Arild Olsen er administrerende direktør i PBL.

Klager på tilskudd i Oslo - kan gi opptil 100 millioner kroner ekstra

På fem punkter mener PBL (Private barnehagers landsforbund) at Oslo kommune har brutt regelverket i sin beregning av tilskudd for 2018.

Publisert Sist oppdatert

Dersom klagen tas til følge, kan de aktuelle barnehagene ifølge Dagens Næringsliv få utbetalt opptil 100 millioner kroner mer i tilskudd enn det kommunen har vedtatt.

– Brevet er mottatt rett før jul, og saken vil bli behandlet rett over nyttår. På nåværende tidspunkt ønsker vi ikke å kommentere saken før den er behandlet, sier kommunikasjonsrådgiver Karin Steenstrup hos byrådet for oppvekst og kunnskap i Oslo, til Dagens Næringsliv.

I en e-post til barnehage.no onsdag skriver Steenstrup at behandlingen vil kreve avklaringer mot alle bydelene og at dette kan ta noe tid.

Hevder fem feil

Klagen, som barnehage.no har fått tilgang til, er sendt fra PBL på vegne av 60 medlemsbarnehager i Oslo. Den inneholder fem punkter hvor PBL mener at Oslo kommune har gjort feil i de private barnehagenes disfavør:

  1. Oslo kommune har ekskludert kommunale barnehager uten helårsdrift fra sitt tallgrunnlag.
  2. Oslo kommune ekskluderer i sitt tallgrunnlag kommunale barnehager som i tillegg til sin ordinære drift har ulike typer spesialavdelinger.
  3. Oslo kommune har tatt med konkurranseutsatte barnehager i sitt tallgrunnlag.
  4. Oslo kommune holder utenfor driftsutgifter under henvisning til at det er «administrasjon» og «prosjekter» uten at utgiftene dokumenteres eller forklares.
  5. Oslo kommune fjerner all husleie fra sitt tallgrunnlag, under henvisning til at det er kapitalkostnader som de private barnehagene kompenseres for gjennom kapitaltilskudd. Kommunen har imidlertid ikke dokumentert at husleien ikke også inkluderer vedlikehold, som skal inngå i tallgrunnlaget.

316 millioner siden 2014

Rundt 85 prosent av inntektene til de private barnehagene kommer fra offentlige tilskudd.

Tilskuddssatsene for 2018 ble over hele landet fastsatt i høst. PBL har ifølge Dagens Næringsliv klaget på beregningen i 68 kommuner. Så langt har klagene ført til drøyt 41 millioner kroner i økte tilskudd.

Siden 2014 har PBLs klager ført til over 316 millioner kroner i økte tilskudd til medlemsbarnehagene.

Ressurskrevende for de små

Administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen, sier til DN at det er svært ressurskrevende for den enkelte barnehage å kontrollere tilskuddsberegningene og administrere klageprosessen.

– Mange små barnehager har rett og slett ikke ressurser å bruke på dette, og da blir det vanskelig. Dette er nok en av grunnene til at vi de siste årene har sett at mange små aktører velger å selge barnehagene til store kjeder, sier Olsen til avisa.

PS! Barnehage.no stilte sist sommer 1.161 enkeltstående barnehager med PBL-medlemsskap følgende spørsmål: «Hva er den største utfordringen din barnehage står overfor som enkeltstående barnehage i årene som kommer? (kryss gjerne for flere svar)». 455 svarte på undersøkelsen. Av dem krysste sju av ti av for «uforutsigbar finansieringsordning.»

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS