Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Solveig Horne (Frp).
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Solveig Horne (Frp).

Foreslår 176 millioner kroner til opptrappingsplan mot vold og overgrep

STATSBUDSJETTET 2017: Regjeringen foreslår å bruke til sammen 176 millioner kroner knyttet til opptrappingsplanen mot vold og overgrep som legges frem for Stortinget i høst. Det er altfor lite, mener Barneombudet.

Publisert Sist oppdatert

– Omfanget av vold og overgrep er stort og konsekvensene er alvorlige både for den enkelte og for samfunnet. Derfor blir dette en viktig plan som både skal peke på hvordan man kan arbeide for å unngå at vold og overgrep skjer, men også hvordan man bedre kan hjelpe voldsutsatte, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) ifølge en pressemelding fra departmentet.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 som ble lagt frem torsdag, foreslår regjeringen å bruke 176 millioner kroner knyttet til opptrappingsplanen som legges frem i høst.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Her er noen av forslagene:

• 1 million kroner til utvikling av digitalt informasjonsmateriell om vold og overgrep til bruk i barnehager og skoler

• 5 millioner kroner til økt kompetanse i helsetjenesten om vold mot barn

• 5 millioner kroner til å følge opp forskning i opptrappingsplanen

• 7 millioner kroner til foreldrestøttende tiltak

• 5 millioner kroner til Stine Sofie Senteret for voldsutsatte barn

• 15 millioner kroner til Statens barnehus

• 35 millioner kroner til innsats mot mobbing i barnehage og skole

Mener 176 millioner er altfor lite

Barneombud Anne Lindboe mener 176 millioner kroner til forebygging og bekjempelse av vold og overgrep mot barn ikke er nok. Hun mener regjeringen burde satt av minst 1 milliard kroner til dette formålet, melder NTB.

Også KrF er skuffet over at regjeringen kun har satt av 176 millioner kroner knyttet til opptrappingsplanen mot vold og overgrep.

Powered by Labrador CMS