Abid Raja (V) og Tonje Brenna (Ap) er åpne for å snakke - både med med hverandre og andre partier - om private barnehager.
Abid Raja (V) og Tonje Brenna (Ap) er åpne for å snakke - både med med hverandre og andre partier - om private barnehager.

Åpner for bredt barnehageforlik

Tonje Brenna takket for Abid Rajas invitasjon, og Jan Tore Sanner fant grunnlag for mer dialog, da diskusjonen rundt nedstemte forslag fra SV og Rødt ble preget av ønsker om å finne felles løsninger.

Publisert Sist oppdatert

- Jeg går ut fra at også de borgerlige partiene som sier de har lyst til å diskutere løsninger, har lest regjeringserklæringen først. Dersom noen har lyst til å diskutere løsninger, etter å ha sett hva regjeringens utgangspunkt er, så ville det vært oppsiktsvekkende om jeg takket nei til det. Målet må jo være brede løsninger der det er mulig, så får vi bli enig om det vi er enige om, og heller skille lag når vi ikke klarer å bli enig.

- Jeg er tilhenger av friske debatter, og jeg liker også spenstige retoriske poenger, men jeg er faktisk mer tilhenger av gode barnehager. Jeg er mer tilhenger av kvalitet, stabil drift og trivsel enn jeg er at vi i denne sal bruker kreftene på å ta avstand fra hverandre.

Slik avrundet kunnskapsminister Tonje Brenna sitt siste innlegg da Rødt og SVs forslag om profittfrie barnehager ble stortingsbehandlet tirsdag.

Så ble representantforslaget formelt nedstemt av Stortinget.

Hester på stallen

Før den tid hadde blant annet Høyres Jan Tore Sanner vært på talerstolen.

– Skal vi sikre mangfoldet, må de ideologiske kjepphestene settes på stallen. Høyre deltar gjerne i en videre dialog for å sikre et mangfoldig barnehagetilbud av høy kvalitet. Da kan ikke utgangspunktet være at private barnehager skal fases ut, men at vi skal bygge videre på den norske barnehagemodellen med et godt offentlig-privat samarbeid, sa han som var kunnskaps- og integreringsminister i Erna Solbergs regjering fra 2018 til 2020.

Venstres Abid Raja sa at han var glad for at regjeringspartienes nei til forslagene fra Rødt og SV, og la til at han håpet på en kursjustering i barnehagespørsmålene.

- Jeg vil benytte denne anledningen til å invitere regjeringen, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, til et bredere barnehageforlik på Stortinget. Jeg ser at også regjeringen ser at samfunnet trenger også de private løsningene, og de private barnehagene. Og jeg håper at regjeringa er villig til heller å se på muligheten for et bredere barnehageforlik, enn politikk som skal legge opp til å avvikle de private.

– Må kunne leve av det

Siden fulgte en replikkutveksling der Sanner ga uttrykk for at det kunne finnes grunnlag for et noe bredere forlik, enn «et forlik mellom Arbeiderpartiet og SV».

Men han ønsket avklaring på om regjeringen mener det fortsatt skal være mulig med driftsmargin og et moderat utbytte på de pengene som er investert i en privat barnehage.

- Jeg mener vi må ha strenge regler for både hvordan vi bevilger penger, hvordan barnehagene skal driftes og ha godt tilsyn med de private barnehager. Men jeg mener at vi heller ikke må være naive; de som lever av å drive private barnehager må kunne gjøre nettopp det – leve av det, svarte Brenna.

Målet må være en sunn barnehageøkonomi, der det er mulig å drive bærekraftig over tid, poengterte kunnskapsministeren.

- Jeg tror egentlig at flere partier i denne salen har mye å snakke om, og god mulighet til å bli enig om et bredt forlik også denne gangen, fortsatte hun.

– Vil ikke utfase

Det tolket Sanner som en positiv invitasjon. Men han hadde ytterligere ett spørsmål, knyttet til budsjettenigheten mellom regjeringen og SV, der det inngår at regjeringen innen mars 2022 skal nedsette et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike velferdstjenester.

- Det statsråden sier tolker jeg i retning av at man ikke har bestemt seg for at det skal fases ut, at dette mer er en utredning som SV kan bruke ved en senere anledning for å fremme sine modeller, men at regjeringen ikke vil gå inn for å fase ut kommersiell drift av barnehager, sa Sanner.

Jan Tore Sanner (H) øynet også mulighet for dialog tirsdag.
Jan Tore Sanner (H) øynet også mulighet for dialog tirsdag.

- Jeg tror det er viktig å være klar over at det er veldig ulikt hvordan de ulike velferdstjenestene har innslag av private. Det er for eksempel stor forskjell på måten barnehagesektoren er organisert, sammenlignet med hvor stort innslag man har av private i barnevern, skole og andre typer tjenester, svarte Brenna.

- Det er ikke et mål for regjeringen å fase ut de private barnehagene, det er et mål å regulere de bedre, fortsatte kunnskapsministeren, som dog senere gjorde det klart at hun mener det er et mål med mest mulig velferd på offentlige hender – og at hun derfor vil styrke kommunenes rolle.

