Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner har fått regnet ut kostnaden ved å kreve full bemanning gjennom hele barnehagedagen. Foto: Mariell Tverrå Løkås
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner har fått regnet ut kostnaden ved å kreve full bemanning gjennom hele barnehagedagen. Foto: Mariell Tverrå Løkås

Full bemanning hele åpningstiden vil koste nesten 14 milliarder kroner

Skal kravet om en bemanning på maksimalt seks store barn per voksen gjennom hele åpningstiden innfris, vil det få betydelige økonomiske konsekvenser.

Publisert

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen har i et skriftlig spørsmål bedt kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) om å redegjøre for de økonomiske konsekvensene dersom den foreslåtte bemanningsnormen skal gjelde i hele åpningstiden, eventuelt for 41 timer for barn med heltidsplass (og tilsvarende for avtalt oppholdstid for deltidsplasser).

Forutsetningen er den foreslåtte minstenormen på en voksen per tre barn under tre år og en voksen per seks barn over tre år.

24.000 årsverk

Svaret kom mandag. Etter Kunnskapsdepartementets beregninger vil full bemanning gjennom hele åpningstiden (9,5 timer) utløse et merbehov på 24.000 årsverk i sektoren. Prisen for dette er 13,8 milliarder kroner, gitt at årsverkene fordeles 50/50 mellom barnehagelærere og assistenter.

Regnestykket for full bemanning i 41 timer i uka forutsetter at alle barn er i barnehagen de samme 41 timene i uka.

Dette vil ifølge departementet utløse et merbehov på omlag 12.500 årsverk, til en pris på 7,1 milliarder kroner i året.

I sin redegjørelse nevner ikke Jan Tore Sanner ytterligere bemanningsutfordringer knyttet til møter og plantid.

Må sørge for tilstrekkelig bemanning

"I denne sammenheng vil jeg ellers vise til at barnehageeier allerede i dag må sørge for at bemanningen er tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet gjennom hele barnehagedagen", skriver kunnskapsministeren i sitt svar.

"Jeg vil også peke på at en lovregulering av bemanningen som gjelder hele åpningstiden gir lite rom for fleksibilitet og effektiv ressursbruk i barnehagen. Dersom barnehageeier ikke har mulighet til å tilpasse bemanningen noe i løpet av dagen avhengig av hvor mange barn som faktisk er til stede til enhver tid, kan det føre til kortere åpningstider og et dårligere tilbud for foreldre", legger statsråden til.

PBL vil ha tiltak utredet

Administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL (Private barnehagers landsforbund) er ikke overrasket over at det er høye tall i regnestykket.

- Derfor har vårt primære krav vært å få finansiert bemanningsnormen slik den er foreslått, og der mangler det én milliard kroner etter KS sine beregninger. Dersom Stortinget skal bruke mer penger enn det på å styrke barnehagesektoren, mener vi at det må utredes grundig hvilke tiltak som er best egnet til å utjevne kvaliteten mellom barnehagene, sier Arild M. Olsen.

Kamp i Stortinget

Flere av opposisjonspartiene på Stortinget har varslet kamp for en strengere norm og styrket finansiering når forslaget fra regjeringen skal opp i Stortinget.

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen har vært kritisk til regjeringens utredning av viktige spørsmål. Etter høringen om normen i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget sa han følgende til barnehage.no:

- Det vi må gjøre er å få klarhet i tall og fakta. For det er mange ubesvarte spørsmål i den proposisjonen som regjeringen har lagt fram, og de har ikke gitt oss noe særlig godt tallmateriale å jobbe utfra. Først må vi på Stortinget drive litt detektivarbeid og finne ut hva som er fakta og hva som er praktisk mulig å få til på den korte tiden vi har.

I forrige uke skrev barnehage.no at Oslo kommune har beregnet kostnadene ved full bemanning i hovedstaden alene til å bli mellom 600.000 kroner og en milliard.

– Vel, det kan hende jeg tok litt mye Møllers tran. Jeg mener ikke nødvendigvis det må være full bemanning hvis bare halvparten av barna er der. Når dette er regnet på, blir det et voldsomt høyt tall, sa SVs Mona Fagerås til barnehage.no etter å ha blitt presentert for Oslo-tallene.

- Pengene finnes der

At den foreslåtte bemanningsnormen skal gjelde gjennom hele åpningstiden, har vært ett av hovedkravene fra barnehageansatte som står bak grasrotbevegelsen Barnehageopprør 2018.

Da barnehage.no etter høringen i forrige uke spurte Anniken Myrnes og Palma Kleppe fra Barnehageopprør 2018 om realismen i å få gjennomslag for et krav til mange milliarder kroner svarte Myrnes:

- Jeg tenker at det er staten som har sagt noe om hva barnehagen skal være. Og hvis de mener at det skal oppfylles, så er de også nødt til å ta konsekvensene av det. Pengene finnes der, det er bare snakk om å prioritere riktig.

Palma Kleppe la til:

- Så blir det også et spørsmål om i hvilken ende man skal ta regningen. Vi kan ta regningen i barnehagen, eller så kan vi ta den senere i form av psykisk uhelse i befolkningen. Det er det veldig mye forskning som understøtter.

  • Forslaget om bemanningsnorm i barnehagene skal etter planen opp til behandling i Stortinget 31. mai.
Powered by Labrador CMS