Marie Skinstad-Jansen. Leder Foreldreutvalget for barnehager (FUB).
Marie Skinstad-Jansen. Leder Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

Stor økning i antall saker om mobbing i barnehagen

– Bekymringsfullt, sier leder for Foreldreutvalget for barnehager, Marie Skinstad-Jansen.

Publisert Sist oppdatert

Det siste halve året har 24 foreldre kontaktet Foreldreutvalget for barnehager om mobbing og mistrivsel i barnehagen.

Det er en tredobling i forhold til hele 2015. Foreldre har meldt til Foreldreutvalget for barnehager (FUB) at de har opplevd systematisk utestengelse av barn i barnehagen.

– Dette er bekymringsfullt, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen. Totalt har 180 foreldre og andre spurt FUB om råd i ulike saker så langt i år.

Hun mener 24 henvendelser om mobbing og utestengelse er mye, gitt at de er enkeltstående saker. I hele fjor kom det inn åtte henvendelser som bare handlet om mobbing. På den annen side er hennes inntrykk at foreldre er blitt langt mer bevisst fenomenet mobbing i barnehagen.

– Nok en gang er det et eksempel på hvor viktig det er med mange nok ansatte som har kompetanse, tilstedeværelse og evne til å gripe inn på en god måte når de ser dette skjer, sier FUBs seniorrådgiver Åse-Berit Hoffart.

Manglende samarbeid

Barnehageforeldre er mest bekymret for de ansattes adferd og manglende samarbeid. Dette topper antall henvendelser til FUB med 47 så langt i år.

– Dette handler ofte om opplevelsen hos foreldre av ikke å bli møtt på en god måte og invitert inn i et konstruktivt samarbeid om barnet, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

På andreplass er spørsmål om hvordan man skal starte opp lokale FUB, og hvilke rettigheter og ansvar Foreldrerådet og Samarbeidsutvalget (SU) har. 25 har hatt spørsmål om de ulike rådsorganene første halvår.

– Foreldrene er usikre på sin reelle rett til medvirkning i barnehagen. Hvilke saker kan de mene noe om – og hvordan skal samarbeidet formelt foregå? Dette er det barnehagens ansvar å forklare foreldrene, sier hun.

Mobbing og utestengelse

På tredjeplass kommer altså mobbing, mistrivsel og frykt for utestengelse. De 24 foreldrene som har kontaktet FUB om dette, er registrert som enkelthenvendelser, altså ikke samme sak flere ganger.

I denne siste kategorien kommer også foreldre som opplever ikke å bli tatt på alvor når de melder fra om mistrivsel eller mobbing.

– Å gripe inn tidlig er alfa og omega for å hindre at mobbing utvikler seg i barnehagen. Den beste medisinen mot mobbing er å jobbe forebyggende med å fremme vennskap mellom barna. Alle barn må få oppleve at de er regnet med og er en betydningsfull person for fellesskapet, sier seniorrådgiver Lou Cathrin Norreen.

Evne og vilje til å se

FUB har de siste årene vært med på forskning i regi av Universitetet i Agder, Sørlandet sykehus og Kristiansand kommune som bekrefter at mobbing skjer i barnehagen. Forskningen viser også at det ofte skorter på de voksnes evne og vilje til å se og gripe inn tidsnok.

Totalt holdt FUBs seniorrådgivere 54 foredrag om mobbing og vennskap i barnehagen i 2015. Hittil i år har de besøkt 26 kommuner eller barnehager med samme tema.

Nedleggelser og samisk tilbud

På fjerdeplass av henvendelser til FUB, med 22 spørsmål, kommer saker knyttet til organisering i barnehagen. Det kan være åpningstider, ferieavvikling, økonomi og nedleggelser.

19 foreldre har også hatt spørsmål om forhold rundt opptak til barnehageplass, klager og endring av plass. Spesialpedagogiske tilbud har fått 13 henvendelser og ni har vært bekymret for manglende samisk barnehagetilbud.

– Spørsmålene fra foreldre viser hvor avgjørende en åpen og nær dialog mellom barnehagen og hjemmet er, og hvor avgjørende viktig det er at foreldre og ansatte samarbeider godt, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

Powered by Labrador CMS