DEBATT

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

– Likestilling er bare for kvinner

– Det kan ikke fortsette å være slik at menn skal komme på jobb og frykte mistanke fra foreldre eller ansatte, skriver barnehagelærerstudenter fra Høgskolen i Østfold.

Publisert Sist oppdatert

Hei alle! Nå har kvinner kjempet for likestilling i over 100 år, så nå er dere vel fornøyde?

Nå er det våre menn sin tur. Menn som skal bli barnehagelærer er stolte av det. Hvorfor får ikke de gå på tur som kvinnene gjør? Hvorfor skal ikke de få skifte bleie som kvinnene gjør. Og hvorfor i alle dager er det et temahefte om menn i barnehagen og ikke om kvinner. Likestilling, sa du? 

I den nye rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det at barnehagen skal bygge sin virksomhet rundt prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn. Norge kåres jevnlig internasjonalt til et av verdens mest likestilte land, så hvorfor er det stor forskjell på kvinner og menn i barnehagen?

Hva viser vi til barna hvis det kun er kvinnelige ansatte? Og hva viser vi dersom det kun er kvinner som skifter bleier? Dette er utrolig nok ikke et påfunn fra vår side, dette blir praktisert i barnehager rundt om i Norge. Det kan ikke fortsette å være slik at menn skal komme på jobb og frykte mistanke fra foreldre eller ansatte. Som vi sa ovenfor så skal noen av oss bli mann i barnehage og vi vil virkelig være stolte av det. 

Det kommer ikke til å gå, verken for oss eller resten av mennene som går på studiet sammen med oss på Høgskolen i Østfold. Bare for å nevne det, så er faktisk en tredjedel av klassen gutter. Men det kommer til å falle drastisk dersom disse holdningene fortsetter. Menn må få samme "rettigheter" som kvinnene i barnehagen. Ja, vi kaller det rettigheter, for disse holdningene fratar menn muligheten til å gjøre jobben profesjonelt. Det påvirker ikke bare deres forhold til jobben. Det kan ha større konsekvenser som så. Det er ikke bare dem det går utover, det er barnehagens hovedgruppe, nemlig barna. Dette må stoppes. 

Slik det er i dag så blir faktisk barnehagen sett på som et typisk kvinneyrke. Det er jo tross alt ikke så rart da det kun er 20 prosent av Norges barnehagelærere som er menn. Dette er riktignok kun utdannet barnehagelærere og ikke medregnet assistenter og slikt. Mange barnehager jobber aktivt for å få ansatt menn, står det i temahefte for menn i barnehager.

Vi prøver ikke nødvendigvis å likestille antall menn og kvinner gjennom dette initiativet, men når det er sagt så er vi sikre på at flere menn vil søke seg til jobb i barnehage dersom holdningene viser tegn til endring. Det er nemlig det som må til, det å få endret holdningen blant folk til menns arbeid i barnehagen, er vesentlig for å øke andelen menn i barnehagen. 

Det er like lett for kvinner å gjøre overgrep som det er for menn og hvorfor er det mindre fokus på det? 

Ja greit, det er flere tilfeller hvor menn utfører overgrep mot barn, men vi kan ikke skjære alle over én kam. Det kan like godt være kvinner som utfører overgrep, men hvorfor blir ikke dette fremstilt på samme måte i media? Hvorfor er det forskjell? Staten er med på å gjøre forskjell på kvinner og menn i barnehagen ved å lage et temahefte om menn i barnehagen og ikke for kvinner. 

Det er i så fall helt ulogisk, og dette er som sagt noe staten Norge velger å forholde seg til. Skal vi hindre forskjeller i synet på menn og kvinner generelt sett i barnehagen er dette noe regjeringen kanskje bør ta tak i. Dette er forså vidt ingenting som kan hindre folk i å gjøre seg opp meninger om hvem som ufører overgrep i barnehagen, men det er et tiltak som kan hjelpe folk i riktig retning, til å se at det er forskjeller som må utjevnes. Dette kan også være med på å bidra til forståelsen for at kvinner og menn kan utføre de samme lovbruddene, og når det er et likestilt samfunn i barnehagen, kan man forstå at kvinner og menn kan gjøre like galt.

Vi kommer aldri til å klare å utjevne alle forskjellene mellom menn og kvinner, men de forskjellene jeg har valgt å belyse nå, i barnehagesammenheng, er noe som absolutt må endres og ikke minst kan endres.

Nå kjemper vi for mennene sin likestilling; HEIA MENN!

Signert studenter ved HiØ:

Henrik Andreas Stokkebø, Eirik Kaldheim, Markus Olaussen, Christina Welten, Sofie Holsten Lindegaard, Ida Marie Svendsen og Charlotte Jensen.

Vil du delta i debatten? Send oss din mening til [email protected] eller kommenter under.

Powered by Labrador CMS