Fylkesmannen i Møre og Romsdal opphever alle vedtakene fra Molde kommune om å kreve økt bemanning i fire barnehager.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal opphever alle vedtakene fra Molde kommune om å kreve økt bemanning i fire barnehager.

Kommunen krevde økt bemanning – Fylkesmannen opphever fire vedtak

Molde kommune mente at fire private barnehager hadde uforsvarlig lav bemanning og krevde tiltak. Fylkesmannen i Møre og Romsdal slår fast at kommunens tilsyn har vært for lite grundig.

Publisert Sist oppdatert

Fylkesmannen fastslår i sin vurdering at det ikke er godt nok kun å se på innrapporterte tall til BASIL når man skal vurdere om bemanningen i en barnehage er forsvarlig eller ikke.

Det var etter at Molde kommune førte tilsyn med fem barnehager i samvirkeforetaket Mobarn SA at saken oppsto.

Mer enn sju barn

Ifølge innrapporterte tall per 15.12.2016 hadde Høgnakken barnehage, Bolsøya barnehage, Nordbyen barnehage og Vågsetra barnehage (omregnet i storbarnsekvivalenter) mer enn sju barn per voksen.

«Barnehagemyndigheten anser dette som et avvik som må rettes av eier. Eier skal rapportere tilbake til tilsynsmyndigheten hvilke tiltak som iverksettes for å sikre at driften er i samsvar med gjeldende regelverk», skrev Molde kommune etter tilsynet.

«Altfor lettvint»

Gjennom PBL (Private barnehagers landsforbund) har Mobarn SA klaget på vedtakene. I klagen peker PBL på at det per i dag ikke finnes noen bemanningsnorm, men at bemanningen skal være forsvarlig.

«Begrepene uforsvarlig og tilfredsstillende pedagogisk virksomhet innebærer stor grad av skjønnsutøvelse. Fra denne side anføres det at kommunen legger til grunn at det ikke er mulig å oppfylle bestemmelsene med den bemanningen som barnehagene har, uten å kontrollere om barnehagene faktisk oppfyller kravene. Dette blir naturligvis altfor lettvint,» skriver klageren og peker på at Molde kommunes resonnement også vil konkludere med at barnehagedriften i en rekke norske kommuner vil være å regne som uforsvarlig.

Fylkesmannen enig

I sin vurdering skriver Fylkesmannen at «det blir for enkelt å slå fast uforsvarlig drift i barnehagen, kun basert på tall fra BASIL».

Fylkesmannen gir kommunen rett i at antall barn per ansatt er et relevant moment i forbindelse av valg av tilsynsobjekter og at det kan være en indikasjon på uforsvarlig drift.

«Vi mener imidlertid at et skriftlig tilsyn som kun baserer seg på antall barn pr. ansatt ikke er egnet til å avdekke om barnehagen faktisk drives uforsvarlig», skriver Fylkesmannen.

– Svært ressurskrevende

I oversendelsesbrevet skriver kommunen at det ville vært svært ressurskrevende for alle parter å gjennomføre et omfattende tilsyn ved å vurdere sykefravær/vikarsituasjon, tidsregistrering av ansatte/barn, intervju av ansatte/foresatte/barn med videre.

Kommunen har etter en samlet vurdering kommet fram til at dokumenttilsyn gir tilstrekkelig grunnlag for å fatte vedtak.

Ser fram til norm

Gro Toft Ødegård, som er leder for seksjon barnehage i Molde kommune tar ifølge Romsdals Budstikke (krever innlogging) vedta­ket fra Fylkesmannen til etter­retning, og vurderer videre oppfølging.

– Formålet med tilsynet er å sikre barna et godt barnehage­tilbud. Kunnskapsdepartemen­tet har akkurat sendt et nytt lovutkast på høring. Det setter krav til maks seks barn per ansatt, så om det skulle bli vedtatt, blir bemanningen slik vi ønsker, sier Toft Ødegård til Romsdals Budstikke.

  • I en femte barnehage, Øverland barnehage, var det 6,6 barn per voksen. Kommunen oppfatter dette som å være innenfor lovkravet, men har anmerket at det er grunnlag for forbedring. Også denne merknaden har Mobarn SA klaget inn for Fylkesmannen. Men denne klagen er avvist ettersom det ikke foreligger noe pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold. Fylkesmannen mener det derfor ikke foreligger noen klagerett.
  • Ifølge Utdanningsdirektoratets nettside barnehagefakta.no har Molde kommune et snitt på 6,4 barn per voksen i kommunale og private barnehager.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS