PBL mistenker at private barnehager i Eigersund kommune har fått for lave tilskudd.
PBL mistenker at private barnehager i Eigersund kommune har fått for lave tilskudd.

PBL hyrer ekstern aktør til å granske Eigersund kommune

PBL vil for første gang få en ekstern aktør til å granske tilskuddsberegningen til private barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Det er revisjonsbyrået KPMG som er bedt om, og har takket ja til, å utføre jobben med å granske kostnadene til drift av barnehager i Eigersund kommune.

Årsaken til at PBL ønsker en ekstern granskning er de lave tilskuddssatsene som har vært beregnet til de private barnehagene i Eigersund siden overgangen til rammefinansiering i 2011.

– Vi mistenker at det har vært feilføringer i Eigersund kommune. Våre analyser viser svært lave kostnader til ordinær barnehagedrift, og tilsvarende høye kostnader til barn med særskilte behov. Dersom våre mistanker er korrekte, så har dette slått ut i form av for lave tilskudd til private barnehager, sier konsernadvokat i PBL, Hans-Are Nyheim.

PBL har siden 2011 klaget til kommunen og Fylkesmannen i Rogaland. PBL har bedt om dokumentasjon på beregningsgrunnlaget, uten å få den dokumentasjonen som har vært etterspurt.

– Vi kan heller ikke se at Fylkesmannen har ettergått våre anmerkninger. Vi ser derfor ingen annen mulighet enn å få en ekstern aktør til å kontrollere om kommunen har fordelt kostnadene i tråd med reglene i forskriften, sier Nyheim.

Det er spesielt lave lønnskostnader i de kommunale barnehagene som har fått PBL til å reagere. For mens det tilsynelatende er ført høye lønnskostnader knyttet til tilbudet til barn med spesielle behov, er gjennomsnittslønnen i en ordinær kommunal barnehage, inkludert både styrer, pedagogiske ledere og assistenter, nede i 382.000 kroner.

– Det er 38.000 kroner lavere enn gjennomsnittlig tariff for en ufaglært assistent, påpeker Nyheim.

Siden overgangen til rammefinansiering i 2011 har PBL bistått medlemsbarnehagene i svært mange klagesaker på grunn av feil i beregningene av tilskudd til private barnehager. Mange av sakene er meget komplekse og ressurskrevende.

Ikke sjelden tar det flere år før de riktige tilskuddene til barn i private barnehager blir beregnet og utbetalt. Og både kommunene og barnehagene bruker mye tid på disse sakene.

Nylig sendte Utdanningsdirektoratet ut forslag til to fremtidige modeller på høring. PBL mener Eigersund-saken, og de mange andre problemene med beregning av tilskudd til barn i private barnehager, tydelig viser behovet for å innføre en helt ny modell for beregning av tilskudd.

Nye regler skal tre i kraft 1. januar 2016.

Powered by Labrador CMS