Klare for forhandlinger: Fra venstre Trond Ellefsen (Delta), Anne Green Nilsen (Fagforbundet) og Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet).

PBL-forhandlingene i gang: Mest lønn, litt pensjon

I dag møtes partene i PBL-oppgjøret til forhandlinger.

Publisert Sist oppdatert

Forhandlingene i mellomoppgjøret i PBL-området skulle egentlig vært gjennomført i slutten av august, men ble utsatt. I dag møtes Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta til forhandlinger i PBL-området. Forhandlingene omfatter om lag 1.750 barnehager og 29.500 ansatte.

Oppgjøret handler stort sett om lønn: I mellomoppgjøret er det normalt primært de tariff-festede minstelønnssatsene det forhandles om. Ifølge Utdanningsforbundets hjemmesider skal det også forhandles om noen deler av pensjonsordningen.

I 2019 klarte man å bli enige om en pensjonsavtale for ansatte i PBL-barnehager. Avtalen fikk navnet «Barnehagepensjon», og er en såkalt hybridpensjon som er livsvarig, forutsigbar og lik for kvinner og menn. Men det gjenstår å forhandle om enkelte elementer i avtalen, står det på utdanningsforbundet.no.

Direktør for arbeidsgiveravdelingen Espen Rokkan og administrerende direktør Anne Lindboe skal på vegne av PBL forhandle om årets mellomoppgjør med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.

– Vi står nå ovenfor et mellomoppgjør. Der er tema lønn. Men i protokoller fra fjorårets oppgjør er det noen andre temaer som kan tas opp. Det er blant annet pensjon, og under her egenandel og AFP- ordningen, sier nestleder og forhandlingsleder Terje Skyvulstad til utdanningsforbundet.no.

Utdanningsforbundet leverer felles krav og forhandler sammen med Fagforbundet og Delta i årets oppgjør.

I fjor ble man enige i forhandlinger, men Utdanningsforbundets medlemmer stemte ned løsningen i uravstemning. Det førte til mekling, men partene ble enige 20. desember i fjor. Da meldte Utdanningsforbundet at: Selv om meklingsresultatet ikke gav PBL-medlemmene våre en økt økonomisk ramme, er det bedre enn det opprinnelige forhandlingsresultatet som fikk nei-flertall ved uravstemningen i høst: Vi er mye nærmere å bli enige om pensjon og i 2021 skal det for forhandles om arbeidstakernes egenandel. I tillegg er partene enige om at det innføres en ny stillingskategori med krav om mastergrad.

Det er satt av en dag til forhandlingene.

Powered by Labrador CMS