Tallet på nyfødte økte for første gang på flere år i Norge.

Ni måneder etter at samfunnet stengte ned, kom babyboomen

Påfølgende sommer med reiserestriksjoner, la tydeligvis heller ingen demper på fødselstallene.

Publisert Sist oppdatert

Som mange i barnehagesektoren er kjent med: Fødselstallene i Norge har over flere år vært fallende. 2020 ble et bunnpunkt som vi ifølge SSB må helt tilbake til 1986 for å finne maken til.

8.534 færre fødte på landsbasis enn i toppåret 2009, er statistikk som det er vanskelig å komme unna i planlegging og dimensjonering av barnehagetilbud rundt om i landet.

Men etter at koronapandemien traff oss, skjedde det noe med reproduksjonstallet vårt – om det er lov å bruke et slikt begrep.

Avviker fra mønsteret

«Januar 2021 var første måneden på flere år at fødselstallene i Norge økte. Denne måneden ble det født 215 flere barn enn i januar 2020», skriver FHI i en nyhetsartikkel på sine nettsider (første gang publisert i oktober).

Barn som ble født i januar 2021, ble unnfanget i april 2020, bare noen uker etter nedstengningen av Norge den 12. mars.

Deretter fortsatte trenden med flere fødsler, og den største økningen så man i mars 2021, da det ble født 376 flere barn enn i mars 2020. Unnfanget i løpet av en sommer preget av reiserestriksjoner.

– Vi har ingen vitenskapelig dokumentasjon på dette, så det vil bare være spekulasjoner. Det vanlige er at man utsetter å få barn i krisetider, så dette avviker fra mønsteret, uttaler overlege Ferenc Macsali ved Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet.

Økning i alle fylker

Foreløpige tall fra nevnte register, viser at det på de ni første månedene i 2021, ble født 2037 flere barn enn i tilsvarende tidsperiode året i forveien.

– Dette er interessant, ikke minst sett i lys av nedgangen i antall fødsler årlig, fra 63.000 til 53.000 fødsler i løpet av tolv år. Det er overraskende at trenden snur omtrent ni måneder etter nedstengningen av Norge våren 2020. Om denne tendensen bare er midlertidig eller vil fortsette, får vi vite mer om i løpet av et par år, sier Macsali i saken på FHIs nettsider.

Størst var økningen i nord. På fylkesnivå toppet Nordland med en oppgang på 13,7 prosent. Men fødselstallet økte i alle fylker og regioner for månedene januar - september, målt mot samme periode året i forveien.

Det hører med til historien at gjennomsnittlig antall barn som fødes per tusen kvinner i fruktbar alder (fertilitetsraten) i 2020, var den laveste i fødselsregisterets historie.

PS: Også fra andre nordiske land, rapporteres det om stigning i fødselstallene. Ifølge National Geographic, har økningen vært særlig stor i Finland og Island. Hos sistnevnte så stor at de har strevd med kapasiteten på barselavdelingene.

SSBs offisielle fødselsstatistikk for Norge i 2021, blir etter planen oppdatert i mars.

Powered by Labrador CMS