Statsråd Tonje Brenna under stortingsdebatten om endringer i barnehageloven 31. mai.
Statsråd Tonje Brenna under stortingsdebatten om endringer i barnehageloven 31. mai.

Brenna: – Arbeidet er ikke forsinket

Regjeringens arbeid med å vurdere reglene for styring og finansiering av private barnehager holder tidsskjemaet, opplyser kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i et brev til Stortinget.

Publisert

Arbeidet følger opp ambisjonene i Hurdalsplattformen og endringene i barnehageloven fra i vår, og baseres blant annet på rapportene fra Velferdstjenesteutvalget og Storberget-utvalget, ifølge Brenna.

– Ny strategi i vinter

«Vi ønsker å gi kommunene mer demokratisk styring og kontroll med sektoren, stoppe kommersialiseringen og stramme inn regelverket for private barnehager for å sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling går til barnehagedrift», skriver statsråden som svar på et spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R), og fortsetter:

«I dette arbeidet vil vi også se på muligheten for å regulere kjøp og salg av barnehager strengere og vi vil vurdere kommunal forkjøpsrett ved salg av private barnehager. Regjeringen vil legge fram en ny nasjonal barnehagestrategi i vinter som vil konkretisere flere av disse ambisjonene.»

Her kan du lese spørsmål og svar i sin helhet.

Hyrer inn konsulenter

I juni ble en rammeavtale for utredning av juridiske og økonomiske problemstillinger knyttet til regulering av finansiering av private barnehager lyst ut. Les mer: Nå skal konsulenter hyres inn. Dette er bestillingen

Ifølge et tidligere svar Brenna har gitt til Stortinget, skjedde dette fordi regelverksarbeidet for private barnehager omfatter en rekke krevende rettsområder:

Det vil blant annet kunne reise flere EØS-rettslige spørsmål, og det vil kunne oppstå spørsmål ved eventuelle folkerettslige og konstitusjonelle forhold. Det er viktig å sørge for at slike spørsmål er grundig utredet, poengterte Brenna.

Vil pågå inn i 2023

Ifølge framdriftsplanen skal kontraktsinngåelse skje i disse dager. I konkurransegrunnlaget var det skissert at hoveddelen av arbeidet ville være i perioden høst 2022 – vår 2023.

I brevet Brenna sendte til Stortinget 14. september, sier hun følgende om videre framdriftsplan for regjeringens arbeid med regulering og finansiering av private barnehager:

– Arbeidet er ikke forsinket. Gjennomgangen pågår nå i 2022, men vil pågå også inn i 2023 blant annet fordi de konkrete forslagene må sendes på høring, og høringen også oppsummeres, før endelige forslag kan legges fram for Stortinget.

Powered by Labrador CMS