Fra venstre: Jannicke Sagosen (Norge), Anne Elin Teigland (Norge), Adrijana  Visnjic Jevtic (Kroatia) og Ewa Lewandowska (Polen).
Fra venstre: Jannicke Sagosen (Norge), Anne Elin Teigland (Norge), Adrijana  Visnjic Jevtic (Kroatia) og Ewa Lewandowska (Polen).

Innvandrerforeldre har andre forventninger til barnehagen

Synet på barn, lek og læring varierer sterkt mellom ulike land i Europa.

Publisert Sist oppdatert

Dette påvirker også hverdagen til de ansatte i norske barnehager, som har barnehagebarn og foreldre av mange ulike nasjonaliteter.

Har du hatt barna dine i en barnehage i Storbritannia, Hellas eller Polen, har du helt sikkert andre erfaringer enn dem som bare kjenner til norske barnehager. Og dine holdninger og forventninger til en norsk barnehage vil være farget av disse erfaringene.

Barnehagelærerne du møter, vil derfor ha stor nytte av innsikt i hvordan barnehager blir drevet i andre land.

Skriftlig veileder

– Holdninger og verdier er så forskjellige. Det ligg mye bak foreldres tanker og avgjørelser som vi ikke er klar over, sier Anne Elin Teigland, daglig leder i barnehagen Kidsa Øvsttun i Bergen, til Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Teigland koordinerer et samarbeid mellom barnehager og organisasjoner i fem europeiske land som skal styrke barnehageansattes kompetanse på foreldresamarbeid.

Les mer om samarbeidet her: Fem land går sammen for å utvikle foreldresamarbeidet.

Det vil de blant annet gjøre gjennom en skriftlig rettleder som skal hjelpe barnehagelærere til å forstå og kommunisere med foresatte i ulike familiekonstellasjoner og med variert kulturbakgrunn. Målet er å få til et godt samarbeid til det beste for barna.

Vær bevisst

I tillegg til Norge deltar Hellas, Kroatia, Polen og Storbritannia i prosjektet, som er finansiert av SIU gjennom EU-programmet Erasmus+.

Teigland mener det er viktig for barnehageansatte å være bevisste på hvordan de snakker med foresatte i ulike sammenhenger: Ved henting og levering, i foreldresamtaler og på foreldremøte. De må avklare forventninger og forklare arbeidsmetodene sine.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Studier viser at samarbeidet mellom barnehagepersonalet og foreldrene er viktig for trivsel, læring og utviklingen til barnet, og at barnehagene med fordel kan involvere foreldrene mer enn de gjør i dag. En god dialog bidrar til at foresatte føler seg trygge på barnehagen og forstår verdisynet som ligger til grunn for arbeidet der.

Helhetlig blikk

Professor Elin Eriksen Ødegaard ved Høgskulen på Vestlandet har forsket på barnehagepedagogikk og er opptatt av at de som jobber i barnehage må ha et helhetlig blikk på oppvekstmiljøet til barna.

– De må interessere seg for hvordan barnet har det også utenfor barnehagen, og gjøre familiene til deltakere i arbeidet med barnets danning, sier hun til SIU.

For nylig tilflyttede familier eller som av andre grunner ikke har et stort nettverk rundt seg, spiller barnehagen en ekstra viktig rolle i å bygge robuste nettverk rundt barna.

Den norske barnehageloven slår fast at barnehagen skal arbeide i nær forståelse og samarbeid med hjemmet. Ødegaard mener likevel at dette samarbeidet ofte blir for overflatisk.

Hun mener det flerkulturelle samfunnet gjør det nødvendig å endre modellen i det politiske rammeverket for kva en barnehagelærer skal være. Hun ledet nylig en nasjonal arbeidsgruppe som har levert utkast til en revidert rammeplan for barnehagen, som skal gjelde fra høsten.

Powered by Labrador CMS