Enige etter 18 timer med mekling. Fra venstre: Forhandlingslederne Trond Ellefsen for Delta, Terje Skyvulstad for Utdanningsforbundet og Anne Green Nilsen for Fagforbundet, sammen med administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup.

Streiken er over!

Tirsdag klokken 15 satte PBL og arbeidstakerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta seg nok en gang ned ved forhandlingsbordet. Ved åtte-tiden onsdag morgen var en forhandlingsløsning i havn.

Publisert Sist oppdatert

Streiken i barnehagene er avblåst. Torsdag skal streikerammede barnehager åpne igjen. Det var ved åtte-tiden onsdag morgen at løsningen var et faktum, og en liten time senere gikk budskapet ut til omverdenen.

– Dette er en lettelsens dag, sier PBL-direktør Jørn-Tommy Schjelderup til Barnehage.no.

Glad for at streiken som har rammet så mange barn og familier, nå er over.

– Det blir en glede å se når barnehagene åpner igjen som normalt utover morgendagen, sier han.

– God sammensatt pakke

– Det er også en glede at vi har funnet frem til gode løsninger. Vi har gjennom hele meklingen tatt steg inn mot en løsning. Det er noen prinsipper man har blitt kommet i møte på, med fremtidige løsninger i overgang til reformert AFP og en fellesordning. Og så har vi på mange måter fått skjøvet unna den regningen som var så stor at den ikke ville ha vært bærekraftig for privat barnehagesektor. Det er blitt en god sammensatt pakke, som jeg tror både vi og motparten kan være stolte over, fortsetter Schjelderup.

Administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup, er glad og lettet over at partene har kommet til enighet.

– Det har vært noen prinsipper som har vært viktige for motparten og viktige for oss. I den siste meklingen har vi funnet virkelig gode kompromisser. All honnør til motparten for det, og ikke minst til Riksmekleren som har gjort en fantastisk jobb med å dra oss igjennom 18 timer med forhandlinger. Alle har vært konstruktive hele veien, selv om det har sett litt vanskelig ut. Det er en veldig grei forsakelse å stå på utover nattetimene når resultatet er at vi kommer frem til en god løsning for begge parter, som er bærekraftig. Og ikke minst at barna får komme tilbake til barnehagen igjen, og medlemsbarnehagene kan ta dem godt imot og levere et skikkelig godt barnehagetilbud med alle tilbake på jobb.

Slik ble løsningen

  • Det skal innføres en ny AFP-ordning med livsvarig påslag ut over folketrygd og tjenestepensjon for årskullene fra og med 1968.
  • Ny AFP i PBL-området innføres fortrinnsvis samtidig med reformert AFP i privat sektor. Hvis tidspunkt for innføring av reformert AFP ikke er avklart i løpet av 2024, kan gjeldende AFP i Fellesordningen innføres fra 2025.
  • Partene skal gjennom forhandlinger oppnå enighet om samlet kostnadsramme for pensjonsordningene.
  • I tjenestepensjonsordningen reduseres arbeidstakers andel til 2,5 prosent fra 1.1.2023, og til 2 prosent ved innføring av ny AFP, senest 1.1.2025. Arbeidsgivers andel økes samtidig til 4,5 prosent fra 1.1.2023, og til 5 prosent ved innføring av ny AFP, senest 1.1.2025.
  • Dagens AFP for ansatte mellom 62 og 67 år avvikles for alle årskull født fra og med 1968.
  • Seniortiltaksordningen avvikles fra og med årskull som blir omfattet av Fellesordningen for AFP.

Kilde: PBL

– Først og fremst lettet

– Det er fremfor alt en lettelse at vi har stoppet en streik. Nå kan barn og småbarnsforeldre få tilbake plassen sin i barnehagen igjen. Det er viktig, sier Terje Skyvulstad hos Utdanningsforbundet til Barnehage.no.

– Hva har dere blitt enige om?

– Vi har blitt enige om at ansatte i PBL-områdte skal ha en AFP. Vi er blitt enige om at sparesatsen fortsatt skal være syv prosent. Til nå har den vært på fire prosent fra arbeidsgiver og tre prosent fra den enkelte. Det blir nå skjøvet, først til 4,5 og 2,5 prosent fra 1.1.2023, og deretter til 5 og 2 prosent ved innføring av ny AFP, senest 1.1.2025.

– I tillegg til det har vi selvfølgelig fremforhandlet lønn, som er omtrent som i KS-området. Og fellesbestemmelser og sosiale bestemmelser er også i boks. Det har vært et veldig langt løp, med tre meklinger, og vi kjenner på at det er veldig godt å bli ferdige, fortsetter Skyvulstad.

Etter en måned med streik, kom partene - med meklerenes mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning, konstaterte Riksmekleren klokken 09.10.

Protokoll er å finne her, i Riksmeklerens møtebok.

God dialog, tross alt

– Det har vært en veldig god dialog med PBL gjennom denne meklingen, det er viktig å si. Vi har klart å ta vare på den dialogen selv om vi har vært uenige underveis, understreker Terje Skyvulstad.

