Barnehagen er malt utvendig, og lekeplassen er oppgradert etter at dette bildet er tatt. Men innvendig har Bergen kommune ikke gjort utbedringer til tross for at betydelige avvik ble avdekket for tre år siden. Foto: Googlemaps/faksimile av tilsynsrapport
Barnehagen er malt utvendig, og lekeplassen er oppgradert etter at dette bildet er tatt. Men innvendig har Bergen kommune ikke gjort utbedringer til tross for at betydelige avvik ble avdekket for tre år siden. Foto: Googlemaps/faksimile av tilsynsrapport

"Avvikene er av en slik karakter at barnehagens tilstand ikke er helsemessig forsvarlig"

- Vi føler oss regelrett glemt, sier styrer Monika Økland i Kalfarveien barnehage, til BA. I mer enn tre år har Bergen kommune visst om den dårlige tilstanden på barnehagen. Nå truer Miljørettet helsevern med å trekke barnehagens helseverngodkjenning.

Publisert

"Miljørettet helsevern anser det som kritikkverdig at eier har hatt kjennskap til så dårlig luftkvalitet siden 2015 uten at tiltak har blitt iverksatt".

Det skriver Miljørettet helsevern i Bergen kommune etter et tilsyn i Kalfarveien barnehage i september i år.

Miljørettet helsevern slår fast at barnehagen ikke drives i tråd med forskriftens krav.

- Ikke helsemessig forsvarlig

"Avvikene er av en slik karakter at barnehagens tilstand ikke er helsemessig forsvarlig med dagens tilstand. Videre drift i barnehagens eksisterende lokaler forutsetter snarlig rehabilitering. Barnehagen må også gjøre tiltak som sikrer tilfredsstillende luftskifte frem til barnehagen skal rehabiliteres", heter det i tilsynsrapporten som barnehage.no har fått tilgang til.

Bergensavisen (BA) skriver at Bergen kommune for tre år siden satte i gang et arbeid med å se på tilstanden til alle byggene sine, blant annet en rekke barnehager. For Kalfarveien barnehage, som har 50 barn, mente kommunen at rehabiliteringskostnadene ville beløpe seg til 31,3 millioner kroner.

Tilstandsrapporten fra 2015, som BA omtaler, avdekket store mangler, blant en luftkvalitet som blir karakterisert som svært dårlig.

- Gammel, slitt og uegnet

Tre år senere er det ifølge styrer Monika Økland ikke gjort noe med barnehagen innvendig. Til BA sier hun at barnehagen føler seg regelrett glemt av Bergen kommune.

Overfor barnehage.no beskriver styreren tilstanden slik:

- Vi opplever barnehagen som gammel og slitt og egentlig uegnet.

- Opplever dere luftkvaliteten som noe helseproblem?

- Nei, ikke i hverdagen. Hvis vi er flinke til å lufte og er mye ute, opplever vi ikke luften som et stort problem. Men hvis det regner mye og vi er mye inne, kan vi følge oss litt tunge i hodet. Men vi har fått beskjed om at det ikke er farlig, sier Monika Økland.

Sju avvik

I et ferskt tilsyn har Miljørettet helsevern avdekket totalt sju avvik i barnehagen:

 1. Barnehagen er ikke helsemessig tilfredsstillende, og oppfyller ikke krav til helseverngodkjenning.
  "Vi anbefaler sterkt at det ikke tas opp nye barn i barnehagen før avvikene er rettet", heter det i tilsynsrapporten.
 2. Luftskiftet i barnehagen er ikke tilfredsstillende.
  "I forbindelse med tilstandskartleggingen i 2015 ble det målt opp mot 2000 ppm CO2 i to avdelinger (...) Nivåene er langt over grenseverdien på 1000 ppm CO2", skriver Miljørettet helsevern.
 3. Utforming og innredning tilfredsstiller ikke forskriftens krav.
  Rapporten peker blant annet på at to av avdelingene "ikke har tilstrekkelig lekeareal, noe som kan gå ut over trivsel, miljø og mulighet for aktivitet".
 4. Rengjøring og vedlikehold tilfredsstiller ikke forskriftens krav.
  "Barnehagen fremstår generelt som dårlig vedlikeholdt og, som en følge av manglende vedlikehold og dårlig planløsning, umulig å rengjøre på en tilfredsstillende måte", heter det i rapporten.
 5. Mangel på kompenserende tiltak for et lite ureareal.
  I henhold til normen skulle utearealet i barnehagen ha vært minimum 1434 kvadratmeter. Inngjerdet uteareal er 850 kvadratmeter. "Mangelen på uteareal er ekstra problematisk i denne barnehagen siden det er dårlig inneklima innendørs og utfordringer med tanke på støy utenfor barnehagen. Barnehagen har heller ikke gode og lett tilgjengelige turmål i nærområdet", skriver Miljørettet helsevern.
 6. Stellerom/bad tilfredsstiller ikke forskriftens krav.
 7. Mangler rutine om opplysningsplikt.

På utkikk etter nytt bygg

Bergen kommune har fått frist til nyttår med å sikre bedre luftkvaliteten i barnehagen. Innen samme frist må kommunen legge fram en forpliktende plan for hvordan avvikene vil lukkes innen 31. juli 2019.

Leder for byggteknisk avdeling, Harald Blytt, erkjenner overfor BA at kommunen har visst om den dårlige luftkvaliteten og det omfattende vedlikeholdsbehovet siden 2015. Han sier til avisa at det er gjennomført et forprosjekt for totalrehabilitering.

– Vi vurderer ulike løsninger, men har ikke konkludert, sier Harald Blytt, som på spørsmål fra BA sier at han vurderer det som trygt for barn og ansatte å bruke barnehagen.

Byråd for finans, innovasjon og eiendom i Bergen, Dag Inge Ulstein (KrF) , sier til BA at han forstår foreldres og ansattes frustrasjon.

– Utfordringen med Kalfarveien er at det et uegnet bygg til barnehage. Vi er usikre på om kommunen skal rehabilitere barnehagen. Derfor er vi på utkikk etter et annet bygg vi kan flytte barnehagen til, sier byråden til BA.

Powered by Labrador CMS