Administrerende direktør i PBL, Arild Olsen (t.v). Her med viseadministrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjeldrup.
Administrerende direktør i PBL, Arild Olsen (t.v). Her med viseadministrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjeldrup.

Sjokkert over barnehage-uttalelse

– Statssekretær Birgitte Jordahl (H) løper fra regjeringens løfter i barnehagepolitikken, sier administrerende direktør i PBL, Arild Olsen.

Publisert Sist oppdatert

Administrerende direktør i PBL, Arild Olsen er sjokkert over statssekretær Birgitte Jordahl (H) sine uttalelser om den pågående høringen om ny finansiering for private barnehager.

Det sier Olsen etter å ha hørt statssekretæren snakke til en rekke kommuner og andre sentrale aktører i barnehagesektoren på et seminar i regi av KS tirsdag.

– Skinnprosess av regjeringen

I sitt innlegg oppfordret Jordahl kommunene til å støtte opp om et nytt finansieringssystem med en kommunal sats. Hun viste til at kommunene med et slikt system har «mye større mulighet til å samhandle med de private barnehagene».

– Det er en sjokkerende uttalelse fra statssekretæren. Regjeringen har invitert sektoren til å si sin mening om fremtidig system for finansiering av private barnehager, men har tydeligvis allerede bestemt seg for hva de mener er den beste løsningen. Det er veldig alvorlig og gir inntrykk av at hele høringen bare er en skinnprosess, sier Olsen.

I den pågående høringen om fremtidens finansiering av private barnehager skal kommunene, barnehagene og andre høringsinstanser ta stilling til hvilken modell de ønsker fra 2016. Høringsfristen er 20. august.

Alternativene er å videreføre dagens system der tilskuddet til private barnehager baseres på kostnadene til de kommunale barnehagene i hver enkelt kommune eller innføre et system der tilskuddet beregnes ut fra nasjonale gjennomsnittlige kostander, men med justering for blant annet bemanningen i den enkelte kommune.

Dropper egne barnehageløfter

Med sine uttalelser tirsdag, ga statssekretæren støtte til det førstnevnte alternativet – og det midt i den pågående høringen hvor store deler av sektoren er engasjert med å gi sine innspill i høringen.

PBL mener Høyre dessuten synes å ha løpt fra regjeringens mange gode intensjoner og løfter for barnehageområdet.

Organisasjonen mener at forslaget til ny modell med nasjonalt beregnet sats er helt i tråd med flere av regjeringens sentrale løfter på barnehageområdet, som blant annet å forenkle finansieringsordningen, innføre bemanningsnorm innen 2020 og løfte kvaliteten i barnehagene.

– Det er grunn til å stille spørsmål ved om regjeringens barnehagepolitikk gjelder lenger, også med tanke på andre saker i løpet av de to siste årene. Når Kunnskapsdepartementet nå nærmest gravlegger hele prosessen med ny finansiering, virker det som de helt har glemt hva de selv har sagt at de skal gjøre på barnehageområdet, kommenterer Arild M. Olsen – og legger til:

– Det er særlig spesielt etter at OECD for få dager siden publiserte sin kartlegging av norske barnehager, der et for komplisert finansieringssystem som bidrar til store forskjeller mellom barnehagene, trekkes frem som et hovedproblem i norsk barnehagesektor.

Powered by Labrador CMS