Lærere i barnehager og skoler, og advokater, opplever mer diskriminering i forbindelse med graviditet, foreldrepermisjon og foreldreskap.
Lærere i barnehager og skoler, og advokater, opplever mer diskriminering i forbindelse med graviditet, foreldrepermisjon og foreldreskap.

Barnehagelærere opplever mer diskriminering enn andre - nå vil forskerne finne ut hvorfor

Forskningsprosjekt skal kartlegge og forklare arbeidslivsdiskriminering av småbarnsforeldre.

Publisert Sist oppdatert

Forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet jobber for tiden med et forskningsprosjekt for Likestillings- og diskrimineringsombudet, som skal kartlegge og forklare arbeidslivsdiskriminering av småbarnsforeldre, står det på hjemmesidene til Oslomet.

Ifølge Khrono ble det gjennomført en studie i 2015 der man fant at lærere i barnehager og skoler, og advokater, opplever mer diskriminering i forbindelse med graviditet, foreldrepermisjon og småbarnsliv, enn folk i andre bransjer.

— Nå skal vi, på oppdrag, fra Likestillingsombudet, gjenskape den undersøkelsen og dessuten finne ut mer om hva det er de som blir diskriminert opplever, sier Eirin Pedersen, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet, til Khrono.

hjemmesiden til prosjektet står det videre at: For å få innblikk i utfordringene lærerne møter, vil vi gjerne komme i kontakt med lærere som har opplevd diskriminering i forbindelse med graviditet, foreldrepermisjon og småbarnsfase, både direkte diskriminering, og «gråsonediskriminering», som manglende tilrettelegging og å miste oppgaver, for å kunne intervjue dem mer inngående om deres erfaringer.

Oppdatert 1. desember: Ifølge seniorforsker Eirin Pedersen ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet – storbyuniversitetet har prosjektet nå nok informanter. Studien skal være ferdig i mars/april neste år.

Powered by Labrador CMS