Er kameraovervåking greit? Bildet er et illustrasjonsbilde og ikke fra den aktuelle barnehagen.
Er kameraovervåking greit? Bildet er et illustrasjonsbilde og ikke fra den aktuelle barnehagen.

Overvåker alle rom i barnehagen

Både på lekerom, personalrom og toalett har Kulturbarnehagen i Tromsø installert flere kikkhullskamera for å kunne se hva barna holder på med på ulike rom, også på toalettet.

Publisert Sist oppdatert

I et brev sendt til barnehagen, først omtalt av Aftenposten, krever nå Datatilsynet en redegjørelse for både hvordan og i hvilket omfang kamera brukes i den daglige driften til Kulturbarnehagen.

Ifølge det Datatilsynet har fått opplyst, skal kameraene hjelpe med å forhindre seksuelle overgrep. Dette bekrefter også daglig leder Birgitta Czyz til Aftenposten. Hun understreker overfor Nordlys (betalingsmur) at barnehagen ikke har mulighet til å ta opp eller lagre verken foto eller video.

Ifølge informasjon gitt til Datatilsynet har også de eldre ungene i barnehagen, samt foreldre benyttet seg av kikkhullskameraene. Daglig leder Czyz mener det i så fall ikke er utbredt siden kameraene er montert såpass høyt at ungene ikke når opp.

Kulturbarnehagen vil fjerne kameraene dersom Datatilsynet konkluderer med at de er ulovlig. Alternativet er å montere vindu. Foreldrene er på barnehagens side i saken, mener Czyz.

På Datatilsynets nettsider kan du lese mer om hva som er lov og ikke lov med hensyn til kameraovervåking. All overåking skal ha tungtveiende grunn og det må dreie seg om liv og helse eller avdekke gjentagende kriminalitet.

Datatilsynet lister også opp alternativer til overvåking, som:

• fysisk sikring
• begrenset adgang eller adgangskontroll, samt låse- og alarmsystemer, • tilstedeværelse gjennom økt bemanning eller vakthold
• økt lyssetting
• oppmerksomme ansatte, opplæring og gode rutiner

Er det greit å overvåke barn og ansatte i barnehagen for å forebygge overgrep? Si din mening i kommentarfeltet under.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS