Linn Almendingen er styrer i Barnetun barnehage i Brønnøy.
Linn Almendingen er styrer i Barnetun barnehage i Brønnøy.

Brønnøy-politikerne sa nei: – Dette betyr nok kroken på døra for oss

Formannskapet i Brønnøy kommune fulgte rådmannens innstilling, og vedtok at det ikke skal innvilges nye søknader om tilskudd til barnehagedrift. Dermed ser det mørkt ut for Barnetun barnehage.

Publisert

Først sa kommunen opp leieavtalen med Barnetun barnehage. Til sommeren må de ut av lokalene i Brønnøyhallen, som de har leid siden barnehagen åpnet i 1987. 

Dersom den private foreldredrevne barnehagen vil starte opp driften i nye lokaler, må de søke om tilskudd på nytt. Når tilskuddet til barnehagedrift utgjør en betydelig del av økonomien til en privat barnehage, kan vedtaket bety kroken på døra for barnehagen, skriver Brønnøysunds Avis i dag. 

– Kjempestor skuffelse

I formannskapet i går vedtok politikerne det administrasjonen foreslo: Det blir ikke innvilget nye søknader om tilskudd til barnehagedrift i kommunen for barnehageåret 2020/2021. Bakgrunnen er synkende barnetall og dermed overkapasitet på barnehageplasser. I kommunestyrets budsjettvedtak fra desember er det lagt inn et kutt på 3,6 millioner kroner i barnehagesektoren.

– Det er en kjempestor skuffelse. Vi er sinte og fortvila over at de kan stemme dette fram. Det er jo ikke sånn at vi er en ny barnehage. Vi har vært her i 33 år, og er en av de mest populære barnehagene i kommunen. Likevel blir vi tvunget til å søke driftstilskudd på nytt, sier styrer Linn Almendingen. 

Hun har nye lokaler på hånden, og alt ligger til rette for at både de 38 barna og 12 ansatte kunne gått i gang med et nytt barnehageår fra høsten av, som vanlig. Slik blir det ikke. 

– Jeg har sjekket med kommunens administrasjon, og vedtaket i formannskapet er endelig fra kommunens side. Nå sitter vi og vrir hodene for om mulig å finne en løsning på hvordan vi skal drifte videre. Men uten driftstilskudd har vi ikke sjangs til det. 

Kan bli tatt over av kommunen

Da saken var oppe i formannskapet i går var tilhørerbenken godt besøkt av representanter for både kommunale og private barnehager, blant dem Barnetun. Et enstemmig formannskap vedtok ifølge Brønnøysunds Avis innstillingen fra rådmannen, med et tilleggspunkt fra varaordfører Tore Tveråmo (H):

«2. Rådmannen får i oppdrag å innlede forhandlinger om en virksomhetsovertakelse av Barnetun barnehage.»

– Det betyr at vi blir kommunalt ansatte, samtidig som kommunen ikke kan garantere at vi får fortsette å jobbe i barnehage. Det kan jo igjen gå ut over andre ansatte i kommunen, sier Almendingen.

Noe som i lokalavisa også ble problematisert av oppvekstsjef Cathrine Theting og Brønnøys nytilsatte personalsjef Gerd-Solveig Bastesen, som poengterte at det er visse problemstillinger ved en virksomhetsoverdragelse. Blant annet følger ansienniteten til den enkelte ansatte med over om de ansettes i kommunen. Da kan man ende opp i en situasjon der man må si opp eksisterende ansatte i kommunen som har lavere ansiennitet. 

Ifølge barnehagestyreren er det heller ingen optimal løsning for de ansatte. Av de 12 som jobber i Barnetun i dag, er det sju som per i dag ikke har noen ny jobb å gå til når barnehagen må stenge til sommeren. 

– Stemninga fram til nå tilsier at det ikke har vært så aktuelt, men samtidig må jo folk ha arbeid. 

– Hører ikke på foreldrene

Almendingen forteller om en tung dag på jobben i dag. 

