Fra august neste år øker kontantstøtten for ettåringer fra 6000 til 7500 kroner måneden.

Flere barnehagelærere og økt kontantstøtte

Dette er noen av endringene i statsbudsjettet 2017.

Publisert Sist oppdatert

Ville regjeringen bli enig med samarbeidspartiene KrF og Venstre om et statsbudsjett for 2017? Det har vært et mye stilt spørsmål de siste ukene. Lenge så det ut til at avstanden mellom de fire partiene var for stor, men lørdag ble partiene enige om et budsjett alle kunne leve med.

Budsjettforhandlingene har ført til flere endringer og her er noen av de viktigste endringene som gjelder barnehage, familie, trygghet og velferd:

  • 172, 2 millioner kroner er øremerket til ansettelse av flere barnehagelærere i 2017. Helårsvirkningen av tiltaket er beregnet til 413 millioner kroner.
  • Regjeringen har planer om å sette i gang en prøveordning for gratis barnehage og SFO i utvalgte kommuner. Det er satt av 20 millioner kroner til dette.
  • 10 millioner kroner til svømmeopplæring i barnehagene.
  • Fra 1. august 2017 øker kontantstøtten for alle ettåringer til 7 500 kroner per måned. Dette er en økning på 1 500 kroner i måneden.
  • Bevilgningene til Statens barnehus øker med 35 millioner kroner.
  • Etterforskningen av vold mot barn styrkes med 50 millioner kroner.
  • 9 millioner kroner til senter for voldsutsatte barn, Stine-Sofie-senteret.

I forhandlingene flyttet de fire borgerlige partiene på nærmere 7,3 milliarder kroner fra regjeringens opprinnelige forslag.

Mandag 5. desember behandler og vedtar Stortinget hovedtallene i neste års statsbudsjett.

Les alle detaljene fra budsjettavtalen her.

Powered by Labrador CMS