Fra venstre: Janette Hatløy, Hilde Landro og Kine Iren Bergsvik. – Målet vårt med dette prosjektet er at barn som går ut av barnehagen i dag skal være stolt av seg selv og sin kropp. Det skal være greit å være den man er, være glad i den man vil og være trygg på seg selv, sier de tre barnehagelærerne.
Fra venstre: Janette Hatløy, Hilde Landro og Kine Iren Bergsvik. – Målet vårt med dette prosjektet er at barn som går ut av barnehagen i dag skal være stolt av seg selv og sin kropp. Det skal være greit å være den man er, være glad i den man vil og være trygg på seg selv, sier de tre barnehagelærerne.

Fikk ideen i barnehagen: – Målet vårt er at barn som går ut av barnehagen i dag skal være stolt av seg selv og sin kropp

– Barn som får tidlig kunnskap er bedre rustet til å ta vare på seg selv, beskytte seg selv og kan få et godt forhold til egen kropp og seksualitet, sier de tre barnehagelærerne Hilde Landro, Janette Hatløy og Kine Iren Bergsvik, som har utviklet et materiell som skal lære barn om kropp, seksualitet og grenser.

Publisert

Samarbeidet mellom de tre barnehagelærerne kom i stand etter at Hilde flyttet fra Stavanger til Sotra sommeren 2017 og de tre ble kolleger.

– Vi jobber i to ulike barnehager som samarbeider tett, forteller Hilde Landro.

En ting de tre hadde til felles var et brennende ønske om å bidra til at barnehagebarn blir trygge på egen kropp og grenser.

– Vi hadde et prosjekt om kroppen over flere uker i begge barnehagene. I den forbindelse snakket vi om at det er synd det finnes lite materiell om disse temaene beregnet på barnehager, forteller Landro.

– Vi opplever at seksualitet og kropp sjelden er et tema i barnehager. Ansatte får ingen eller lite opplæring, og har generelt lite kunnskap om dette. Vi er praksislærere alle tre og barnehagelærerstudentene vi møter sier det samme. De forteller om et treårig studieforløp, der man har fokus på seksualitet og kropp kanskje en dag i løpet av tre år. Det er dumt at man ikke skal ha fokus på dette viktige temaet i barnehagen fordi man ikke vet helt hvordan man skal gå frem, sier hun.

Økt kunnskap og forebygging

De tre barnehagelærerne kom etter hvert inn på tanken om å selv lage et materiell som kunne brukes i samlingsstundene for å lære barn om kropp, seksualitet og grenser.

– Vi mener det er viktig at barn får grunnleggende kunnskap om kroppen, slik at man ser på individ, kropp og menneske som en helhet, sier Hilde Landro.
 – Vi mener det er viktig at barn får grunnleggende kunnskap om kroppen, slik at man ser på individ, kropp og menneske som en helhet, sier Hilde Landro.

– Vi tenkte at dersom man har et materiell som er lett å bruke, vil kanskje flere ha dette som tema i barnehagen. Vi tok kontakt med flere forlag og fikk til slutt positivt svar fra Pedlex. Vi har jobbet med dette i et par år og vi jobbet lenge med å finne en illustratør som forsto visjonen vår. Nå har vi siste gjennomlesing før materiellet går i trykken, sier Landro.

Resultatet av flere års arbeid er HELE MEG - om kropp og grenser i barnehagen. Et materiell barnehageansatte kan bruke i arbeidet med å lære barn fra fire år og oppover å forstå kroppen sin, like kroppen sin og bestemme over kroppen sin.

– Målet vårt er å ruste barna mot kroppspress, bidra til økt kunnskap om grensesetting for egen kropp, styrke selvfølelse og individ. Samt forebygge vold og seksuelle overgrep, og grenseoverskridelser. Vi ønsker at temaet skal løftes og settes fokus på, slik at tabuet rundt seksualitet reduseres, sier Landro.

– Vi har videreutdanninger med oss som har vært nyttige i dette prosjektet, forteller hun.

I tillegg til barnehagelærerutdanning er hun utdannet sexolog, med videreutdanning i seksualundervisning og forebygging av seksuelle overgrep. Kine Iren Bergsvik har videreutdanning i familiepedagogikk og tidlig innsats og barnehagen som forebyggende arena, mens Janette Hatløy har tatt emner i psykologi, sosiologi og sosialantropologi i tillegg til barnehagelærerutdanningen.

Hele kroppen

Når man skal snakke med barn om kropp og seksualitet, må man snakke om alt som handler om det å være menneske, mener de tre barnehagelærerne.

 

– Vi fokuserer på hele kroppen og dens oppbygning fordi vi mener det er viktig at barn får grunnleggende kunnskap om kroppen, slik at man ser på individ, kropp og menneske som en helhet, sier Landro.

– Vi har laget en barnebok med en fortelling til hvert kapittel, der man følger barnehagebarna Kim og Iben. Temaene vi tar opp er hud og celler, muskler og skjelett, hjerte, lunger og blodomløp, hjernen og nervesystemet, fordøyelsen, sansene våre, følelser og identitet. Vi har et kapittel om hvordan kroppen blir til, som handler om seksualitet. Her ønsker vi å løfte de fine sidene ved seksualitet og sette lys på det som handler om nærhet, kjærlighet, identitet og selvfølelse. Vi har også et kapittel om grensesetting og gode og vonde hemmeligheter og gode og vonde berøringer, sier hun.

De tre barnehagelærerne har i tillegg laget en veileder for de voksne.

– I denne deler vi våre erfaringer etter å ha jobbet med disse temaene i barnehagen i noen år, og vi tar opp utfordringer man kan støte på. Vi snakker også om det å være en god rollemodell når det gjelder forholdet til vår egen kropp, forteller Landro.

Hun og kollegene mener voksne i barnehagen bør være gode rollemodeller og en motvekt til kroppspress, influensere som glorifiserer plastisk kirurgi og jaget etter den perfekte kroppen.

– Derfor må vi være obs på hva vi sier når barna er i nærheten. Snakker man for eksempel mye om trening og dietter? Husk at barn lærer av det vi gjør, sier Landro.

Trygg på seg selv

– Barn som får tidlig kunnskap er bedre rustet til å ta vare på seg selv, beskytte seg selv og kan få et godt forhold til egen kropp og seksualitet, sier Landro.

– Heldigvis er det mer oppmerksomhet rundt dette temaet i dag enn tidligere. Samtidig, når jeg holder foredrag, får jeg tilbakemeldinger fra ansatte i barnehager om at de ikke vet hva de skal si til barna og hvordan de skal gå frem. Folk er redde for å si noe feil, sier hun.

Hele meg – om kropp og grenser i barnehagen lanseres i slutten av mars, opplyser Landro.

– Vi blir ikke rike på dette, og det er heller ikke meningen. Målet vårt med dette prosjektet er at barn som går ut av barnehagen i dag skal være stolt av seg selv og sin kropp. Det skal være greit å være den man er, være glad i den man vil og være trygg på seg selv, avslutter Hilde Landro.

Powered by Labrador CMS