Smart format: Boken Mattias er alene er designet for å skulle leses for mange barn samtidig. Formatet er stort, og den er lett for den voksne å lese samtidig som barna ser illustrasjonene.
Smart format: Boken Mattias er alene er designet for å skulle leses for mange barn samtidig. Formatet er stort, og den er lett for den voksne å lese samtidig som barna ser illustrasjonene.

Det små barn frykter aller mest er å bli utestengt fra leken

Barneboken om Mattias er inspirert av forskning på mobbing i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

Mattias er en helt vanlig gutt som gleder seg til å treffe vennene sine i barnehagen etter sommerferien. Men ikke alt går som han hadde tenkt. Han kjenner seg alene og utenfor og får ikke til leken sammen med de andre.

Det er utgangspunktet for barneboken «Mattias er alene», — skrevet av Ingrid Lund, forsker og førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Agder.

Starter tidlig

Lund er egentlig et skolemenneske. Med lang erfaring fra mobbefeltet. Men gjennom mobbingen havnet hun i barnehagen. Da hun intervjuet unge som hadde falt ut av videregående skole, fortalte de om mobbing som begynte allerede i barnehagen. Enten som ofre for mobbing. Eller som mobbere selv. Som dette:

«Mobbingen startet lenge før jeg begynte på skolen. Den begynte i barnehagen. De voksne så liksom bare forbi det hele og sa at jeg bare måtte ta igjen. Men jeg var så redd at jeg hadde ikke sjans til å gjøre noe som helst»
Eivind 18 år

«Jeg var litt bøllete i barnehagen. Jeg bandt folk til ronsestativene og sånn… Jeg lot dem stå ute mens alle de andre gikk inn og sånn. Jeg var egentlig ikke en sånn koselig unge egentlig.»
Tom 16 år

Det måtte undersøkes nærmere.

Høye tall

I dag leder Ingrid Lund forskningsprosjektet «Hele barnet, hele løpet. Mobbing i barnehagen.». Et team på fem forskere undersøker ulike innfallsvinkler i forhold til mobbing i barnehagen — gjennom spørreundersøkelser til ansatte og foreldre, intervjuer av barn, både individuelt og i grupper og gjennom observasjoner i barnehager.

Prosjektet er et samarbeid mellom Foreldreutvalget for grunnskolen, Foreldreutvalget for barnehagen, Sørlandet sykehus og Universitetet i Agder.

De første resultatene er klare, og de viser at flere barn holdes utenfor leken og sliter med å skaffe seg venner i barnehagen.

• 67 prosent av de ansatte sier at mobbing foregår i deres barnehage

• 49 prosent av foreldrene sier at mobbing foregår.

• 34 prosent av foreldrene sier at deres barn har vært involvert i mobbing.

– Når vi legger til grunn at mobbing defineres av gjentatte negative hendelser over tid, og med et ujevnt maktforhold, så er det et utrolig høyt tall når 67 prosent av de ansatte sier det foregår mobbing i deres barnehage, sier Lund.

Utestengelse verst

Når femåringene i studien forteller hva de opplever som mobbing, skiller svarene seg klart fra den verbale mobbingen som er vanlig i skolen.

– Den største og sterkeste frykten for små barn er å bli utestengt fra leken, det å ikke få være med eller ikke høre til. Også som forelder er det at barna ikke får være med det verste, sier Lund.

Hun advarer ansatte i barnehager til å bagatellisere problemet, og mener holdninger som «de er bare barn» og «litt erting har det alltid vært» er livsfarlig.

– Det handler nok litt om at vi er redde for å stigmatisere små barn som mobbere — og dermed «onde». Voksne bagatelliserer nok for lett og tenker at det går seg til. Men barna trenger voksne som ser og handler og tar voksenledelse på alvor, sier Lund og legger til:

– Alle barn trenger hjelp til å finne ut av følelsene sine, og det er de voksnes ansvar. Det er de som må finne svarene på hvorfor noen blir sint, redd eller trist. Hvorfor noen slår, sier dumme ting, lukker seg helt igjen eller retter sinnet inn i seg selv.

Derfor Mattias

Det er nettopp til disse tingene hun skapte boken om Mattias. Temaet er inspirert av forskningen på mobbing i barnehagen — og boken er ment som støtte når voksne skal snakke med barn om viktige temaer for barns trivsel og utvikling.

– Barneboken er et resultat av samtalene med barna vi har møtt i forskningen — men også et ønske om å utvikle redskaper som barnehagene kan bruke i forbindelse med forebygging av mobbing. Det finnes mange bøker om følelser, men denne boken syntes jeg manglet, sier Lund.

Hun beskriver Mattias som en litt forsiktig gutt som har en bestevenn i barnehagen, og som gleder seg til å møte bestevennen etter sommerferien. Men så har hun funnet seg en ny venn, og da blir alt vanskelig.

Boken er designet for å kunne leses for mange barn samtidig, med heldekkende illustrasjoner på den ene siden og tekst på den andre.

– Og illustratøren har skapt en Mattias som er veldig sårbar, skryter Lund.

Powered by Labrador CMS