– Jeg jobber som rådgiver i Statped, og er veldig opptatt av inkluderende praksis for barn med funksjonsnedsettelser eller andre sårbare grupper, sier Elise Øksendal
– Jeg jobber som rådgiver i Statped, og er veldig opptatt av inkluderende praksis for barn med funksjonsnedsettelser eller andre sårbare grupper, sier Elise Øksendal

Ser sammenheng mellom dårlige språkferdigheter og mobbing

Småbarn med svake språkferdigheter er mer utsatt for erting og mobbing. De er også oftere involvert i erting og mobbing av andre, viser en ny undersøkelse.

Publisert

Barnehagebarn og barn i tidlig skolealder som har språkvansker eller forsinket språkutvikling utsettes hyppigere for gjentatt erting og mobbing sammenlignet med barn som ikke har slike vansker. Disse barna er også oftere involvert i å erte/mobbe andre barn sammenlignet med barn uten vansker. Det viser en studie som Folkehelseinstituttet (FHI) og Statped har fått publisert i Journal of Speech Language and Hearing Research.

Hovedforfatter Elise Øksendal har i en tidligere artikkel sett på sammenhengen mellom barn med utviklingsvansker og mobbing: Der kom det fram at ett av 12 barn med utviklingsvansker, emosjonelle vansker eller atferdsvansker er utsatt for gjentatte krenkelser og erting, mot 1 av 36 (2,8 %) småbarn uten slike vansker.

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Statped og FHI, og er en del av Språk- og læringsstudien (SOL) ved FHI. Studien omfatter mer enn 20 000 barn som var med i Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa). Språkferdigheter ble målt ved tre, fem og åtte år. Å være utsatt for erting/mobbing ble målt ved fem og åtte år, mens det å utsette andre for erting og mobbing ble målt ved åtte år.

– Jeg har vært stipendiat, og skrevet tre artikler i mitt doktorgradsarbeid som har det overordnete temaet erting og krenkelser av sårbare barn. Jeg jobber som rådgiver i Statped, og er veldig opptatt av inkluderende praksis for barn med funksjonsnedsettelser eller andre sårbare grupper. Det er noe av bakgrunnen for valg av tema, sier Øksendal.

– Både ertes og erter andre oftere

Den tredje artikkelen har utgangspunkt i motoriske evner satt i sammenheng med samme tema. Men i den artikkelen som nylig ble publisert har forskerne utelukkende undersøkt barnas språkferdigheter sett opp mot mobbing og krenkelser.

– Vi har undersøkt barn med stabile vansker, og også barn som ser ut til å ha vansker utelukkende i tidlig alder - eller som får vansker etter hvert.

Om studien

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Statped og FHI, og er en del av Språk- og læringsstudien (SOL) ved FHI. Studien omfatter mer enn 20 000 barn som var med i Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa).

Språkferdigheter ble målt ved tre, fem og åtte år. Å være utsatt for erting/mobbing ble målt ved fem og åtte år, mens det å utsette andre for erting og mobbing ble målt ved åtte år.

Forskerne bak studien er: Elise Øksendal, Ragnhild Eek Brandlistuen, Dieter Wolke, Siri Saugestad Helland, Arne Holte og Mari Vaage Wang.

Forskerne fant blant annet at svake språkferdigheter målt allerede ved tre års alder viste økt sammenheng med erting og mobbing målt ved fem og åtte års alder.

– Barn med alvorlige og vedvarende språkvansker både ertes og erter andre oftere enn barn uten vansker. Men også barn med milde vansker, eller barn som strever i visse perioder, er mer involvert i erting og mobbing sammenlignet med barn uten vansker. Derfor er det gode grunner til å være oppmerksom på barn med forsinket språklig utvikling, eller såkalte «late bloomers», at de også kan være sårbare for å bli utsatt, sier Øksendal.

Selv om sannsynligheten for å bli utsatt øker jo større vanskene er, sier hun det er viktig å være oppmerksom på også barna som strever i perioder.

– Mitt inntrykk er at disse barna gjerne ikke blir lagt så godt merke til.

Resultatene bekrefter funn fra tidligere studier om at barn med språkvansker, opplever mer mobbing og erting sammenlignet med sine typisk utviklende (TD) jevnaldrende. Dette gjelder både barn med språkforstyrrelser og barn med svake språkferdigheter.

Det er imidlertid få studier som har undersøkt om disse barna også mobber andre mer, slik det kommer fram i denne studien fra Øksendal og kollegene.

I hvilken grad barna som strever med språket også mobber andre, ble målt ved åtte års alder.

– Der ser vi at det også der er de med stabile vansker som har høyest sannsynlighet for å utsette andre for mobbing. Men også de med mildere vansker kan være utsatt, sier hun.

Forebygging i barnehagen

Øksendal tar til orde for å starte forebygging og håndtering av erting og mobbing allerede i barnehagen.

– Og man bør rette et særlig fokus mot barn som strever med språk og kommunikasjon. Hvis barna tidlig er involvert i negativ sosial samhandling, er det viktig å bli oppmerksom på det tidlig, slik at man kan hjelpe barna ut av disse mønstrene, sier hun, og nevner at også vennskap, relasjoner, hvordan man reagerer på konflikter og i hvilken grad barna kommer inn i leken som ting barnehageansatte bør være oppmerksomme på.

Øksendal sier en annen utfordring for barna som strever med kommunikasjonen er å fortelle de voksne hva de opplever.

– De voksne må ha det kompetente blikket, og observere og følge barna gjennom dagen. Særlig de som strever med språket.

Øksendal sier de har sett utelukkende på språkferdighetene i denne delen av studien. Samtidig kan det være tilleggsvansker hos noen av barna som ikke er kartlagt.

– Barn med utviklingsvansker, emosjonelle vansker eller atferdsvansker kan streve med å tolke sosiale situasjoner. De henger ikke alltid med i leken, de kan misforstå og bli misforstått av andre barn.

Den siste artikkelen blir forhåpentligvis godkjent nå i september.

– Så blir den kanskje publisert i oktober. Avhandlingen som helhet er godkjent til disputas, sier Øksendal, som disputerer 8. november.

Powered by Labrador CMS