Randaberg kommune er blant annet nabo til Stavanger.
Randaberg kommune er blant annet nabo til Stavanger.

Vil stenge barnehager i sommerferien for å spare penger

Randaberg kommune har ikke lenger råd til et romsligere og mer fleksibelt barnehagetilbud enn i nabokommunene, ifølge administrasjonen.

Publisert Sist oppdatert

Kommunedirektøren ber medlemmene i Hovedutvalg for oppvekst og levekår (HOL) om å vedta forslag til nye regler for ferietilbudet i kommunale barnehager, med ikrafttreden 1. januar 2023.

Det melder Bygdebladet (krever innlogging).

– Vi har per dags dato et romsligere og mer fleksibelt barnehagetilbud knyttet til høytider og sommerferie enn i våre nabokommuner. Det har vi ikke råd til i det videre, skriver saksbehandler, oppvekstsjef Petter Andreas Hagen, i saksutredningen til HOL.

Randaberg grenser blant annet til Stavanger og Sola.

Bygdebladet skriver at den store endringen er at kommunale barnehager i Randaberg skal holde stengt i ukene 29 og 30, samt at ferieukene til ungene blir foreslått å falle sammen med skolens sommerferie. Dette skal gi kommunen en besparelse på nær 750.000 kroner i form av mindre lønnskostnader og generell bemanning, og mindre bruk av vikarer.

Powered by Labrador CMS