Åse-Berit Hoffart, seniorrådgiver i FUB.
Åse-Berit Hoffart, seniorrådgiver i FUB.

FUB: – Viktig at det satses på antimobbearbeid

STASBUDSJETTET 2017: FUB er glad for at regjeringen vil øke bevilgningene til antimobbearbeid, men savner en større innsats i arbeidet med god tilvenning i barnehagen og bestemmelser om gruppestørrelse og at barn har rett til å tilhøre en gruppe.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag la finansminister Siv Jensen (FrP) frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017. Her forslår regjeringen å bruke 75 millioner kroner på arbeid mot mobbing i skoler og barnehager neste år. Dette er en økning på rundt 35 millioner kroner fra 2016.

Midlene skal blant annet gå til kompetansetiltak som skal gjøre barnehager og skoler bedre rustet til å forebygge, avdekke og håndtere mobbing.

Spent på hvordan midlene skal brukes

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er glad for at regjeringen nå vil bortimot doble innsatsen til antimobbearbeid fra 2016 til 2017.

– Dette er en viktig satsning som vi er veldig glade for. Samtidig er vi også opptatt av hvordan disse midlene skal brukes. Det må sikres at det blir tid for personalet til refleksjon, og ikke minst må en slik satsning bidra til at det blir en bedre dialog mellom hjem og barnehage, sier rådgiver i FUB, Åse-Berit Hoffart til barnehage.no.

– Dere er altså spente på hvordan disse midlene skal brukes?

– Ja, det som er spennende med en slik satsning er om de tiltakene som blir satt inn faktisk virker. Vi vet at forebyggende arbeid mot mobbing også handler om at de voksne i barnehagen er nære nok. Det betyr igjen at det må være mange nok voksne og gode nok voksne, så mobbeforebyggende arbeid henger også sammen med andre typer tiltak, sier Hoffart.

Savner mer om gruppetilhørighet og tilvenning

FUB er fornøyd med at regjeringen foreslår å videreføre nærmere 400 millioner kroner i 2017 til tiltak for å fremme kvaliteten i barnehagene. De savner derimot en større innsats i arbeidet med god tilvenning i barnehagen og bestemmelser om gruppestørrelse og at barn har rett til å tilhøre en gruppe.

– Vi har lenge etterlyst bestemmelser når det gjelder barns rettighet til å tilhøre en gruppe og om barnegruppens størrelse og synes dette har fått veldig liten plass. Regjeringen sier bare at de skal komme tilbake til dette. Vi håper det kommer tiltak snart, både når det gjelder dette og når det gjelder tilvenningsrutiner, sier Hoffart.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Bemanning

I en pressemelding opplyser FUB at de er glad for at regjeringen vil sende et forslag til bemanningsnorm ut på høring til våren, og at de vil følge nøye med for å sikre at det sikres god bemanning i barnehagene også ved lang åpningstid og fravær ved sykdom og kompetansehevingstiltak for de ansatte.

– Det er nå svært viktig at det kommer en definisjon som sikrer at toåringer som fyller tre år i vårhalvåret kan regnes som treåringer, mens en toåring som fyller tre år i høsthalvåret fortsatt skal regnes som treåring ut året, uttaler FUB-leder Marie Skinstad-Jansen i pressemeldingen.

FUB etterlyser samtidig en satsning på en økt pedagognorm. De foreslår at det allerede i år settes av midler og at dette følges opp fremover slik at 50 prosent barnehagelærere kan innføres parallelt med bemanningsnormen i 2020.

Powered by Labrador CMS