I fjor solgte Oslo kommune ti av sine barnehager til fire private aktører: Norlandia, Kanvas, FUS og Læringsverkstedet. Barnehage.no dro på besøk for å finne ut hvordan det gikk etter at hverdagen satte inn. Les hvordan styrer i Holmen Kanvas barnehage, Eva Bøhn, opplevde overgangen.
I fjor solgte Oslo kommune ti av sine barnehager til fire private aktører: Norlandia, Kanvas, FUS og Læringsverkstedet. Barnehage.no dro på besøk for å finne ut hvordan det gikk etter at hverdagen satte inn. Les hvordan styrer i Holmen Kanvas barnehage, Eva Bøhn, opplevde overgangen.

Trivdes så godt at hun søkte på egen jobb

Styrer Eva Bøhn i Holmen Kanvas barnehage i Oslo, ble så imponert over barnehagekjeden at hun søkte på sin egen jobb.

Publisert Sist oppdatert

I fjor solgte Oslo kommune ti av sine barnehager til fire private aktører: Norlandia, Kanvas, FUS og Læringsverkstedet. Barnehage.no dro på besøk for å finne ut hvordan det gikk etter at hverdagen satte inn.

Les bakgrunnen for saken her.

Holmen Kanvas barnehage i Oslo er en liten, treavdelings barnehage. Den ærverdige trevillaen fra begynnelsen av forrige århundre, ligger idyllisk til midt Holmenkollens villastrøk. Inntil påsken i fjor, var den en av byens kommunale barnehager som ble solgt til private eiere sammen med ni andre. Tre av dem ble Kanvas-barnehager.

Eva Bøhn hadde ansvaret for to barnehager i kommunen, og skulle bli i stillingen som styrer i halv stilling inntil Holmen barnehage var solgt.

– Hva er den største endringen i overgangen fra kommunal til privat?

– Det var mye usikkerhet knyttet til salget og både foreldre og ansatte levde i et halvt år i usikkerhet om hva som ville skje med barnehagen, sier Bøhn.

Nederst i saken kan du lese hvordan det gikk med de andre barnehagene.

Ikke nok informasjon

Dermed forsvant pedagogene. Den ene hadde søkt på en styrerstilling før salget ble kjent, men de andre to valgte å si opp sine stillinger og gå til andre jobber i kommunen.

– Vi ante ikke hvem som skulle kjøpe barnehagen, og pedagogene var redde for å miste ansiennitet og rettigheter. Dette var de med lengst ansiennitet. Det kom ikke nok informasjon om lønn eller pensjon i forkant av salget, rett og slett, sier Bøhn.

– Hva fryktet dere mest?

– At de private skulle lønne de ansatte lavere og at de skulle ta inn flere barn, i tillegg til det nevnt over.

Bemanningsproblem

Dermed satt Holmen igjen med tre assistenter, hvorav én søkte på en annen jobb uten hell. Det var også en familie som fikk nok av uroen og flyttet barnet til en annen barnehage.

Bøhn hadde et bemanningsproblem og fikk ikke tak i nye barnehagelærere. Barnehagen befant seg i limbo i mellom kommunal og privat eie, med ukjent adresse, og ingen pedagoger ville inn i en stilling der alt kunne endre seg kort tid etter ansettelse. Det endte med ansatte på dispensasjon fra utdanningskravet, selv om de hadde utdanninger som gjorde dem godt kvalifiserte for jobben.

1. januar ble det klart at Kanvas skulle overta barnehagen. Bøhn skulle avslutte sitt arbeid og deltok på en møte Kanvas hadde med bydelen. Da var det gjort. Hun ville være med videre.

Dedikerte barnehagelærere

– Dermed måtte jeg søke på min egen jobb. Fra høsten 2015 var jeg i full stilling.

Også de tre barnehagelærerstillingene på dispensasjon måtte lyses ut på nytt. Kanvas ansetter kun barnehagelærere i pedagogstillingene, men denne gangen gikk ansettelsene lett.

– Jeg fikk kjapt unge, dedikerte barnehagelærere, sier Bøhn fornøyd.

Han landet

Selv var hun glad for å bli i Holmen barnehage. Hun kjenner huset godt, og det var godt å endelig lande, for det var en slitsom prosess for alle å være i ingenmannsland så lenge. Bøhn innser at kommunen var nødt til å informere om salget selv om de ikke visste hvem som skulle kjøpe og dette resulterte i uro.

