Klare for forhandlinger: Fra venstre Trond Ellefsen (Delta), Anne Green Nilsen (Fagforbundet) og Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet).
Klare for forhandlinger: Fra venstre Trond Ellefsen (Delta), Anne Green Nilsen (Fagforbundet) og Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet).

PBL-forhandlingene i gang: Mest lønn, litt pensjon

I dag møtes partene i PBL-oppgjøret til forhandlinger.

Publisert Sist oppdatert

Forhandlingene i mellomoppgjøret i PBL-området skulle egentlig vært gjennomført i slutten av august, men ble utsatt. I dag møtes Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta til forhandlinger i PBL-området. Forhandlingene omfatter om lag 1.750 barnehager og 29.500 ansatte.

Oppgjøret handler stort sett om lønn: I mellomoppgjøret er det normalt primært de tariff-festede minstelønnssatsene det forhandles om. Ifølge Utdanningsforbundets hjemmesider skal det også forhandles om noen deler av pensjonsordningen.

I 2019 klarte man å bli enige om en pensjonsavtale for ansatte i PBL-barnehager. Avtalen fikk navnet «Barnehagepensjon», og er en såkalt hybridpensjon som er livsvarig, forutsigbar og lik for kvinner og menn. Men det gjenstår å forhandle om enkelte elementer i avtalen, står det på utdanningsforbundet.no.

Direktør for arbeidsgiveravdelingen Espen Rokkan og administrerende direktør Anne Lindboe skal på vegne av PBL forhandle om årets mellomoppgjør med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.
Direktør for arbeidsgiveravdelingen Espen Rokkan og administrerende direktør Anne Lindboe skal på vegne av PBL forhandle om årets mellomoppgjør med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta.

– Vi står nå ovenfor et mellomoppgjør. Der er tema lønn. Men i protokoller fra fjorårets oppgjør er det noen andre temaer som kan tas opp. Det er blant annet pensjon, og under her egenandel og AFP- ordningen, sier nestleder og forhandlingsleder Terje Skyvulstad til utdanningsforbundet.no.

Utdanningsforbundet leverer felles krav og forhandler sammen med Fagforbundet og Delta i årets oppgjør.

I fjor ble man enige i forhandlinger, men Utdanningsforbundets medlemmer stemte ned løsningen i uravstemning. Det førte til mekling, men partene ble enige 20. desember i fjor. Da meldte Utdanningsforbundet at: Selv om meklingsresultatet ikke gav PBL-medlemmene våre en økt økonomisk ramme, er det bedre enn det opprinnelige forhandlingsresultatet som fikk nei-flertall ved uravstemningen i høst: Vi er mye nærmere å bli enige om pensjon og i 2021 skal det for forhandles om arbeidstakernes egenandel. I tillegg er partene enige om at det innføres en ny stillingskategori med krav om mastergrad.

Det er satt av en dag til forhandlingene.

Powered by Labrador CMS