Styreleder i PBL, Eirik Husby.
Styreleder i PBL, Eirik Husby.

Rekordstor påmelding til PBLs landsmøte

En offensiv satsing på økt kvalitet i barnehagesektoren blir sentral når Private Barnehagers Landsforbund skal meisle ut kursen for de to kommende år.

Publisert Sist oppdatert

Styreleder Eirik Husby i Private Barnehagers Landsforbund gleder seg over gode påmeldingstall og håper på stort engasjement på PBLs landsmøte i slutten av mai.

To uker før landsmøtet er det kommet inn påmelding fra 249 deltakere. For to år siden deltok 175 på landsmøtet.

Påmeldingen har aldri før vært så høy som i år.

– Det er kjempespennende at så mange er meldt på. Og vi oppfordrer flest mulig til å komme, sier styreleder Eirik Husby i PBL.

Håper på engasjert debatt

Han peker på at PBL har en viktig posisjon i barnehagenes jobb landet rundt.

–  Vi skaper verdier ut over det å gi et tilbud til foreldre og barn. Vi skaper selve barndommen for så mange. Og da er det viktig at vi som er i sektoren er aktive og engasjerte. Så vi håper at det blir mye debatt på landsmøtet, sier han.

Etter forrige landsmøte fikk PBL tilbakemelding om at flere syntes det var for dyrt å delta. Dette har styret tatt til seg.

–  Denne gang tar organisasjonen en større del av kostnaden. Så da er det gledelig at medlemmene svarer med å melde seg på i større antall enn før, sier styrelederen.

Gir ikke opp øremerking

Særlig spent er Husby på hvordan forslaget til strategiplan for de kommende to år blir mottatt blant medlemmene.

Etter mange år med stor utbygging av sektoren rettes mer av oppmerksomheten på å skape høyest mulig kvalitet i barnehagene.

– Vi er en sektor med uforutsigbar finansiering. Vi må jobbe videre for å få på plass en likeverdig og mer forutsigbar finansiering slik at vi kan få levert den kvaliteten vi ønsker, sier Husby.

PBL har ikke gitt opp kampen for at tilskuddene fra staten skal øremerkes, med offentlige tilskudd som følger barnet til den barnehagen foreldrene selv velger.

Dette har Stortinget så langt sagt nei til. Private barnehager får nå tilskudd basert på faktisk forbruk i kommunale barnehager.

Øremerker pedagogpenger midlertidig

Mens kampen for øremerking regnes som den beste langsiktige løsningen, vil organisasjonen på kortere sikt jobbe for å etablere et finansieringssystem som belønner og stimulerer til kvalitet, er etterprøvbart og som sikrer en reell økonomisk likebehandling av barn i alle barnehager.

Eirik Husby mener øremerkede midler fortsatt kan bli en realitet. Da regjeringen i forrige uke la fram sin plan for hvordan 172,2 millioner ekstra kroner til flere barnehagelærere skulle brukes, ble et forslag om at de private i en overgangsperiode på to år skal få øremerkede midler med faste beløp per barn lagt ut på høring.

Overgangsordningen er nødvendig ettersom de private barnehagene får midler basert på to år gamle kommunale regnskap.

Eirik Husby gleder seg over hvordan regjeringen har løst utfordringen.

– Det viser at hvis man virkelig ønsker å få noe gjort, så er det øremerkede midler som er veien å gå, sier styrelederen.

Må ligge i front

PBL skal i de kommende to år jobbe videre med pedagogtetthet og bemanningstetthet.

– I tillegg skal vi jobbe for å få etablert en egen fagarbeiderutdanning for barnehager. Og ikke minst må vi jobbe for mer forskning og mer utvikling i hele sektoren, sier Eirik Husby.

Han peker på at de private barnehagene er nødt til å ligge helt i front i utviklingen med å skape høyere kvalitet i tjenestene.

– Halvparten av alle barn i Norge går i private barnehager. Det må vi både ha en ydmyk og offentlig innstilling i forhold til. Private må bidra til utviklingen i hele sektoren. Og alle tilbakemeldingene vi får tyder på at vi gjør nettopp det. Foreldre er veldig godt fornøyd med de tjenestene vi leverer.

– Er det da litt lett å lene seg tilbake og være fornøyd med det man har gjort?

– Ja, jeg tror det. Derfor må vi hele tiden ha noe å strekke oss etter.

– Som en pedagogandel på 50 prosent innen 2020. Er det realistisk?

– Vi er nødt til å være ambisiøse og ha høye mål å strekke oss etter. Tilgangen til barnehagelærere er stigende. Det utdannes flere. Og forskning viser at pedagoger gjør en forskjell. Da må vi få flere inn, forutsatt at det er finansiert, sier Eirik Husby.

  • Landsmøtet til PBL arrangeres på Gardermoen 29. og 30. mai.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

 

Powered by Labrador CMS