Jørn-Tommy Schjelderup, viseadministrerende direktør i PBL.

Ikke 100 prosent likebehandling

Men PBL er fornøyd med at regjeringen er enig i at det trengs en ny finansieringsmodell for barnehagene.

Publisert Sist oppdatert

Det var ventet at regjeringen ville fullføre et 11 år gammelt løfte om 100 prosent reell likebehandling av barn i kommunale og private barnehager da statsbudsjettet ble lagt frem i dag. Men det ble likevel ikke et videre løft fra dagens 98 prosent — uten at PBL er videre skuffet over det.

Årsaken til det er at regjeringen varsler at den tar sikte på å innføre en ny ordning for finansiering av private barnehager etter at Utdanningsdirektoratet er ferdig med sin utredning om alternative modeller for finansiering av barnehager.

Viktige signaler

– Regjeringen er klar på at den vil ha en ny modell for finansiering av barnehager, og de signalene vi har fått i møter med departementet er at 100 prosent likebehandling kommer som en del av en ny finansieringsordning, sier Jørn-Tommy Schjelderup, konstituert administrerende direktør i PBL.

Utredningen til direktoratet skal være ferdig til nyttår, og 1. mars blir det kjent hvilken finansieringsordning regjeringen går inn for.

– Private barnehager har ventet 11 år på å få innfridd løftet om like tilskudd til alle barn i barnehager. Vi er skuffet over at ikke regjeringen tar det siste skrittet, men under forutsetning om at ny og god modell for finansiering kommer raskt på plass, mener vi sektoren kan leve med denne utsettelsen. En ny finansieringsmodell kan dessuten gjøre mye større utslag enn de siste to prosentene. Hvilken ordning regjeringen lander på vil få enorm betydning for fremtidig kvalitet i sektoren, sier Schjelderup.

PBL med eget forslag

I dag beregnes tilskuddet til private barnehager ut fra hva kommunene budsjetterer å bruke i egne barnehager, og private barnehager risikerer å få avkortet tilskuddet når kommunen har gjort opp endelig regnskap — halvannet år senere.

Fra januar 2015 skal det kommunale tilskuddet regnes ut med utgangspunkt i to år gamle kommunale regnskap, og det er ventet at dette vil gi private barnehager en mer forutsigbar økonomisk situasjon.

PBL har lansert et eget forslag til nytt finansieringssystem. Det er et system som enkelt forklart samler kommunenes totale utgifter til barnehager, og bruker de til å beregne et nasjonalt tilskudd per barnehagebarn. Det brukes som utgangspunkt for tilskudd, som deretter økes eller reduseres i forhold til hvilken kvalitet kommunen mener barnehagene skal ha.

Vil sikre jevn kvalitet

Dersom kommunen mener at bemanningen skal være lavere og at det skal være færre pedagoger enn normen, vil tilskuddet reduseres. Når det etter planen innføres en nasjonal bemanningsnorm 2020, vil kommunene ikke ha anledning til å gå under denne.

– Dette systemet sikrer jevnere kvalitet i barnehagene over hele landet, og barnehagene får større forutsigbarhet i forhold sin økonomi. Samtidig vil den enkelte kommune beholde muligheten til å gjøre lokale prioriteringer i forhold til definert kvalitet. I sum gir det større sammenheng mellom kvalitet og tilskudd, sier Schjelderup.

– En slik ordning stiller selvfølgelig krav til at den enkelte barnehage leverer minst den kvaliteten som er bestemt. Dersom den ikke gjør det — i forhold til for eksempel bemanning, lønns- og arbeidsvilkår eller andre kvalitetsfaktorer — vil barnehagen få avkortet tilskuddet, forklarer han.

Transparent

Dersom PBL får gjennomslag for sitt foreslåtte system, vil den fremtidige finansieringen av barnehager bli mer transparent. For foreldre vil det for eksempel være enkelt å finne ut hvordan deres kommune prioriterer barnehagene i forhold til andre kommuner.

– Slik systemet er i dag, er det nærmest umulig. Med vårt forslag vil det være enkelt å finne ut hvilke kommuner som satser mest på barnehagebarn — og motsatt, sier Schjelderup.

Powered by Labrador CMS