Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Går glipp av billigere barnehage

Rundt 50 000 barn kvalifiserte i fjor til redusert foreldrebetaling. Men 17.000 som kunne fått billigere barnehage, benyttet seg ikke av tilbudet.

Publisert Sist oppdatert

Rundt 50.000 barn kvalifiserte i fjor for redusert foreldrebetaling. Men 17.000 som kunne fått billigere barnehage, benyttet seg ikke av tilbudet, skriver NTB. Ordningen med redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier ble innført våren 2015.

Maksimal foreldrebetaling ble satt til seks prosent av inntekten til husholdet for første barn. I fjor var den øvre inntektsgrensen for å bli innlemmet i ordningen, 500 500 kroner. Ferske tall fra Finansdepartementet viser at én av tre som var innenfor rammene av tilbudet, ikke benyttet seg av det.

I budsjettet for 2018 foreslår Høyre og Frp å innføre en tilskuddsordning for at kommuner skal drive aktivt informasjons- og rekrutteringsarbeid mot familier med minoritetsspråklige barn.

Maksprisen for en barnehageplass blir økt til 2 910 kroner - opp 180 kroner - i budsjettforslaget til regjeringen for 2018.

I fjor høst kom også en ny moderasjonsordning der alle tre-, fire- og femåringer og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til 20 timers gratis oppholdstid i barnehagen per uke. Inntektsgrensen er fra i høst er 450 000 kroner samlet i husholdet.

Powered by Labrador CMS