I 2022 ble det født færre barn i Norge enn på lenge.

Fødselstallene til bunns

Det ble registrert 5.382 færre fødsler i Norge i fjor enn for 20 år siden.

Publisert Sist oppdatert

Antall fødsler går ned til tross for en stadig økende befolkning, viser tall fra Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Kvinnene blir stadig eldre når de får sitt første barn og barnekullene blir stadig mindre, konstaterer overlege Liv Cecilie Vestrheim Thomsen i FHI, i en artikkel på FHIs nettsider.

Snittalderen øker

Samtidig som fødselstallene har gått ned over hele landet, har det vært en prosentvis økning av fødsler i de høyere aldersgruppene. Økningen er størst i fylkene Oslo og Viken, og minst i Nordland.

På landsbasis er gjennomsnittsalderen 30,2 år for førstegangsfødende, mens den var 28,5 for 10 år siden.

– Vi må tilbake til 1980-tallet for å finne tilsvarende lave fødselstall, sier Thomsen.

Det er de små fødselskullene fra 80-tallet som de siste årene har fått sine barn, selv om 90-tallsgenerasjonen bidrar i stadig økende grad, skriver FHI.

Figuren viser fødselstall for hele Norge, justert for antall kvinner i fertil alder i Norge samme år.

Covid-19-effekt?

Fødselstallene går også ned for kvinner uavhengig av i hvilket land de selv ble født.

Det er mange mulig forklaringer på nedgangen. Utviklingen i Norge er i tråd med internasjonale trender der fødselstall går ned, fødekvinnenes alder går opp og barnekullene blir mindre.

– Det kan også være naturlige variasjoner i tallene basert på barnekullets størrelse da kvinnene selv ble født. Videre er det mulig at tallene vi ser nå til dels er en seneffekt av Covid-19-pandemien – altså at de økte fødselstallene i 2021 delvis var forårsaket av at par som ønsket barn framskyndet planene sine, sier Cecilie Vestrheim Thomsen.

Litt flere barnehagebarn

Til tross for trenden med synkende fødselstall, økte tallet på barn i barnehage her til lands med 250 fra 2021 til 2022. Dette skjedde selv om det også fra 2021 til 2022 var en nedgang i folketallet i alderen 1-5 år, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Imidlertid kom det anslagsvis 3 200 barn i barnehagealder fra Ukraina i 2022, og en del av disse har begynt i barnehage.

Powered by Labrador CMS