Siv Jensen og Frp har fått gjennomslag for å reversere pensjonskutt i private barnehager.

Budsjettenighet: Reverserer pensjonskutt for private barnehager

Det blir ingen kutt i pensjonstilskuddet, samtidig som kapitaltilskuddet skal fryses på årets nivå for første halvår 2021, det er fasiten etter at regjeringspartiene og Frp kom til enighet om statsbudsjettet tirsdag.

Publisert Sist oppdatert

Og Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for flere endringer for barnehagesektoren.

- Regjeringens budsjettforslag var et direkte angrep på landets private barnehager, nå sikrer vi konkurransedyktig betingelser for de private barnehagene. Og i praksis reverserer vi regjeringens forslag, sier Siv Jensen under pressekonferansen tirsdag kveld.

Konkret reverseres regjeringens forslag om kutt i pensjonstilskudd. Kapitaltilskuddet til private barnehager videreføres på 2020-nivå for første halvår i 2021. Kapitaltilskuddet for andre halvår skal fastsettes i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Fremskrittspartiet har også fått gjennomslag for at det skal nedsettes et hurtigarbeidende utvalg der blant andre KS og PBL skal delta. Utvalget skal utrede finansieringen av private barnehager, herunder muligheten for lån i Husbanken.

Roy Steffensen er leder av Utdannings- og forskningskomiteen. Han er glad for partiets gjennomslag i budsjettforhandlingene.

Umulig uten engasjement

– Vi var sjokkert over regjeringens forslag for endringene for private barnehager. Og nå har vi fått fullt gjennomslag og får reversert alt. All honnør til dem som har forhandlet for oss. Det sier en fornøyd leder av Stortingets Utdannings- og forskningskomité på Stortinget, Roy Steffensen (Frp), til barnehage.no.

Han er klar på at partiet nå har fått sikret fortsatt levelige vilkår for de private barnehagene.

- Dette hadde ikke vært mulig uten det enorme engasjementet vi har sett hos foreldre og styrere i private barnehager. Det er deres fortjeneste. Uten dem hadde det ikke vært mulig å få til, sier han.

Glad

Og i den private delen av barnehagesektoren kan man puste lettet ut, for denne gang.

– Dette er veldig, veldig gledelig. Det er mange hundre millioner kroner i tilskudd som har stått på spill for private barnehager nå i høst. Barnehager over hele landet har vært bekymret for tilbudet til barna og egen fremtid. Så når kuttene stoppes, er det en stor nyhet som vil glede svært mange barn, foreldre, ansatte og barnehageeiere der ute, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL til barnehage.no.

Hun vil gi anerkjennelse til Fremskrittspartiet.

PBL-direktør Anne Lindboe er glad for at regjeringen og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melbys (V) forslag om kutt i pensjonstilskudd blir reversert.

– De reagerte umiddelbart da kuttforslaget kom og har satt seg grundig inn i saken. De har besøkt veldig mange barnehager for å se nærmere på hvilke dramatiske konsekvenser kuttene ville hatt. De har prioritert denne viktige saken for barna og barnehagene i forhandlingene med regjeringen, og med det viser Frp nok en gang at de er lojale mot de viktige prinsippene i barnehageforliket, sier hun, og forsetter med å rose regjeringen som har lyttet til Frps og sektorens argumenter.

– Jeg vil også gi masse ros til alle medlemsbarnehagene og foreldrene som på en fantastisk måte har engasjert seg i denne saken, sier hun.

Fremskrittspartiet fikk også gjennomslag for å sette ned et utvalg som skal se nærmere på finansieringen av private barnehager, til det sier Lindboe:

– Dette er en stor mulighet for både oss og andre aktører til å bidra til at vi får en privat barnehagesektor som både er velregulert og har en bærekraftig finansiering. Ekstra spennende er det at utvalget settes ned nå som forskjellsbehandlingen i sektoren for alvor er satt på dagsorden. Det gir muligheter til å analysere sektoren bredere enn det som har vært gjort til nå, og det trengs.

Powered by Labrador CMS