DEBATT

Einar Olav Larsen er leder i FUB.
Einar Olav Larsen er leder i FUB.

– 550 ord om en sak utelukker ikke engasjement i andre saker

– Leser med glede Knut Thomas Johansen sitt interessante brev til FUB. Det er ikke den eneste tilbakemeldingen vi har fått på leserinnlegget vårt og vi hilser alle innspill velkommen, skriver FUB-leder Einar Olav Larsen.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Denne gang tok vi for oss en spesifikk problemstilling innen trygt og godt barnehagemiljø. Som det antas i det åpne brevet er vi selvsagt opptatt av å hindre at mobbing oppstår i det hele tatt. Vi er opptatt av økt kompetanse, økt pedagogtetthet, gode vilkår for barnehagestyrere, finansiering og ulike størrelser på barnehager – både private og offentlige, men våre 550 ord denne gang ble brukt på temaet klageadgang for foreldre.

Bakgrunnen er at barnehagerådgiverne våre hyppig blir kontaktet av frustrerte foreldre som føler de møter veggen når de går i dialog med barnehagen i saker som gjelder mobbing og krenkelser. Når de prøver å ta saken videre er det ingen nøytral part som ser på barnehagens håndtering av barnet deres, men barnehageeier selv som ser på arbeidet mot mobbing og krenkelser i barnehagen generelt. Det ender i frustrasjon for foreldre som føler at barnehagen ikke tar deres sak på alvor. Denne tendensen får vi også bekreftet fra flere hold og derfor mener vi det er en viktig kamp å ta for foreldrene.

Hvert år gir våre barnehagerådgivere råd og veiledning på telefon og mail til nesten 300 foreldre, ansatte og offentlige instanser i spørsmål om samarbeid mellom hjem og barnehage. I tillegg til å tilby råd er Foreldreutvalget for barnehager et selvstendig organ for og med foreldre i barnehage. I utvalget sitter et knippe engasjerte foreldre som har valgt seg tre hjertesaker:

  • Økt bemanning
  • Trygt og godt barnehagemiljø
  • Trygge overganger innad i barnehagen og bedre tilvenning

At vi har landet på tre saker som vi er særlig opptatt av, utelukker ikke engasjement i andre saker som bidrar til et best mulig tilbud til alle barn, uavhengig av barnets sosiale bakgrunn, etnisitet eller funksjonsevne.

Vi i FUB har mye å gå på når det gjelder vårt mål om å styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsene i barnehagen. Derfor har vi laget en ny hjemmeside med gratis informasjonsfilmer, e-bøker, og artikler med tips og råd til foreldre med barn i barnehage og barnehageansatte. Vi håper flere ringer oss for å få råd og at flere besøker sida vår for å få tips og inspirasjon til å engasjere seg mer i barnehagehverdagen. Vi håper på flere åpne brev og leserinnlegg.

Vi ønsker alle en bedre barnehagehverdag, og jo flere som engasjerer seg – jo større blir sjansen for å få det til.

Powered by Labrador CMS