SSB-forsker Nina Drange har funnet en sammenheng mellom andel menn i barnehage og barns ferdigheter i småskolen.
SSB-forsker Nina Drange har funnet en sammenheng mellom andel menn i barnehage og barns ferdigheter i småskolen.

Ny forskning: Flere menn i barnehagen – flinkere barn på skolen

Statistisk sentralbyrå har funnet at barn som har gått i barnehager med høy andel mannlige ansatte gjør det bedre på språk- og regnetester i småskolen.

Publisert Sist oppdatert

Forskerne er usikre på hvorfor sammenhengen er slik, skriver NRK.

SSB-forskerne Nina Drange og Marte Rønning har fulgt 2161 barn som gikk i barnehage i Oslo i perioden 2005- 2007.

De har sett etter faktorer som kan ha forbedret utviklingen til barna: andelen pedagoger, menn, ansatte med innvandrerbakgrunn og sykefraværet i barnehagen.

– Det eneste vi finner som har utslag for hvordan det går med barna senere er andelen menn. Det er et interessant funn, sier Nina Drange til NRK.

Robuste og klare svar

Hun sier at funnene er veldig robuste og klare. Særlig når det gjelder språkferdigheter.

Forskerne har ikke noen forklaring på hvorfor det er en sammenheng mellom andelen mannlige ansatte i barnehagen og barnas resultater i småskolen.

«Våre funn tyder på at barn som går i en barnehage med en høyere andel mannlige ansatte, gjør det bedre på språk og regne-testene i småskolen. Vi finner ikke dekning for at personalets utdanning, erfaring, stabilitet eller andelen med innvandrerbakgrunn blant de ansatte i barnehagene påvirker barnas kognitive utvikling.

En forklaring på funnene våre kan være at mannlige ansatte samhandler med barna på en annen måte enn kvinnelige ansatte. En annen forklaring kan være at mannlige ansatte velger seg til barnehager som er mer egnet til å fremme barns utvikling på måter vi ikke klarer å måle. Vi undersøker om observerbare forskjeller mellom mannlige og kvinnelige ansatte kan forklare funnene våre, men vi finner ingen støtte for dette,» skriver forskerne i rapporten.

I 2016 var ni prosent av ansatte i norske barnehager menn. Det har vært et politisk uttalt mål å få andelen opp i 20 prosent.

Tidlig start - flinkere elever

Tidligere har SSB-forsker Nina Drange ved bruk av tilsvarende data kommet fram til at barn som starter tidligst i barnehage scoret bedre på tester i språk- og regneferdigheter da de gikk i 1. klasse mange år senere.

Barnehage.no skrev sist sommer at blant barna som startet tidligst i barnehagen, var det 25 prosent færre som trengte ekstra oppfølging etter språktesten på første trinn på skolen.

Tallene viser at forskjellen i ferdighetene er størst for barn fra familier med lav inntekt og lav utdanning.

Powered by Labrador CMS