Daglig leder Maria Holst i Rundvannet barnehage i Tromsø, som tvinges til å legge ned til sommeren.
Daglig leder Maria Holst i Rundvannet barnehage i Tromsø, som tvinges til å legge ned til sommeren.

Kastes ut av kommunen - barnehage må legge ned

Det siste barnet begynte 15. desember. 3. januar fikk barnehagen beskjed om at kommunen trenger lokalene selv. – Det er jo veldig trist og kjipt, men når Tromsø kommune har bestemt seg, må vi bare godta det.

Publisert Sist oppdatert

Det sier daglig leder Maria Holst i foreldreeide Rundvannet barnehage i Tromsø til Nordlys/Tromsø By (krever abonnement).

Med det er 38 års barnehagehistorie over. Kommunen har sagt opp leieavtalen, og barnehagen stenger til sommeren. Sju ansatte mister jobben, og 15 barn barnehagen sin.

Det siste barnet startet så sent som 15. desember. 3. januar fikk barnehagen oppsigelsen fra kommunen.

– Det kom veldig brått på. Hadde Tromsø kommune spilt med åpne kort, hadde vi ikke tatt inn sju barn i fjor høst, og kunne skånet familiene fra belastningen med å bytte barnehage etter kort tid. Kommunen har gjort unødvendig mye skade, sier Holst til barnehage.no.

Ventet på kontrakt

Barnehagen åpnet først med navnet Utsikten barnehage i 1984, og har siden starten hatt tilhold i lokaler leid av Tromsø kommune. På tampen av 2019 flyttet den til de nåværende lokalene og endret navn til Rundvannet barnehage.

– De gamle lokalene var mindre og dårligere egnet til å drive barnehage. Flyttingen kom etter en vannlekkasje, som skjedde omtrent samtidig som den kommunale barnehagen i våre nåværende lokaler ble lagt ned, sier styreren, og legger til at de med det fikk både bedre plass ute og inne, og lokaler som var bedre egnet til barnehagedrift.

Bygget huset tidligere kommunale Varden barnehage, som ble etablert som allergibarnehage midt på 90-tallet. Det første halve året delte de to barnehagene på lokalene, fram til førstnevnte ble lagt ned våren 2020.

Siden har den foreldreeide barnehagen vært i dialog med kommunen om leiekontrakten. Fra å ha en løpende ti-årsavtale i de gamle lokalene, fikk de aldri på plass en avtale for det nye bygget.

– Diskusjonen gikk på hva kommunen mente var markedspris, veid opp mot vår tåleevne. Vi flyttet til et større bygg, men fikk ikke økt tilskuddsarealet selv om driftskostnadene gikk betraktelig opp.

– Søkte dere om å få ta inn flere barn?

– Nei, det fikk vi beskjed om før vi flyttet at det ikke var aktuelt.

Så gikk tiden. Våren 2022 hadde barnehagen drevet barnehage i lokalene i to og et halvt år.

– Jeg kom med et motforslag i forhandlingsprosessen i april. Så ble det stille.

– Ikke kapasitet

Ifølge Kim-Runar Dalberg Olsen ved seksjon for eiendom i Tromsø kommune var det nettopp i fjor vår de fikk beskjed om at det var andre som hadde behov for lokalene. Når barnehagen flytter ut er det Familiens hus som skal inn; et tilbud som inkluderer foreldreveiledning og åpen barnehage, i tillegg til å være tilknyttet helsestasjonen.

Men Rundvannet barnehage fikk ikke beskjed om det før rundt åtte måneder seinere.

Olsen har hatt ansvar for saken de siste par årene. Han forteller at Tromsø kommune på prinsipielt grunnlag ikke inngår langvarige leiekontrakter med eksterne aktører, nettopp i tilfelle kommunen selv har behov for bygg. Som i dette tilfellet.

– Her har vi ikke klart å formalisere en kontrakt. De ønsket en lengre leieperiode, noe jeg selvsagt har forståelse for, men det var ikke mulig. Så pågikk forhandlingene fram til i fjor vår, og da meldte andre enheter behov for lokaler, sier han.

Olsen forteller at lokalene Familiens hus og den tilhørende åpne barnehagen ligger i i dag, også ble rammet av en vannlekkasje.

– Så gikk sommeren. Selvsagt skulle vi gjerne vært tidligere ute, men det har vi dessverre ikke hatt kapasitet til. Det handler også om noen interne avklaringer som måtte gjøres.

– Har du forståelse for reaksjonen på at barn som begynte 15. desember fikk denne beskjeden først 3. januar?

– Ja, det er klart. Jeg har selvsagt sympati med både barna, foreldrene og de ansatte.

Vurderte å kjempe

Da oppsigelsen først kom, forteller Maria Holst at den umiddelbare tanken var å kjempe imot. Samtidig ble det tidlig klart at kommunen hadde retten på sin side, forteller hun.

– Det eneste vi kan argumentere med, er måten kommunen har gått fram på, og at vi fikk beskjeden så seint.

I den forrige leieavtalen hadde partene to års gjensidig oppsigelse. Nå er oppsigelsestiden tre måneder «i henhold til husleielovens § 9-6, jamfør § 9-2 tredje ledd». Samtidig tar kommunen hensyn til barnehagedriften, slik at barnehagen har ut juli. Tromsø kommune tar lokalene i bruk 1. august.

