Fylkesmannen i Nordland er klar på at Brønnøy kommunes forvaltning av tilskudd til private barnehager ikke er i tråd med barnehageloven og forskrift om tildeling av tilskudd.
Fylkesmannen i Nordland er klar på at Brønnøy kommunes forvaltning av tilskudd til private barnehager ikke er i tråd med barnehageloven og forskrift om tildeling av tilskudd.

Krever stans i ulovlig praksis

Siden 2015 har Brønnøy kommune nektet private barnehager tilskudd for barn som blir tatt opp utenom hovedopptaket.

Publisert Sist oppdatert

«Vi bestrider ikke kommunens adgang til å organisere opptak med ett hovedopptak, slik som kommunestyrets vedtak bestemmer. Det betyr likevel ikke at kommunen kan nekte de private barnehagene å ta inn barn etter hovedopptaket, dersom de har ledige plasser innenfor det antallet barn som barnehagen er godkjent for.»

9. januar sendte Fylkesmannen i Nordland et brev til Brønnøy kommune. Der ble det varslet at det vil komme pålegg om retting av praksis som ikke er i henhold til barnehageloven og forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

 «Brønnøy kommune må i denne forbindelse (…) se til at praksis med å nekte private barnehager tilskudd til barn som får barnehageplass etter hovedopptaket opphører med umiddelbar virkning,» heter det blant i brevet fra Fylkesmannen.

Ville spare penger

Oppvekstsjef Knut Johansen i Brønnøy kommune sier at kommunen vil ta et pålegg i denne saken til etterretning.

– Svarfristen er ikke gått ut ennå. Men vi kommer til å rette oss etter det Fylkesmannen pålegger, sier Knut Johansen.

Bakgrunnen for saken var at Brønnøy kommune i 2015 gjorde vedtak om kun ett opptak i barnehagene. Kommunen var på Robek-lista, og for å komme ut av den innen 2019 ble det vedtatt nedskjæringer i driften på mer enn 30 millioner kroner i året. Å begrense oss til ett barnehageopptak i året, var ett av tiltakene.

– Vi mente at det var åpning i barnehageloven for å gjøre det på denne måten, med ett opptak i året, sier Johansen.

– Gjaldt ett opptak både de kommunale og de private barnehagene?

– Det var de samme reglene for private og kommunale barnehager. Vi gjorde ikke noen forskjell, sier Knut Johansen.

Varsler krav om etterbetaling

PBL (Private barnehagers landsforbund) har siden 2016 hevdet at praksisen ikke var i henhold til regelverket. Advokat Hans Are Nyheim er glad for at PBL og de private barnehagene nå er hørt av Fylkesmannen.

– Samtidig er det beklagelig at barnehagene over så lang tid har måttet drive under et sånt regime, sier Nyheim.

Han jobber nå med å kartlegge hvilke økonomiske tap de fem private barnehagene i kommunen eventuelt har lidd som følge av kommunestyrets vedtak.

– Det vil komme krav om etterbetaling av tilskudd. Så langt har vi fått tilbakemelding fra én barnehage som mener at den har fått utbetalt drøyt 400.000 kroner for lite som følge av vedtaket i Brønnøy kommune, sier PBL-advokat Hans Are Nyheim.

Utarbeider en mer tydelig praksis

Oppvekstsjef Knut Johansen gir uttrykk for at han synes det er greit at Fylkesmannen nå har vurdert om praksisen har vært innenfor regelverket. Og han påpeker at det har vært en langvarig prosess der også Fylkesmannen har brukt tid på å konkludere.

– Frykter du at det vil bli noen etterspill?

– Det er det vanskelig å svare på. Vi har fått et pålegg om å endre en praksis, og det skal vi gjøre, sier Knut Johansen.

Han legger til at kommunen allerede har startet arbeidet med å utarbeide en mer tydelig praksis for tilskudd til private barnehager:

– Vi har fått tilbakemeldinger om at private barnehager synes dagens retningslinjer er vanskelige å forholde seg til. De vil ha økt forutsigbarhet, og det jobber vi med å gi dem.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS