Barna i Læringverkstedet DoReMi Midtunbråtet fikk være med på en reise gjennom kroppen sammen med tannpleiestudent Julie Stai Hess, nyutdannet klinisk ernæringsfysiolog Hanna Fjeldheim Dale (til høyre) og psykologistudent Sarah Norén (til venstre).
Barna i Læringverkstedet DoReMi Midtunbråtet fikk være med på en reise gjennom kroppen sammen med tannpleiestudent Julie Stai Hess, nyutdannet klinisk ernæringsfysiolog Hanna Fjeldheim Dale (til høyre) og psykologistudent Sarah Norén (til venstre).

Inviterer studenter fra ulike helseprofesjoner inn i barnehagen

– Det er viktig for oss å etablere kontakt med studenter som er våre potensielle samarbeidspartnere når de kommer ut i yrkeslivet, sier styrer i Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet, Torill Haukenes Malmedal.

Publisert Sist oppdatert

Tannpleiestudent Julie Stai Hess (22), nyutdannet klinisk ernæringsfysiolog Hanna Fjeldheim Dale (24) og psykologistudent Sarah Norén (26), er på besøk i Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet i Bergen for å ta barnehagebarna med på en «reise gjennom kroppen».

På gulvet foran barna ligger det en helfigurtegning av en gutt som studentene har tatt med seg.

– Hva skal vi kalle ham da? spør ernæringsfysiolog Hanna Fjeldheim Dale.

– Batman! foreslår barna.

Får besøk av tanntroll

Reisen gjennom kroppen til Batman starter i munnen. Tannpleiestudent Julie Stai Hess forteller barna om hvordan Batman har fått besøk av «tanntrollene» som banker og hakker løs på tennene hans fordi han har spist for mye godteri og ikke vært flink nok til å pusse tennene.

– Vi må alltid huske å pusse tennene før vi går i barnehagen og før vi legger oss, konkluderer barna etter at tannpleiestudenten har fortalt historien om tanntrollene.

– Ellers får vi Karius og Baktus, konstaterer de.

Deretter er det klinisk ernæringsfysiolog Hanna Fjeldheim Dale sin tur til å fortelle barna om hva som skjer med maten fra vi putter den i munnen og til den kommer ut igjen. Barnehagebarna får blant annet strekke ut et langt tau som skal symbolisere lengden på mennesketarmen.

– Maten kommer inn i magen og så bæsjer vi den ut, fniser barna.

Til slutt snakker psykologistudent Sarah Norén om følelsene våre og hvordan det føles i kroppen når vi er glade, lei oss, sinte eller redde.

– Hva kan vi gjøre for å trøste Batman hvis han er lei seg? spør hun barna.

– Vi kan gi ham en klem, svarer de og går bort til tegningen som ligger på gulvet og gir Batman en god klem.

Tverrprofesjonelt samarbeid

Dette er andre gang styrer Torill Haukenes Malmedal i Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet, ønsker et team av studenter fra ulike helse- og sosialprofesjoner velkommen til barnehagen.

Første gang barnehagen fikk et slikt besøk var i fjor høst, etter at styreren selv hadde tatt initiativ til et samarbeid med Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS) ved Universitetet i Bergen. De trener helse- og sosialfagsstudenter i tverrprofesjonelt samarbeid.

– Det er viktig for oss som barnehage å ha et samarbeid med studenter som er våre potensielle samarbeidspartnere når de kommer ut i yrkeslivet. Barn er jo innom både tannpleiere og leger, psykologer og ernæringsfysiologer. Jeg mener det er viktig for barn og barns utvikling å bryte ned litt barrierer mellom yrkesgrupper – at man snakker sammen og får et bilde av hele barnet, sier Haukenes Malmedal.

– Vi tok et møte og kom frem til en plan om å sette sammen studenter fra forskjellige helse- og sosialprofesjoner, som skulle lage et slags interaktivt opplegg om folkehelse tilpasset barnehagebarn. Dette for at studentene skal lære å samarbeide, kommunisere med barn og vise frem sine profesjoner til barnehagen. Vi synes det er veldig viktig å koble helsefagsprofesjoner og barnehage, siden de tross alt har mye med hverandre å gjøre, forteller TVEPS-koordinator Tiril Grimeland.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Får trening i å kommunisere med barn

Studentene selv var svært fornøyde etter møtet med barnehagebarna. Hanna Fjeldheim Dale som akkurat er ferdig utdannet klinisk ernæringsfysiolog, forteller at de har vært opptatt av å lage et åpent opplegg som baserer seg på tilbakemeldinger fra barna og dermed blir litt til underveis.

– Det har vært veldig lærerikt å få muligheten til å lage et slikt opplegg for barn. Dette er en gruppe vi først og fremst møter når det har oppstått et problem eller når det er sykdom involvert. Her møter vi friske barn og får muligheten til å lære barna noe de kanskje ikke kan så mye om før det har oppstått et problem. Den erfaringen er veldig nyttig, sier Fjeldheim Dale.