– Jeg begynte uansett å tenke: Hvis vi kjemper imot, vet vi ikke utfallet. Og, sett at vi får to år på oss, vil det likevel ha stor påvirkning på både foreldre og ansatte. Vi ville sannsynligvis mistet dem, og med det også det økonomiske grunnlaget for å drive i perioden. Vi må nok bare innse at vi blir sagt opp uansett, og at vi tvinges til å stenge.

– Har dere vurdert å lete etter andre lokaler?

– Når man får en sånn beskjed, tenker man jo umiddelbart på alle muligheter. Men da vi flyttet sist sonderte vi terrenget, uten å finne ledige lokaler i området.

Holst har vært styrer i barnehagen siden 2015. Barnehagen har fem faste og to midlertidige ansatte. I tillegg til at hun nå får jobben med å avvikle driften skal hun og kollegene ut på jobbmarkedet.

– Heldigvis er det stort behov for både assistenter og pedagoger.

– Hva med styrere?

– Nei, der er det litt færre muligheter. Jeg må nok begynne å se meg om etter noe annet. Det er ikke sikkert jeg skal jobbe i barnehage i det hele tatt.

Hun sier det viktigste akkurat nå er å sørge for en god avvikling. Noe hun gjerne skulle hatt bedre tid til.

– Det er veldig knapt med tid. Jeg synes kommunen burde informert oss på et tidligere tidspunkt, slik at vi kunne fått mulighet til å styre avviklingen med mer kontroll. Men, de har jo gjort en vurdering og landet på at de ikke ville informere oss.

Holst mener også at avgjørelsen om å si opp leieforholdet ikke utelukkende handler om behov for lokaler.

– Signalene vi har fått er at siden det er overdekning på barnehageplasser har ikke kommunen bruk for oss. På den positive siden betyr det at barna sannsynligvis får plass i barnehager i nærmiljøet.

Færre barn, færre barnehager

I den samme artikkelen i Nordlys står det også om Heimly Solkollen barnehage, som det nylig ble kjent legger ned til sommeren.

– Årsaken er at det er et veldig gammelt bygg, som vil koste for mye å få opp til dagens standard. Det må rives og bygges nytt. I tillegg er det nå en overkapasitet i kommunen, noe som gjør at vi har for få barn. Kapasiteten til barnehagen er 54 barn fordelt på tre avdelingen, i dag har vi 30 barn og det antallet vil gå ned til 23 i løpet av våren, sa regionleder i Læringsverkstedet Raina Fjeldavli til iTromsø (krever abonnement) i den forbindelse.

I perioden fra 2014 til og med 2021 har det blitt seks færre kommunale og to færre private, ordinære barnehager i kommunen, ifølge tall fra Udir. I den samme perioden har det blitt 400 færre barnehagebarn.

Seksjonsleder for barnehage i Tromsø kommune, Berit Vassmyr, forteller at ytterligere en kommunal barnehage ble lagt ned 1. august 2022. Og at barnetallet fortsetter å gå ned.

– Vi har i tillegg hatt nedstyring i noen barnehager med stengte avdelinger. Vi har en generell overkapasitet i kommunen, og har ledige barnehageplasser i de fleste områdene av kommunen.

I dag går fristen ut for å søke overflytting, og Vassmyr sier hun regner med barna fra Rundvannet vil få plass i nærområdet, og at de vil bli prioritert. Hun forteller også at utlysninger på ledige jobber er rett rundt hjørnet.

– Vi lyser alltid ut stillinger om våren, og jeg vil tro det ikke er vanskelig å få jobb. Vi har bemanningsutfordringer i barnehagene i kommunen.

Hun peker på at det er eiendomsavdelingen som forvalter eiendom, og at barnehageseksjonen ikke har vært delaktig i prosessen mot å avvikle leieforholdet.

– Men jeg har vært informert i forkant av at leieavtalen ble sagt opp, og var også med i møtet med barnehagen i januar for å sikre god informasjon, sier hun.

Hun er klar på at overkapasitet ikke er den direkte årsaken til oppsigelsen av leieavtalen. Men:

– Det er ikke sunt å ha for stor kapasitet, det blir for stor kamp om barna.

– Handler ikke om kapasitet

På spørsmål om oppsigelsen har sammenheng med at det er overkapasitet på barnehageplasser i kommunen, svarer saksbehandler Kim-Runar Dalberg Olsen ved seksjon for eiendom:

– Vår avdeling håndterer ikke det barnehagefaglige, så det er jeg ikke kjent med.

– Men som forvalter av eiendom, også kommunale barnehager, regner jeg med du vet at det er overdekning på barnehageplasser?

– Ja, men det har ikke sammenheng med det. Dette handler om kommunens behov for bygg, sier Olsen.

Ifølge egne hjemmesider har Rundvannet barnehage et stort og flott uteområde med skog, kupert terreng og lekeapparater, og tilgang til flotte turområder, lysløypa og Rundvannet.

– Ironien i dette er at når vi flytta tenkte vi at «dette er for godt til å være sant». Og det stemte, avslutter styrer Maria Holst.

Powered by Labrador CMS