Ragnhild Finden i Kausvol Gardsbarnehage AS er styreleder i Nettverk for natur- og gårdsbarnehager og nestleder i styret i PBL.

Oppretter nettverk for natur- og gårdsbarnehager

– Det er viktig å synliggjøre vår barnehagenisje, sier eier av Kausvol gardsbarnhage Ragnhild A. Finden.

Publisert Sist oppdatert

Nettverket for norske natur- og gårdsbarnehager skal ha to hovedoppgaver:

– Formålet er å drive med litt kursvirksomhet for oss som driver barnehage med utgangspunkt i naturen. For det andre er mange av de som har natur som utgangspunkt enkeltstående barnehager som drives av idealister, og slik barnehagebransjen utvikler seg kan det være godt for oss å ha et nettverk å spille på, opplyser eieren av Kausvol gardsabarnehage, Ragnhild A. Finden. Hun mener det er viktig å opprettholde et mangfold i norsk barnehagebransje.

Foranledningen til at nettverket nå blir en realitet er at ildsjel og lærer på Høgskolen i Hamar, Trond Vidar Vedum, går av med pensjon.

– Han har vært en mentor for mange gårdsbarnehager på Østlandet og har holdt kurs for natur- og gårdsbarnehager i over ti år. Han har vært veldig opptatt av at vi skal drifte dette videre, forteller Finden.

Møte 9. juni

Finden sitter i interimstyret (midlertidig styre) som har invitert 200 barnehager til å være med i nettverket og på stiftelsesmøtet som skal avholdes i Kausvol gardsbarnehage i Stange torsdag 9. juni. Her skal det blant annet velges styre, vedtas vedtekter og medlemskontingent.

– Vi har ikke hørt fra alle barnehagene, men ganske mange har gitt beskjed om at de vil komme på møtet, og en god del sier at de er interessert i nettverket, men ikke har mulighet til å komme denne gangen.

– Det er foreløpig påmeldt 34 stykk fra 19 barnehager på det første møtet, opplyser Finden.

Natur som en viktig del av pedagogikken

– Hvilke kriterier må oppfylles for at en barnehage kan være med i nettverket?

– Det blir en diskusjon vi skal ta på møtet på torsdag. Men i utgangspunktet har vi tenkt til å være litt romslige med tanke på hva en naturbarnehage er, for det kan være så mangt. Interimstyret har foreslått at nettverket skal være for de barnehagene som har natur som utgangspunkt for sin barnehagedrift og pedagogikk. Vi har gått inn for at det skal være private barnehager, men det kan bli diskusjon om vi også skal åpne for kommunale barnehager med naturbarnehageprofil, sier Finden.

Barnehagene som så langt er invitert til å delta i nettverket, er funnet gjennom søk på natur- og gårdsbarnehager på Barnehagefakta.no

– Det finnes sikkert flere også, sier Finden.

Hun oppfordrer derfor eventuelle barnehager som passer inn under profilen og som kan tenke seg å delta i nettverket, til å ta kontakt på e-post: ragnhild@kausvol.no, dersom de ikke har fått invitasjon til å være med.

Powered by Labrador CMS