Lønnsforhandlinger PBL-området 2020. Fra venstre: Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet), Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Anne Lindboe (PBL) og Trond Ellefsen (Delta). Bildet er tatt under forhandlingene i oktober.
Lønnsforhandlinger PBL-området 2020. Fra venstre: Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet), Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Anne Lindboe (PBL) og Trond Ellefsen (Delta). Bildet er tatt under forhandlingene i oktober.

Nå er PBL og Utdanningsforbundet enige

Medlemmene i Utdanningsforbundet sa nei til resultatet i forhandlingene med PBL. Så ble meklingen utsatt. Nå er partene enige.

Publisert

Det melder både PBL og Utdanningsforbundet på sine hjemmesider. Partene kom til enighet etter et fremskyndet meklingsmøte hos Riksmekleren mandag formiddag.

«Selv om meklingsresultatet ikke gav PBL-medlemmene våre en økt økonomisk ramme, er det bedre enn det opprinnelige forhandlingsresultatet som fikk nei-flertall ved uravstemningen i høst: Vi er mye nærmere å bli enige om pensjon og i 2021 skal det for forhandles om arbeidstakernes egenandel. I tillegg er partene enige om at det innføres en ny stillingskategori med krav om mastergrad», står det på sidene til Utdanningsforbundet.

Leder av Utdanningsforbundets forhandlingsdelegasjon, Terje Skyvulstad, mener det som er oppnådd i mekling nå vil bidra til å sikre medlemmene i PBL-barnehagene fullverdige pensjonsrettigheter.

– Ikke glem at pensjon er lønn som opptjenes mens man er i arbeidslivet. Vi står nå rett foran målstreken som sikrer barnehageansatte i PBL en fullverdig og rettferdig pensjon, sier han.

Og fortsetter:

– Vi har hatt et godt samarbeid med PBL for å snu regjeringens forslag om kutt i pensjonstilskuddene til de private barnehagene i årets statsbudsjett. Her vant vi heldigvis fram, noe som også bidro positivt til meklingsresultatet.

Administrerende direktør Anne Lindboe sier til pbl.no at hun er fornøyd med at partene dermed har gjort seg ferdig med hovedoppgjøret 2020 mens kalenderen ennå viser 2020.

Hun mener Utdanningsforbundet har opptrådt ansvarlig i forhandlingene og at den nye avtalen vil bli et godt kart til å navigere etter ettersom terrenget ser noe annerledes ut nå sammenlignet med i starten av oktober.

– Da vi forhandlet om hovedoppgjøret i oktober, var det reell fare for at vi etter kutt i pensjonstilskudd hadde måttet reforhandle den gode pensjonsavtalen vår. Etter at Fremskrittspartiet i forhandlingene med regjeringen fikk stoppet forslaget om tilskuddskutt, er dette avverget. Derfor er vi nå blitt enig med Utdanningsforbundet om å formalisere noen punkter i jobben videre med barnehagepensjon, blant annet ved å forhandle om ny AFP ved mellomoppgjøret i 2021. Vi er også enige om å opprette en ny kategori i stillingsoversikten med lønnsplassering, nemlig stilling med krav om mastergrad. Det er en viktig anerkjennelse av behovet for økt kompetanse i barnehagene i fremtiden, sier Anne Lindboe.

Her kan du lese protokollen partene ble enige om i oktober, samt tillegget til protokollen som PBL og Utdanningsforbundet nå er enige om.

Powered by Labrador CMS