DEBATT

Styremedlem Lise Lauvik i Øygarden PBL og styremedlem Inger Marie Einan Guddal i Bergen PBL er blant de som har signert innlegget. Lokallagene representerer 116 barnehager.

Bergen og Øygarden dårligst i landet på pensjonsdekning til de private barnehagene

«Dette er en realitetsorientering til politikerne», skriver innleggsforfatterne.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Bergen og Øygarden troner øverst på listen over de kommunene som bruker mest av premiefond for å dekke inn pensjon til egne ansatte. Dette er fullt lovlig, og en snedig måte å redusere utbetalingene til private barnehager.

Enn så lenge skal vi fortsatt ha likebehandling i norske barnehager, men det er bare på papiret. Når kommunene bruker av premiefondet sitt, kan de holde dette utenfor kostnadsberegningene og dermed redusere sine finansieringsforpliktelser til de private barnehagene. Dermed er det IKKE likebehandling.

Ifølge Private Barnehagers Landsforbund risikerer 71 barnehager i Bergen og 5 barnehager i Øygarden ikke å få dekket pensjonen til sine ansatte. Ergo må disse barnehagene bruke penger som egentlig skulle gått til barna, til å dekke pensjon til sine ansatte.

Ifølge regjeringen er det ikke noe problem at finansieringen av pensjon nasjonalt har gått ned, fordi private barnehager som ikke får pensjonen sin dekket, kan søke om å få resten dekket av kommunen. Det hjelper lite og ingenting, for kommunene har helgardert seg: Først bruker de store summer av premiefond for å dekke kommunens egen pensjon, og dermed senker de taket for mulig kostnadsdekning til de private barnehagene. Det er med andre ord nesten umulig å få dekket noe som helst ekstra gjennom søknad. I en rekke kommuner er det ifølge PBL ikke vits i å sende søknad engang.

Bergen har i år senket taket for kostnadsdekning fra 76.715 til 61.896 kroner. Øygarden har senket kostnadsdekningen fra 55.308 til 27.257 kroner!

Ifølge regelverket skal vi etter søknad få dekket våre pensjonskostnader, men ved å bruke premiefond og senke taket for dekning, klarer altså kommunene å sno seg unna.

Vi leser i Vestnytt 30. September at Øygarden kommune har fått en lukrativ avkastning på bytte av pensjonsselskap. Kommunen får frigjort 203 millioner til premiefondet, i tillegg til 70 millioner i egenkapital. Dette er i utgangspunktet gode nyheter, men samtidig et insentiv for å bruke mer av premiefondet til dekning av egen pensjon, noe som igjen kan gå kraftig ut over de private barnehagene som eventuelt må sende søknader for å få ekstra tilskudd til å få dekket sine pensjoner.

Driftstilskuddene til private barnehager i Bergen er i 2022 så lave at vi ikke kan fatte at de overlever. I Bergen får private barnehager 20 408,- mindre per barn under 3 år enn de nasjonale satsene. Det vil si at en avdeling med 12 små barn, har 244 896,- kroner mindre enn de ville fått med nasjonale satser. Er det virkelig noen politikere i Bergen som tenker at det er greit? Når dere i tillegg velger å strupe barnehagene på finansiering av pensjon, så er dere skyldig i medvirkning til nedlegging av den private barnehagesektoren.

Det hører med til historien at barnehagene, på lik linje med andre, har fått en flerdobling av strømutgifter i år, og vi er ikke i posisjon til å få dekket noe ifølge strømstøtten til bedrifter.

Vi venter derfor med stor spenning på ny finansieringsmodell i 2023. Hvis ikke noe drastisk skjer, så kommer Barnehage-Norge slik vi kjenner det, til å være i stor endring fremover.

Dette er en realitetsorientering til politikerne. Hvis dere vil beholde de private barnehagene, må vi få likeverdige driftsvilkår. Ingen kan drive barnehage for knapper og glansbilder.

Powered by Labrador CMS