Vil unngå konkurser

Fremskrittspartiets Himanshu Gulati minnet om de økonomiske realitetene for betydelige deler av sektoren, og spurte hvilke alternativer en enkeltstående barnehage som fra før av driver i null eller underskudd har, etter regjeringens kutt i pensjonstilskudd.

- Jeg er enig i beskrivelsen at en del av de enkeltstående barnehagene som er mindre, har en for sårbar økonomi i dag, svarte Brenna.

Hun forsvarte likevel kuttet i pensjonspåslag.

- Det betyr allikevel ikke at det ikke kan være andre deler av de forskjellige elementene som til sammen utgjør finansieringen av de private barnehagene som er for lavt. Og derfor har regjeringa vært tydelig på at ikke bare et oppdatert regelverk, vi skal også gjennomgå finansieringssystemet slik at dette blir bedre, sa Brenna.

- Målet er ikke at barnehager skal gå konkurs, eller at barnehagene skal ha for små overføringer til pensjonsutgiftene sine, målet er at det skal være sammenheng mellom utgifter og inntekter, og mulighet til å drive sunt og godt.

Lover å se på helheten

Marit Knutsdatter Strand (Sp) kunne fra talerstolen fastslå at helheten i finansieringssystemet inngår i regjeringens aktive arbeid med å få barnehagepolitikken «på rett kurs». Og at forhold som store forskjeller i tilskuddsnivå fra kommune til kommune tross nasjonale normkrav, samt at tilskuddene beregnes ut fra to år gamle kommunale regnskap, blir sett på.

Marit Knutsdatter Strand (Sp) lover at regjeringen ser på helheten i finansieringssystemet.
Marit Knutsdatter Strand (Sp) lover at regjeringen ser på helheten i finansieringssystemet.

Hun oppfordret også til en behersket debatt, og til å søke gode løsninger sammen. Senterpartiet har tidligere tatt til orde for et barnehageforlik 2.0, der hele det politiske landskapet var invitert til å ta del.

- Brede forlik er en styrke ved norsk politikk, og flere historiske hendelser kan vi takke brede forlik for. Barnehage er også for viktig til at vi scorer enkle poeng ved å slå hverandre i hodet med ideologi, sa Strand og la til at Sp mener det er åpenbart at vi også trenger private barnehager videre.

Om regjeringens arbeid, sa hun:

- Vi er i gang med å rydde i tilskudd og regelverk. Men viktigst av alt; vi er i gang med nytt finansieringssystem. Utfordringene rundt finansiering gjør at mange mister motet selv av mindre endringer.

- PBL var blant dem som sa at pensjonstilskuddet er for høyt, at det kan dekkes per regning, men at man da også må ta tak i de delene av finansieringssystemet som er underfinansiert. Det vil jeg love alle barnehagedrivere at vi jobber med å få til, sa også Strand.

Kritikk fra flere

SVs Freddy André Øvstegård konstaterte at regjeringen nå stemte ned forslag som de etter hans vurdering støttet før valget, og lurte på hva som var årsaken. Hvorpå Brenna lot seg friste til å svare med et spørsmål, om hvorfor SV var med på å fremme representantforslaget da de gjorde:

- Når det er så tydelig varslet fra regjeringens side at det arbeides med nye regler, hvorfor går det ikke an å vente og diskutere ut fra dem?

- Jeg mener målet må være at vi regulerer barnehagene på en måte som gjør at profitten ikke oppstår. Da er diskusjonen om profittfri eller ikke en mer teoretisk øvelse, fortsatte statsråden.

Heller ikke Rødt var tilfreds med regjeringens signaler i saken. Noe flere av partiets representanter ga klart uttrykk for. Deriblant Hege Bae Nyholt, som argumenterte med at kommersiell barnehagedrift ikke er i tråd med rødgrønne velgeres ønsker.

Fra motsatt side av politikken adresserte Frps Roy Steffensen at private barnehager er del av en sektor der man nå opplever å bli «jaktet på», en sektor som går med store underskudd, og hvor det kuttes i tilskudd. Ifølge Steffensen bidrar nettopp det til at flere gir opp og selger til større selskaper.

Glad for invitasjonen

Fra sitt ståsted i sentrum, tolket Abid Raja (V) statsrådens signaler om et mulig bredt forlik positivt.

– Jeg ser fram til at regjeringspartiene og de partiene som er interessert i å finne fram til et bredt forlik kan sette seg ned sammen og drøfte i ro og mak hvordan dette kan bli best mulig for samfunnet sin del, sa han – og utfordret samtidig Brenna på følgende:

– Om statsråden kunne si noe til dem som kan betrygge de på at de har livets rett og at de hører med i samfunnet og at vi gjennom et slikt forlik kan finne fram til de beste løsningene også for dem?

Til det ønsket Brenna å meddele:

- Regjeringens mål er at vi skal stramme inn reglene sånn at det blir etterrettelig hva pengene våre går til, at vi har kvalitet for øyet, og at pengene jobber for ungene våre. Vi skal oppdatere regelverket og gjennomgå finansieringssystemet slik at dette blir bedre i framtiden.

- Og så er jeg glad for at invitasjonen gjentas. Jeg ser fram til videre dialog med Raja og flere, for målet må være brede forlik som står seg over tid, fordi vi skal ha gode barnehagetilbud i uoverskuelig framtid for alle landets barn.

Powered by Labrador CMS