Ankertunet barnehage i Eidsvoll.
Ankertunet barnehage i Eidsvoll.

Kommunen kjøper privat barnehage til langt over takst

Markedsverdien er anslått til 13 millioner kroner. Teknisk verdi er beregnet til 16,4 millioner kroner. Nå kjøper Eidsvoll kommune Ankertunet barnehage for 25,5 millioner. Ett av målene er å kunne kutte i tilskuddene til de private barnehagene.

Publisert Sist oppdatert

Det var seks interessenter som deltok i budrunden etter at barnehagen sist vår ble lagt ut for salg, skriver Eidsvoll Ullensaker Blad.

Barnehagen ble bygget i 2005. Det er i dag 59 barn og 15 ansatte i barnehagen. Den som nå sitter igjen med gevinsten etter salget, er attførings- og arbeidsinkluderingsbedriften OrbitArena, som igjen er eid av kommunene på Øvre Romerike.

Stordriftsfordeler

Kjøpet innebærer ikke noen endring i antall barnehageplasser i Eidsvoll. Til tross for at prisen ble høy, har kommunens administrasjon regnet ut at kjøpet vil være økonomisk gunstig for kommunen.

I Eidsvoll er i dag 29,3 prosent av barnehageplassene kommunale. Etter kjøpet av Ankertunet barnehage vil andelen bli 33,5 prosent. På grunn av stordriftsfordeler vil dette medføre at kostnaden per kommunale barnehageplass blir lavere og mer forutsigbar.

Dette innebærer i neste omgang at tilskuddene kommunen betaler for private barnehageplasser kan reduseres.

– En bra forklaring på hvorfor dette er bra for fellesskapet, sa Knut Bakkehaug (V) ifølge Eidsvoll Ullensaker Blad.

Betaler lave tilskudd

Eidsvoll kommune betaler i dag 176.400 kroner per barn under tre år i barnehage og 83.368 per barn over tre år. Bare ti kommuner i Norge betaler mindre, ifølge en oversikt PBL (Private barnehagers landsforbund) har over 238 kommuner med private barnehager.

«Beregninger foretatt før sommeren, viser at gitt alle barnehagene i kommunen, kommunale og ikke-kommunal, ville ha samme organisering og drift fremover, slik den var da beregningene ble foretatt, vil kommunal drift av Ankertunet medføre en nedgang i kommunens totale utgifter til drift av barnehager på om lag 0,2 millioner per år», heter det i saksframlegget til kommunestyremøtet i forrige uke.

Enstemmig kommunestyre

Kommunestyret var ifølge Eidsvoll Ullensaker Blad enstemmig i vedtaket om å kjøpe barnehagen.

– Det kan synes rart at vi er for en slik overtakelse, siden vi er for private virksomheter, men i dette tilfellet er det en privat barnehage som er drevet av Orbit Arena som eies av kommunene på Øvre Romerike, påpekte Finn Terje Tønnessen (Frp), ifølge Eidsvoll Ullensaker Blad.

 Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

Powered by Labrador CMS