– På toppen av alt har vi hatt nyttårsfrokost med foreldrene på besøk i dag. Det var en mor som kommenterte at hun så på oss at dette er tøft. Det er en forferdelig situasjon å være i, sier styreren, før hun fortsetter: 

– Det er ingen tvil om at kommunen har tatt i bruk de verktøyene de har for å tvinge oss ut. De har ligget et hestehode foran oss. At vi over flere år har vært den barnehagen i kommunen med flest søkere, har tydeligvis ingen betydning. Foreldrene har åpenbart ingen ting de skulle ha sagt, sier hun, og fortsetter: 

– Å drive barnehage handler om å gjøre en god jobb og sørge for at man får et godt omdømme, og så er det opp til foreldrene å velge hvilken barnehage de ønsker for barna sine. Slik er det ikke i denne saken. Ved at de har sagt opp leiekontrakten vår, vrir de konkurransen til sin egen fordel. De kvitter seg med en privat «konkurrent» som har masse søkere til barnehagen og flest søkere i kommunen. Barnetun har i flere år hatt venteliste og ikke alle har fått plass hos oss. Vi opplever dette som veldig urettferdig og helt feil av Brønnøy kommune. Det burde helt klart være foreldrene som avgjør hvilke barnehager som består.

Dramatisk nedgang i barnetall

– Vi har for få barn.

Det er svaret fra oppvekstsjef Cathrine Theting på hva som er bakgrunnen for vedtaket Brønnøy-politikerne gjorde i går. Hun anslår at differansen mellom de som skal over i skolen og de som skal starte opp i barnehagen til høsten er på rundt 40 barn - og det ser ikke lysere ut framover. 

– I tillegg til besparelsene vi gjør gjennom å ikke gi tilskudd til ny barnehagedrift, vil det nok også bli behov for å ta ned driften i de kommunale barnehagene på sikt. Vi skal spare 3,6 millioner kroner på barnehagebudsjettet for de neste to årene, og enda mer i årene som kommer, sier hun. 

Ved starten av inneværende barnehageår ble kommunale Flaggstanghaugen barnehage lagt ned. Tidligere har også Toftsundet barnehage vært foreslått nedlagt i flere omganger. 

– Vi har bare styring på de kommunale barnehagene og ved ytterligere nedgang i barnetall må vi justere drifta etter dette, sier oppvekstsjefen. 

Hun avviser at kommunen har hatt som mål å legge ned Barnetun barnehage. 

– Dette er en sak som har pågått over flere år, med bakgrunn i at lokalene i idrettshallen har vært midlertidige. I 2015 fikk barnehagen tilbud om å drive i andre lokaler, men avslo dette forslaget. Fra kommunens side har det også vært foreslått å utrede muligheten for virksomhetsoverdragelse tidligere, uten at dette var en løsning Barnetun ønsket å gå videre med da. Brønnøy kommune har ikke hatt noen taktikk i denne saken, for å legge ned barnehagen, sier Theting. 

Ikke økonomisk forsvarlig

– Barnetun er en av de mest populære barnehagene i Brønnøy - burde ikke foreldrene ha noe å si i saken?  

– Vi har fornøyde foreldre i alle våre barnehager, og vi ser at når det har vært uro rundt tilbudene har foreldregruppene både i Toftsundet og Barnetun barnehager engasjert seg sterkt, sier oppvekstsjefen.

– Likevel må vi gjøre tiltak når barnetallene er som de er. Hverken kommunen eller private aktører kan drive økonomisk forsvarlig med halvtomme barnehager, sier hun, og viser igjen til at barnetallene er for lave. 

– Brønnøy kommune har hatt et godt tilbud med en fin balanse mellom kommunale og private aktører og vi har hatt behov for alle for å kunne gi full barnehagedekning. Nå går barnetallene ned, og vi er nødt til å gjøre reduksjoner, noe som er synd. 

Powered by Labrador CMS