Forhandlingsleder for Delta, Trond Ellefsen, utenfor Riksmeklerens kontor.

– Vi er veldig fornøyde. Aller mest lettet over at vi endelig kan legge denne lange streiken bak oss, og for at våre medlemmer kan komme tilbake på jobb og barna kan komme tilbake til barnehagen igjen, sier Deltas Trond Ellefsen til Barnehage.no.

– Vi fikk en total pakke med et godt lønnsoppgjør, og fikk endelig på plass den livslange AFP-en vi har kjempet for.

Fagforbundets Anne Green Nilsen kommenterer enigheten slik:

Forhandlingsleder for Fagforbundet, Anne Green Nilsen, kommer ut fra Riksmeklerens kontor etter at partene har kommet til enighet.

– Vi er fornøyde med å ha fått på plass pensjonsspørsmålene. Vi har en løsning både på AFP og på 7-prosentsordningen, selv om vi har gått med på at det vil ta litt lenger tid enn det vi hadde forutsatt. Men det handler jo om å gi og ta litt i en mekling for å komme i havn, sier Green Nilsen.

– Er det en lettelse at meklingen denne gangen førte frem?

– Ja, for vi har hatt en lang streik. Vi har medlemmer som har stått på og som vi er veldig stolte av. Men vårt mål er jo å komme frem til en tariffavtale for medlemmene våre. Det er vi fornøyd med at vi har fått til i dag.

Fornøyd arbeidstakerside

Arbeidstakerorganisasjonene opplever altså å ha fått gjennomslag for viktige krav.

– Vi er fornøyde med å ha fått på plass en god pensjonsløsning som er på linje med det offentlige og andre private barnehager har, og en lønnsøkning tilsvarende kommunal sektor, sier en samlet arbeidstakerside ved forhandlingslederne Anne Green Nilsen, Fagforbundet, Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet og Trond Ellefsen, Delta.

De ansatte er tilbake på jobb torsdag, skriver Utdanningsforbundet.

«Selv om kravene opprinnelig var at både AFP i Fellesordningen og redusert prosentsats skulle innføres fra 1. januar 2023, er vi fornøyde med å ha kommet til en avtale som på sikt sikrer pensjonsrettighetene til ansatte i PBL-barnehagene. »

– Det har vært en langvarig streik, og tre svært tøffe meklinger. Begge parter har både gitt og tatt. Vi mener vi har fått PBL til å strekke seg så langt som det var mulig.

PBLs nettsider sier Schjelderup blant annet følgende:

– Vi har strukket oss langt for å finne løsninger som både er bra for de ansatte og som også barnehagene kan bære. De ansatte er barnehagens viktigste ressurs og det er helt avgjørende for våre medlemmer at de kan tilby lønns- og pensjonsvilkår for de ansatte som fullt ut er konkurransedyktig med det som gjelder for ansatte i kommunale barnehager. Det sikrer vi nå med denne enigheten.

– Stor belastning for tredjepart

En måned hadde gått siden streiken i private barnehager startet. Det betød at partene måtte møtes til tvungen mekling hos Riksmekleren tirsdag.

Forhandlingsleder for Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad, var forsiktig optimist før meklingen:

– Vi går til meklingen med ønske om å avslutte streiken. Den har vært lang og konsekvensene kjennes av mange - både foreldre, barn og ansatte. Men vi kan ikke gå med på at de som jobber i PBL-barnehager skal ha dårligere pensjon enn ansatte i kommunale og andre private barnehager, sa han i en artikkel publisert på organisasjonens hjemmesider.

Forhandlingsleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad tirsdag.

Også administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup, håpet meklingen ville føre frem:

– Belastningen for den uskyldige tredjepart er så stor at partene må vise gjensidig smidighet og vilje til å forhandle frem til man har en løsning. Vi har ingen arbeidsoppgaver som vi prioriterer høyere enn å få en slutt på konflikten. Og det samme regner jeg med gjelder for motparten, uttalte Schjelderup på PBLs hjemmesider.

Frivillig mekling førte ikke frem

I forrige uke møttes partene til frivillig mekling, uten å komme frem til en løsning. Avstanden var fortsatt for stor mellom partene i spørsmål som gjelder pensjon.

PBL-direktør Jørn-Tommy Schjelderup utenfor Riksmeklerens kontor tirsdag.

– Vi klarer ikke å finne de fellespunktene som gjør at vi får til å lage en ny avtale. Det betyr at vi har fått forslag og har hatt en dialog og deling på krav/tilbud som ikke nærmer seg det vi tenker at er en mulig måte å løse det på, sa Fagforbundets forhandlingsleder Anne Green Nilsen etter at det ble brudd i meklingen tirsdag 8. november.

– I meklingen har vi strukket oss forbi det som strengt tatt er økonomisk bærekraftig for medlemsbarnehagene våre for å komme fagforeningene i møte, men vi opplever ingen reell bevegelse fra motparten, sa administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup, i forrige uke.

Mandag denne uken gikk om lag 500 nye barnehageansatte ut i streik. Totalt var 3.600 ansatte i 291 PBL-barnehager i 18 kommuner da tatt ut i streik.

Powered by Labrador CMS