb. Får være sammen med kolleger. Får den informasjonen de trenger og ramler ikke ut av arbeidslivet. Samtidig har vi lært mye om å oppmuntre personalet til å bruke hjelpemidler i barnehagen for å unngå belastningsskader og har hatt fokus på friskhet i stedet for plager. Fokus på den jobben du kan gjøre, ikke det du ikke klarer, påpeker Britt Ingebrigtsen.

God ledelse

IA-rådgiver i Nav, Sara Lind, mener de seks barnehagene har jobbet eksemplarisk med oppfølging av sykefraværet i barnehagene.

– Vi har hatt en tett dialog i to år og her er det dyktige ledere som har sans for å følge opp sine ansatte. De har hatt jevnlige møter, en god plan og vært flinke til å bruke de virkemidlene som har vært tilgjengelig.

Hun håper og tror den positiviteten og fokuset på inkluderende arbeidsliv som er lagt i de seks barnehagene i Harstad, skal spre seg til de andre barnehagene i kommunen.

Powered by Labrador CMS