– Kjernepersoner forsvant, men barna har likevel hatt det godt og trygt. På brukerundersøkelsen i fjor, skåret vi lavere på tilvenning og overganger mellom avdelingene, og det er naturlig. Men vi fikk bedre resultater i år. Det er klart at noe forsvinner fra et hus når så mange drar sin vei.

Det er tre ansatte som har vært med hele veien, og barnehagen har fem barnehagelærere på tre avdelinger.

Mye nytt

– Hva ble den største utfordringen?

– Selv om vi prøver å ta vare på tradisjonene som var, er det mange nye her. De skal finne sin måte å jobbe på sammen. De må ta lederskap og skape noe nytt, og jeg må blande meg litt mer opp i det organisatoriske enn før, sier Bøhn.

– Hva har blitt bedre?

– Kanvas har en veldig tydelig pedagogisk plattform, og klare mål og visjoner. Dette skal gjenspeiles i barnehagen. Det bruker vi tid på og er ikke gjort over natta. Og foreldrene er fornøyde nå. De har fått god informasjon fra oss og Kanvas hele veien, huset er blitt malt og vedlikeholdes fortløpende. Nå betaler også foreldrene selv for kosten. Vi har catering tre dager i uka med varmmat, etter et ønske fra foreldrene, sier Bøhn.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Tar tak i ting

– Ved å være til stede hele tiden, kjenner jeg foreldrene og barna godt. Vi kan ta raskere beslutninger og ordner ting med det samme. Vi har også vikarbudsjett, selv om tilbakemeldingen fra foreldrene er at vi kan bli flinkere å bruke det.

Det var nettopp dette Bøhn ville ved å søke på jobb i Kanvas. Å være del av en stiftelse som er dedikert til å drive barnehage og intet annet.

– Pengene går direkte tilbake til barna. Det er kjempespennende å være en del av. Før var jeg som leder med på alt, men nå er jobben min spisset inn mot barnehagen og barna.

Godt ivaretatt

– Hvordan ble dere tatt i mot av kjeden?

– Kanvas har egen kompetanseavdeling og både nyutdannede barnehagelærere og jeg som leder får veiledning og hjelp. Vi godt ivaretatt, sier Bøhn og legger til at kommunen også hadde et godt system, men at det var vanskeligere å være styrer delt mellom to barnehager.

– Det ble mer overfladisk ledelse og jeg fikk ikke fulgt opp det pedagogiske opplegget godt nok. Jobben besto av lønn, sykefravær og ansettelser. Det er viktig for en leder å ta eierskap og ansvar for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og nå kan jeg det. Å være styrer uten kontakt med barna, er ikke bra. Jeg ønsker å være nær praksisfeltet, sier Bøhn.

For lang prosess

For de ansatte var den største utfordringene alle som sluttet på kort tid:

– Seks av ni ansatte sluttet til sommeren 2015 og vi var kun tre ansatte igjen, med tre nye pedagogiske ledere som var på dispensasjon samtidig. Vi visste ikke hvem som ville kjøpe oss. Det kom først i januar. Det var en alt for lang prosess, sier verneombud Hanne Fleischer.

Mange snakket også negativt om private eiere, noe som ikke gjorde situasjonen bedre. Da det ble klart at Kanvas skulle overta, snudde stemningen raskt.

Vil ikke tilbake

Nå er de ansatte godt fornøyd med hverdagen sin.

– Det er bedre IKT-utstyr og nett. At styrer er til stede 100 prosent, er positivt for driften. Vi liker også at PBL har eget seniortiltak, sier Fleischer.

– Ville du gått tilbake til kommunal drift om du kunne det?

– Nei. Vi ville ikke ha byttet tilbake til kommunen.

Kortere vei

SU-representant i Holmen barnehage, Kjersti Volldal, sier at den største endringen fra kommunal til privat barnehage, er at kommunikasjonslinjene er kortere.

Utfordringen lå i at de ansattes usikkerhet angående salget forplantet seg videre til foreldre og barn og at det i perioder var mange vikarer og ukjente ansikter innom, noe som ble mye for barna å forholde seg til.

– Hva var tilbakemeldingene fra foreldrene?

– Generell misnøye rundt sykefravær, vikarer samt mangel på informasjon fra kommunen rundt salget, sier Volldal.

Hun er glad for at staben har vært relativt stabil etter den tøffe tiden med etablering av nye ansatte.

– Akkurat dette er vår første prioritet som foreldre, og vi ser nå at Kanvas sine gode verdier er i ferd med å etablere seg i barnehagen vår, sier Volldal.

Fra kommunal til privat - slik gikk det:

Powered by Labrador CMS