– Vi får også møte barna på en annen måte enn det man får hvis man for eksempel jobber i klinikken, hvor man ofte er presset på tid. Da er det lett å kommunisere mest med foreldrene. Det å kunne øve seg enda mer på å kommunisere direkte med barn, erfare hvilket nivå de er på i denne aldersgruppen og hvordan de fungerer i gruppe, er veldig bra, legger hun til.

– Hvordan har det vært å jobbe med studenter fra andre fagfelt?

– Det er veldig greit å bli kjent med andres fagfelt og i tillegg se at man kan samarbeide og bruke hverandre senere, sier tannpleiestudent Julie Stai Hess.

Sarah Norén, som går profesjonsstudiet i psykologi, opplyser at hun har veldig lyst til å jobbe tverrfaglig når hun er ferdig med utdanningen.

– I psykologyrket skal man alltid prøve å jobbe systemisk og også kunne jobbe med forskjellige yrkesgrupper for å gi et best mulig tilbud til pasientene, sier hun.

Får tilbakemeldinger fra personalet

En del av TVEPS-opplegget er at studentene skal få tilbakemeldinger fra de ansatte i barnehagen på hvordan de kommuniserer med barna.

– Det er veldig nyttig å få mulighet til å snakke med de ansatte og få råd fra dem om hvordan man kan møte barn best mulig, sier Norén.

– Vi har hatt mange barn innom på skolen, men det går ofte veldig fort unna så det er fint å få litt mer trening i å kommunisere med barn og få tilbakemeldinger på det, legger tannpleiestudent Stai Hess til.

Styrer Torill Haukenes Malmedal i Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet mener det er viktig at studentene lærer seg å være i relasjon med barn.

– Det er fort gjort at man henvender seg til foreldrene og da snakker man over hodet på barnet. Vi som er pedagoger vet at det ikke er så lurt fordi barn lager egne bilder i hodene sine av det de hører de voksne snakke om. Dette er det viktig at alle yrkesgrupper som jobber med barn har en bevissthet rundt, sier Haukenes Malmedal.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Får kontakt med andre yrkesgrupper

– For ungene er det kjempefint å få møte disse yrkesgruppene på en trygg arena der de blir kjent med studentene og får en liten introduksjon til yrkene deres. Det blir gjenkjennbart for dem hvis de for eksempel skulle komme til en ernæringsfysiolog. Dessuten er det veldig morsomt for ungene. Det har vært flotte opplegg, sier styreren.

– Lærer dere ansatte noe av studentene også?

– Noen av de temaene studentene har tatt opp har vi jobbet videre med i prosjekter i barnegruppen. Det er et flott supplement i det pedagogiske arbeidet. Men like viktig er det at vi får kontakt med andre yrkesgrupper slik at vi også kan få flere perspektiver inn hvis vi for eksempel har foreldre som er bekymret for barnet sitt. Da kan vi, med tillatelse fra foreldrene, åpne noen dører inn til andre yrkesgrupper som kan være aktuelle. Det har veldig stor verdi for oss. Vi får flere ben å stå på, sier styreren, som mener det er viktig å knytte kontakter på tvers av universiteter, høgskoler og praksisplassen.

Ønsker å fortsette med besøkene

Så langt har studentbesøkene i barnehagen vært en stor suksess og TVEPS-koordinator Tiril Grimeland, opplyser at de gjerne vil fortsette med å sende tverrfaglige team av helse- og sosialfagsstudenter på barnehagebesøk.

– Vi ser at stadig flere studenter har lyst til å prøve seg på noe som er litt utenom det vanlige. Det er en veldig god læringsarena. Vi ønsker å gjøre hverandre flinkere og samarbeide om barnets beste, sier hun.

Styrer Torill Haukenes Malmedal er svært glad for samarbeidet med TVEPS.

– Det kan hende at helsefagstudentene plutselig kommer i en situasjon der de skal samarbeide med oss om det samme barnet, men så vet vi kanskje ingenting om hverandre. Håpet er at vi gjennom et slikt samarbeid kan få brutt ned noen barrierer mellom de ulike yrkesgruppene, sier Haukenes Malmedal.

Hun håper også at helseprofesjonene kan se på barnehagen som en nyttig informasjonskilde i arbeidet med barn i barnehagealder.

– Barnet er i barnehagen flesteparten av timene det er våkent. Kanskje kan det derfor være lurt å for eksempel snakke med barnehagen, dersom man får foreldrenes tillatelse til å gjøre det, avslutter hun.

Om TVEPS:

  • TVEPS er et senter som trener helse- og sosialfagsstudenter i Bergen i tverrprofesjonelt samarbeid.
  • I dag er TVEPS et samarbeid mellom Det medisinsk odontologiske fakultet, Det psykologiske fakultet, Griegakademiet og Det juridiske fakultet ved Universitet i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Bergen, Helsetjenestene i Fjell kommune og Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS